بسم الله
 
EN

بازدیدها: 955

حقوق خانواده-قسمت دوم

  1390/12/2
خلاصه: حقوق خانواده-قسمت دوم
ـ احترام به والدين از ديدگاه آيات و روايات:
در اينجا به قسمتي از وظيفه هاي واجب و مستحب فرزندان در برابر پدر و مادر از نظر قرآن و روايات مختلف به استحضار تان مي رسانيم :
1 ـ احسان و نيکي :
احسان ونيکي به والدين ، خواه در مسائل مادي باشد يا معنوي لازم است .
اين وظيفه از نظر قرآن آنقدر با ارزش و با اهميت است که از طرفي پس از وظيفه ي انسان در برابر خدا ، يعني عبادت قرار گرفته ، از طرف ديگر در شش جاي قران کريم تعبير « بالوالدين احساناًو حسناً» شده است .
2 ـ خودداري از زجر واذيت :
خودداري از سخن زجر آور و ناراحت کننده ، مخصوصاً اگر پدر ومادر بسنين پيري و کهولت رسيده باشند ،
(1) سوره اسراء آيه (23)« اما يبلغن عندک الکبر احدهما او کلا هما ، فلا تقل لهما اف»
3 ـ خودداري از هر گونه اذيت وآزار:
آزردگي خاطر پدر ومادر، وحتي خوداري ازداد وفرياد ، بسر آنهازدن « ولا تنهر هما » ( اسراءـ آيه 23)
4ـ رعايت ادب واحترام وتواضع:
و با آنان با ادب و احترام بايد سخن گفت . «و قل لهما قولاً کريما » (اسراء ـ آيه 23 )
براي پدر ومادر ، نهايت تواضع و فروتني و مهرباني را بايد انجام داد .
« واحفض لهما جناج الذل من الرحمه » ( اسراء ـ آيه 23)
5 ـ سپاسگذاري و نمک شناسي
زحمات و فداکاريهاي پدر ومادر را بايد مورد نظر داشت واز آن قدرداني کرد
« رب ارحمهما کما ريباني صغيرا » ( اسراء ـ آيه 23)
« اشکرلي و لوالديک » ( اسراء ـ آيه 23‌)
6 ـ خودداري از توهين و جسارت
از روي خشم و غضب و نگاههاي خيره و توهين آميز نبايد به پدر و مادر نگاه کرد .
امام صادق (ع) فرمود : « لا تملأ عينيک من النظر اليهما »
ــ هنگام گفتگو نبايد صدارا از صداي آنان بلندتر نمود : « لا ترفع صوتک فوق اصواتهما »
ــ نبايد دست روي دست آنان بلند کرد:« ولا يدرک فوق ايديهما » 1
ــ به پدر ومادرپشت نبايدکردوازآنان جلوترنبايدراه رفت:« ولاتقدم قدامهما » 2
«لا يمشي بين يديه ولا تجلس قبله » 3
ــ فرزند نبايد نسبت بديگران بدرفتاريهائي داشته باشد واو سبب شده باشد که پدرومادرش را با فحش وناسزا يادکند .« ولايستسب له »4
7 ـ خشم خداوپدرومادر
ــ فرزندان اگر نسبت به پدر ومادر اذيت وآزار برسانند ،و آنان را بخشم وغضب آورند ،با اين عمل خود را نيز نسبت بخود خشمناک کرده اند ، چنانکه اگر پدر و مادر از دست آنان راضي باشند، خداي عالم نيز از آنان رضايت دارد .
پيامبر اکرم (ص) فرمودند :« رضاء الله مع رضاء الوالدين وسخط الله مع سخط الوالدين » 5
8 ـ مؤثرترين عبادات
امام صادق (ع) فرمودند :« لا عباده اسرع بلوغاً بصاحبها الي رضا الله من خدمه الوالدين المسلمين لوجه الله » تاثير هيچ عبادتي براي جلب رضايت خداوند از خدمت به پدر ومادر مسلمان که براي خدا انجام شده باشد سريعتر نيست .
در بسياري از آيات ديگرقرآن بيان شده که به ذکر آيه و نام سوره مي پردازيم .
آيات 15 ـ 18 سورة احقاف ، آية 180 بقره ، آية 215 بقره ، آية 83 سورة بقره ، آية36 سورة نساء ، آية 135 سورة نساء ، آية 151 سورة انعام ، آية 14 سورة مريم ، آية 8 سورة عنکبوت ، آية 4 سورة ابراهيم ، آيه 19 سورة نمل ، آية 28 دسورة نوح ، آية 22 تا 23 سورة توبه ، آيات 26 تا 28 سورة زخرف ، آيات 41 تا 50 سورة مريم ، آيات 171 تا 172 سورة بقره ، آيات 104 تا 105 سورة مائده ، آية 114 سوره توبه ، آيات 3 ـ 4 سورة ممتحنه .
در اينجا به ذکر چند حديث در اين باب از ائمة هدي در مورد حقوق والدين اشاره مي کنم :
1 ـ « همواره با مهرباني پر و بال فروتني را برايشان بگستران » يعني چشمهايت را خيره به آنها ندوز و اينکه با نگاهي سرشار از مهر و محبت ، به آنها بنگر و صداي خودت را از صداي آنها بلندتر نکني و دستت را فوق دست آنها مدار و بر آنها پيشي مگير1 ، يا بارها شنيده ايد ياخواندهايد که خواهر رضائي رسول خدا (ص) نزد آن حضرت آمد و آن بزرگوار از ديدار او خوشحال شده و روانداز يا به قولي رداي خود را براي او پهن کردوبا او نشست و شروع به گفتگو کرد و به رويش مي خنديد ، بعد او برخاست و رفت و برادر رضائي (برادر آن خانم ) آمد و رسول خدا (ص) با او همانند خواهرش رفتار نکرد ، بعد اصحاب عرض کردند يا رسول الله چرا با خواهرش رفتاري کردي که با برادرش نکردي ، با آنکه او مرد بود ، رسول اکرم در جواب آنها فرمود : زيرا آن دختر نسبت به پدر و مادرش نيک رفتارتر از او بود 1.
امام صادق (ع) فرمود : مردي به نزد رسول خدا (ص) آمد و عرض کرد يا رسول الله به چه کسي نيکي کنم ، فرمود : به مادرت ، عرض کرد : بعد به چه کسي ، فرمود : به مادرت ، عرض کرد بعد به چه کسي ، فرمود : به پدرت .
از امام صادق (ع) : کسي که به پدر و مادر خود دشمنانه نگاه کند خدا نمازش را قبول نمي کند ، هر چند که آن پدر و مادر نسبت به او ستمکار باشند.
نويسنده:محمد علي محسن زاده

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان