بسم الله
 
EN

بازدیدها: 888

وکالت زنان و چالش هاي پيش رو-قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1390/11/27
خلاصه: وکالت زنان و چالش هاي پيش رو-قسمت سوم(قسمت پاياني)
درآمد

وکالت از جمله مشاغلي است که تا کنون زنان اساسا حضور کمرنگي در آن داشته‏اند . اين در حالي است که اين حرفه از جمله مشاغل تاثيرگذار در جامعه به شمار مي‏رود. در واقع در حالي که در حدود پنجاه سال از هنگام نخستين ورود زنان به هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز مي‏گذشت، در انتخابات اسفند ماه 1380، دو زن به هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز راه يافتند که اين خود نويدبخش تحولاتي مثبت به سود زنان در اين حرفه شده است . هدف اين مقاله اين است که ابعاد گوناگون حضور زنان در حرفه وکالت، شامل گستره ، مشکلات و محدوديتها ، توانمنديها ، آثار اين توانمنديها بر کليت جامعه و حضور زنان در رده‏هاي مديريتي کانون وکلا را مورد ارزيابي قرار دهد و روشن سازد که حضور قوي زنان در اين حرفه چه تاثيري بر باورهاي جامعه در زمينه توانمنديهاي شغلي و حرفه‏اي زنان بر جاي مي‏گذارد .

تا کنون عدم حضور جدي زنان در حرفه وکالت ، قضاوت و ديگر حرفه‏هاي وابسته موجب شده که زنان جامعه از کمکها و حمايتهايي که مي‏توانند از حضور ديگر زنان در اين حرفه‏ها برخوردار شوند ، محروم شوند . در اين مقاله با استفاده از گفت وگو‏هايي که با زنان راه يافته به هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز و چند تن از ديگر وکلاي زن صورت گرفته است، آثار موفقيت حرفه‏اي زنان در اين حرفه بر کل زنان جامعه بررسي مي‏شود و به بيان مشکلات و محدوديتها و توانمنديهاي زنان در اين حرفه از زبان آنها پرداخته مي‏شود . انتخاب اين وکلا نيز بر اساس آشنايي نگارنده با آنها بوده است. در اين گفت وگو‏ها ، پنچ پرسش از مصاحبه شوندگان پرسيده شد و سپس تحليلي از محتواي پاسخهاي داده شده صورت گرفت .

اين پرسشها عبارت بودند از:

1 . در مقايسه با وکلاي مرد، وکلاي زن با چه مشکلاتي روبرو هستند و تا کنون به رغم وجود اين مشکلات ، توانمنديهاي آنان در اين حرفه به چه صورت بوده است ؟
2 . به نظر شما اشتغال زنان در حرفه وکالت چه تاثيري در حمايت از حقوق زنان و بهبود وضعيت کل زنان در سطح جامعه بر جاي مي‏گذارد ؟
3 . چه تلاشهايي براي حضور زنان در هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز صورت گرفت و چرا پس از حدود 50 سال سرانجام امسال اين امر دوباره متحقق شد ؟
4 . به نظر شما حضور چند تن از زنان وکيل در هيات مديره کانون وکلاي دادگستري چه تاثيري در وضعيت کل وکلاي زن و باورهاي جامعه در خصوص توانمنديهاي زنان باقي مي‏گذارد ؟
5 . چه راهکارهايي را براي افزايش توانمنديهاي زنان در حرفه وکالت پيشنهاد مي‏کنيد ؟
در پايان اين مقاله ، راهکارهايي در دو حوزه مطرح مي‏شود؛ نخست اينکه چگونه مي‏توان دستاوردهايي را که زنان در حرفه وکالت به دست آورده‏اند به همه ديگر زنان جامعه گسترش بخشيد . دوم ، چه راهکارهاي مشخصي را مي‏توان براي افزايش توانمنديهاي زناني که به حرفه وکالت اشتغال دارند ، به انجام رساند . اين راهکارها هم زنان مايل به ورود به عرصه وکالت را در بر مي‏گيرد و هم زناني را که هم اکنون به اين حرفه اشتغال دارند . به ويژه مساله حضور جدي‏تر زنان در مناصب مديريتي در کانون وکلاي دادگستري مورد توجه قرار مي‏گيرد و راهکارهايي براي از ميان بردن نابرابري کنوني در اين زمينه مطرح مي‏‏شود . روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش نيز روش توصيفي است که با استفاده از نظرات گوناگون مطرح شده به تحليل پرسشهاي پژوهش پرداخته شده و براي گردآوري داده‏هاي از دو روش کتابخانه‏اي و مصاحبه بهره‏گيري شده است البته به خاطر کمبود و يا نبود منابع پژوهشي خاص در خصوص مساله وکالت زنان ، اين مقاله بيش از هر چيز بر انجام گفت وگو تکيه دارد.

نويسنده :وحيد دينوراژان

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان