بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,200

حقوق يک زن واقعاً چيست ؟

  1390/10/27
خلاصه: حقوق يک زن واقعاً چيست ؟
آيا ساده لوحانه نيست به زني که در جامعه ما زندگي ميکند بگوئيم حقوق شما مهريه ونفقه و حضانت و جهيزيه و طلاق است .پس حق زندگي زن کجاست؟ قوانين ايران با اينهمه طول و عرض و عنوانهاي مختلف چه جايگاهي در بهبود زندگي و ايجاد شرايط مساعد براي بانوان ايجاد کرده اند ؟
بانوان محترم از فردا همه به دادگاه مراجعه کنيد چون قرار است براي شما مشاور هم بگذارند تا حقوق شما را مطالبه کند ؟! .
ديروز در دادگاه خانواده بودم زني داشت گريه ميکرد
مرد ميگفت من مايل به طلاق هستم و حقوق همسرم را ميدهم
زن که اتفاقاً تحصيل کرده هم بود با شيوه و ناله ميگفت پول به چه در من ميخورد من و خانواده ام با آبرو هستيم نميتوانيم نام و ننگ طلاق را بپذيريم .
جالب اينجا بود که شوهر خانم يک وکيل خانم هم بهمراه داشت اما خانم تنها بود .دادرس عنوان کرد حقوق زن در قانون مشخص است و حق طلاق هم مشخص است .
من و هر فرد ديگري که حضور داشت از گريه هاي زن ناراحت شده بوديم .
ايشان فقط بخاطر آبروي خود ميگريستند .
در مقابل ما خانواده ديگري حضور داشت .

شرح حال خانواده مذکور:
عقدي با سرعت بوقوع ميپيوندد و اجازه نامزدي براي يک مدت کوتاه هم نميدهند و دو ماه بعد از عقد اختلافات بالاگرفته و خانم وکيل اختيار ميکنند و مهريه اجرا ميگذارند و خواستار نفقه شده بهمراه اينها تقاضاي طلاق(از نوع عسر و حرجي) ميکند در عين حال حتي يک روز زندگي مشترک وجود نداشته و خانم باکره ميباشند . . . .

مادر اين دختر خانم که نقش فراواني در شدت گرفتن اختلافات داشته اند رو به جمع بانوان حاضر در سالن دادگاه ميکنند و براي شماتت طرف مقابلشان(دامادشان) با اشاره به گريه هاي آن زن بيچاره عنوان ميکنند: اين مردهاي کثافت
البته جاي بحث نبود و بقول معروف از کوزه همان برون تراود که در اوست .
وچه جالب بعضيها از آب گل آلود ماهي ميگيرند .
خانواده اي که بعد از مدت کوتاهي بحث طلاق را به پيش ميکشند و اين حرف را با قاطعيت مطرح ميکنند و در عين حال به داماد عنوان ميکنند اگر آبروي خود را دوست داري و نميخواهي آبروي خود را ببازي و در محل کارت با آبرو ريزي روبرو شوي بهتر است مهريه را بدهي و طلاق هم همچنين .هر چند شوهر اين خانم حاضر به پرداخت مقداري پول بود تا با اين شرايط آبروي خود را حفظ کرده و حتي همزمان با آن طلاق هم حاضر بود بدهد و يا اينکه دختر بر سر زندگي مشترک بيايد اما خانواده دختر مانع بودند آنها مبالغ قابل توجه به انضمام طلاق را در دستور کار خانوادگي خود داشتند و وکيلشان قرار بود به اين خواسته ها جامه عمل بپوشاند .
انصافاً در محل کار و زندگي اين جوان هر کاري که ميتوانستند کردند و تقريباً ديگر کاري نمانده بود که نکرده باشند .حالا سه سال از ابتداي عقد گذشته و با اقداماتي که شد حتي نتوانستند مهريه بگيرند و در اقدامات حقوقي خودشان گرفتار و اسير شدند .نفقه و طلاق هم خيلي راحت در دادگاه رد شد .
نفرت آن خانم زياد بي مورد نبود چون آنها آبروي خود را وسيله کردند تا به ماديات برسند اما پولي حاصل نشد و ضررهايي هم از جهت گرفتن وکيل شامل حالشان شد و آبرويشان هم مقدمتاً با اقدامات خودشان رفته بود .
حالا فکر مي کنيد وکيل و مشاور چه کمکي ميتواند به اين قبيل خانواده ها و يا آن زني که عنوان ميکند من آبروي خودم را ميخوام و پول بدرد من نميخورد بکند .
راه حل قانوني براي اين قبيل موارد وجود ندارد .در واقع قانون ناقص است ، مخصوصاً در بخش خانواده اين نقص خيلي مشهود است .
مفهوم زندگي زناشوئي چيز پيچيده اي نيست .زندگي از با هم بودن و تفاهم و گذشت بارور ميشود اما در عين حال هيچکدام از اين مفاهيم قابليت اجرا در قانون را ندارد .
با اين وضعيت بهترين روش کم کردن وروديهاي دادگاههاست .دادگاهي که حد نهايت قدرت اجرايي آن مهريه ونفقه و طلاق است چه ارزشي براي بهبود جامعه دارد .
تازه اگر اين حقوق واقعاً توسط قانون تضمين شود خوب است گاهي يک مهريه 50 ميليون توماني با يک دادخواست اعسار تکليفش مشخص ميشود .وقتي مرد نداشته باشد چکار ميخواهند بکنند . پس قانون در همان محدوده توانائيهاي قانونيش هم ضعيف و گاهي ناتوان است .
قانوني که اين جايگاه را دارد چگونه به صراحت وکلاي دادگستري روز اول زن را به پافشاري بر روي حقوق مادي خود وادار ميکند تا در نهايت کار مشخص نيست به حقوق مادي برسد و شايد هم اصل زندگي خود را از دست بدهد .
چرا قانون اولويتهاي زندگي و خانواده را مشخص نکرده ؟ چرا نيامده و بگويد اول بقاي خانواده دوم تضمين حقوق زن سوم . . .
قانون گفته اول حقوق زن آنهم معلوم نيست، ديگر جائي براي بقاي خانواده هم باقي نگذاشته .تنها لطفي که قانون در اين سالها به خانواده ها کرده اين بوده که طلاق را سخت کرده است و اين باعث شده بعد از طلاق هم جوانان بخاطر گذشتن از مراحل پيچ در پيچ طلاق دوباره جعبه شيريني بدست بگيرند و اينبار بخاطر طلاق شيريني بدهند .
تا بحال شيريني طلاق نخورده ايد؟
چرا تضميني براي حقوق زن نيست مگر نميشود راهکارهايي در نظر گرفت که وضعيت حقوق زن مثل نفقه و مهريه از روز اول مشخص باشد .
اتفاقاً اين حقوق با تدابير ساده اي مثل بيمه هاي خصوصي و يا دولتي براحتي امکانپذير است .چرا نهايت خواسته زنها در دادگاهها بايد مهريه و نفقه و طلاق باشد ؟چرا مباحث مهمتري مثل بقاي زندگي مشترک و حفظ آن و سعي در ايجاد آشتي براي زوجين صورت نميگيرد .
جواب آن ساده است. چون مباحثي مثل مهريه و نفقه و طلاق ديگر وقتي براي قضات باقي نميگذارد .اکثر قضات از ديدن دادخواست طلاق توافقي مسرور ميشوند چون حداقل خيلي از دردسرهاي مختلف را برايشان ندارد .
ديروز وقتي بحث طلاق توافقي در دادگاه مطرح شد ، خانمي که در دفتر دادگاه حضور داشت صراحتاً تبريک گفت ! .
چون خود دادگاهها هم از مباحث مهريه و نفقه و طلاق ميخواهم و طلاق نميدهم خسته هستند .
بعضي از اين قوانين خيلي قديمي شده اند و کاربرد خود را از دست داده اند ، قضاوت کردن بر اساس اين قوانين خيلي سخت شده و صدور بعضي از احکام با اين که منطبق بر قوانين است از روح انصاف تهيست .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان