بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,246

حجاب در اديان الهي-قسمت سوم

  1390/10/20
خلاصه: حجاب در اديان الهي-قسمت سوم
نزول عذاب در اثر آرايش دختران يهود براي بيگانگان:
در «تورات» مي خوانيم:
«و خداوند مي گويد از اين جهت که دختران صهيون متکبرند و با گردن افراشته و غمزات چشم، راه مي روند و به ناز مي خرام اند و به پاهاي خويش، خلخالها را به صدا مي آورند* بنابراين، خداوند فرق سر دختران صهيون را کل خواهد ساخت و خداوند، عورت ايشان را برهنه خواهد نمود* و در آن روز، خداوند زينت خلخال ها و پيشاني بندها و هلال ها را دور خواهد کرد* و گوشوارها و دستبندها و روبندها* و انگشترها و حلقه هاي بيني را* و رداها و شال ها و کيسه ها را* و آينه ها و کتان هاي نازک و عمامه ها و برقع ها را* و واقع مي شود که: به عوض عطريات، عفونت خواهد شد وبه عوض کمربند، ريسمان و عوض موهاي بافته، کلي و به عوض سينه بند، زنار پلاس و به عوض زيبايي، سوختگي خواهد بود* مردانت به شمشير و شجاعانت در جنگ خواهند افتاد* و دروازه هاي وي ناله و ماتم خواهند کرد و او خراب شده، بر زمين خواهد نشست»11

در تورات، از چادر و برقع و روبنده اي که زنان با آن سر و صورت و اندام خويش را مي پوشانده اند، صريحا نام برده شده است، که نشانگر کيفيت پوشش زنان است.

براي نمونه در کتاب «روت» مي خوانيم:
«بوعز گفت: زنهار کسي نفهمد که اين زن به خرمن آمده است. و گفت: چادري که بر توست، بياور و بگير. پس آن را بگرفت و او شش کيل جو پيموده بر وي گذارد و به شهر رفت»12

در مورد عروس يهودا مي خوانيم:
« پس رخت بيوگي را از خويشتن بيرون کرد. برقعي به رو کشيد و خود را در چادري پوشيد و به دروازه عينايم که در راه تمنه است، بنشست»13

لزوم پوشاندن سر از نامحرمان:
ويل دورانت مي نويسد:
اگر زني به نقض قانون يهود مي پرداخت، چنانکه مثلا بي آن که چيزي برسرداشت به ميان مردم مي رفت، و يا در شارع عام نخ مي رشت، يا بر هر سنخي از مردان، درد دل مي کرد، يا صدايش آن قدر بلند بود که چون در خانه اش تکلم مي نمود، همسايگانش مي توانستند سخنان او را بشنوند، در آن صورت، مرد حق داشت بدون پرداخت مهريه اي او را طلاق دهد.14

او همچنين مي نويسد:
...و به استعمال سرخاب و سرمه، نکوهيده مي شمردند. موافق بودند که مرد، بايد براي پوشاک زن خويش سخاوتمندانه خرج کند، لکن غرض آن بود که زن، خود را براي شوهر خويش بيارايد نه براي ساير مردها. 15

در کتاب «حکمة الحجاب و ادلة وجوب النقاب»، براي تاييد اين که منشا حجاب زنان يهودي، وجوب حجاب در شريعت موسي (عليه السلام) بوده، به داستان حضرت موسي و دختران شعيب اشاره شده است که در آن، حضرت موسي به آنان امر کرد تا پشت سر او حرکت کرده و از پشت سر، او را به منزل پدرشان هدايت کنند. 16

حجاب در مسيحيت:
همان طور که اشاره شد، اديان الهي، به خاطر تناسبشان با فطرت و احکام کلي، جهت و شيوه واحدي دارند. در مسيحيت، همانند دين زرتشتت و يهود، حجاب زنان امري واجب به شمار مي آمده است.

«جرجي زيدان»، دانشمند مسيحي در اين باره مي گويد:
«اگر مقصود از حجاب، پوشانيدن تن و بدن است، اين وضع، قبل از اسلام و حتي پيش از ظهور دين مسيح، معمول بوده است و آثار آن هنوز در خود اروپا باقي مانده است».

مسيحيت نه تنها احکام شريعت يهود در مورد حجاب زنان را تغيير نداده و قوانين شديد آن را استمرار بخشيده است، بلکه در برخي موارد، قدم را فراتر نهاده و با تاکيد بيشتري وجوب حجاب را مطرح ساخته است، زيرا در شريعت يهود، تشکيل خانواده و ازدواج، امري مقدس محسوب مي شد و حتي در کتاب «تاريخ تمدن» آمده است که: «ازدواج در سن بيست سالگي اجباري بود، اما از ديدگاه مسيحيت که تجرد، مقدس شمرده شده است جاي هيچ شبهه اي باقي نخواهد ماند که براي از بين رفتن تحريک و تهييج، اين مکتب، زنان را به رعايت پوشش کامل و دوري از آرايش و تزيين، به صورت شديدتري فراخوانده است.»

در اين ارتباط، نگاهي به انجيل مي اندازيم:
«...و همچنين زنان خويشتن را بيارايند به لباس مزين به حيا و پرهيز، نه به زلفها و طلا و مرواريد و رخت گرانبها* بلکه چنان که زناني را مي شايد که دعواي دينداري مي کند به اعمال صالحه*...»17

«همچنين اي زنان، شوهران خود را اطاعت نماييد تا اگر بعضي نيز مطيع کلام نشوند، سيرت زنان ايشان را بدون کلام دريابد* چون که سيرت طاهر و خدا ترس شما را ببينند* و شما را زينت ظاهري نباشد از بافتن موي و متحلي شدن به طلا و پوشيدن لباس* بلکه انسانيت باطني قلبي در لباس غير فاسد روح حليم و آرام که نزد خدا گران بهاست* زيرا بدين گونه، زنان مقدسه در سابق نيز که متوکل به خدا بودند، خويشتن را زينت مي نمودند و شوهران خود را اطاعت مي کردند* مانند ساره که ابراهيم را مطيع بود و او را آقا مي خواند و شما دختران او شده ايد»18

همچنين درباره وقار و امين بودن زن مي خوانيم:
«و به همين گونه زنان نيز بايد با وقار باشند و نه غيبتگو؛ بلکه هوشيار و در هر امري امين»19

در روايات ما نيز چنين آمده است: حضرت عيسي فرمود: از نگاه کردن به زنان بپرهيزيد، زيرا شهوت را در قلب مي روياند و همين، براي ايجاد فتنه در شخص نگاه کننده کافي است.20

حواريون و پس از آنها پاپ ها و کاردينال هاي بزرگ که دستورهاي ديني آنان از طرف کليسا و مذهب مسيحيت لازم الاجرا شمرده مي شد، با شدتي هرچه تمام تر زنان را به پوشش کامل و دوري از آرايش هاي جسمي فرا مي خوانده اند.

دکتر «حکيم الهي» استاد دانشگاه لندن در کتاب«زن و آزادي» پس از تشريح وضعيت زن نزد اروپاييان، در مورد حکم پوشش و حجاب زن نزد مسيحيت، عقايد «کلمنت» و «ترتوليان»، (دو مرجع مسيحيت و دو اسقف بزرگ) را درباره حجاب بازگو مي کند:
«زن بايد کاملا در حجاب و پوشيده باشد، الا آن که در خانه خود باشد، زيرا فقط لباسي که او را مي پوشاند، مي تواند از خيره شدن چشم ها به سوي او مانع گردد. زن نبايد صورت خود را عريان ارائه دهد تا ديگري را با نگاه کردن به صورتش وادار به گناه نمايد. براي زن مؤمن عيسوي، در نظر خداوند، پسنديده نيست که نزد بيگانگان به زيور آراسته گردد و حتي زيبايي طبيعي آن نيز بايد مخفي گردد، زيرا براي بينندگان خطرناک است»21

تصويرهايي که از پوشاک مسيحيان و مردم اروپا انتشار يافته است، به وضوح نشان مي دهد که حجاب در بين زنان، کاملا رعايت مي شده است. «براون و اشنايدر»، در کتاب «پوشاک اقوام مختلف»، برخي از تصاوير مربوط به زنان مسيحي را آورده اند که نشان مي دهد همگي آنها داراي لباسي بلند و پوشش سر مي باشند. 22


نويسنده:علي محمدي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان