بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,040

حجاب در اديان الهي-قسمت دوم

  1390/10/12
خلاصه: حجاب در اديان الهي-قسمت دوم
در کتاب پوشاک باستاني ايرانيان در ذيل عنوان «پوشاک اقليت هاي ميهن ما» در مورد حجاب زنان زرتشتي چنين مي خوانيم:
«اين پوشاک که بانوان زرتشتي از آن استفاده مي کنند، شباهتي بسيار نزديک به پوشاک بانوان نقاط ديگر کشور ما دارد، چنانکه روسري آنان از نظر شکل و طرز استفاده، نظير روسري بانوان بختياري است و پيراهن، شبيه پيراهن بانوان لر در گذشته نزديک است و شلوار، از لحاظ شکل و برش، همان شلوار بانوان کرد آذربايجان غربي است و کلاهک، همان کلاهک بانوان بندري است».

دين زرتشت، بر سه اصل اساسي، «انديشه نيک»، «گفتار نيک» و «کردارنيک» استوار گشته است.

موبدان در تفسير انديشه و کردار نيک مي گويند:
«يک زرتشتي مؤمن، بايد از نگاه ناپاک به زنان ديگر دوري جويد».

در اندرز «آذرباد مارا سپند» موبد موبدان آمده است: «مرد بد چشم را به معاونت خود قبول مکن»5

حجاب در شريعت يهود:
رواج حجاب در بين زنان قوم يهود، مطلبي نيست که کسي بتواند آن را مورد انکار يا ترديد خود قرار دهد. مورخين، نه تنها از مرسوم بودن حجاب در بين زنان يهود سخن گفته اند، بلکه به افراط ها و سخت گيريهاي بي شمار آنان نيز در اين زمينه تصريح کرده اند. در کتاب «حجاب در اسلام»، آمده است:
«گرچه پوشش در بين عرب مرسوم نبود و اسلام آن را به وجود آورد، ولي در ملل غير عرب، به شديدترين شکل، رواج داشت. در ايران و در بين يهود و مللي که از فکر يهود پيروي مي کردند، حجاب به مراتب شديدتر از آنچه اسلام مي خواست وجود داشت. در بين اين ملتها وجه و کفين (صورت و کف دستها) هم پوشيده مي شد. حتي در بعضي از ملتها سخن از پوشيدن زن و چهره زن نبود، بلکه سخن از قايم کردن زن بود و اين فکر را به صورت يک عادت سفت و سخت درآورده بودند»6

ويل دورانت، که معمولا سعي مي کند موارد برهنگي يا احيانا تزيينات و آرايش هاي زنان هر قوم را با آب و تاب نقل کند تا آن را طبيعي جلوه دهد، در اين مورد مي گويد:
«در طول قرون وسطا، يهوديان همچنان زنان خويش را با البسه فاخر مي آراستند، لکن به آنها اجازه نمي دادند که با سر عريان به ميان مردم روند. نپوشاندن موي سر، خلافي بود که مرتکب را مستوجب طلاق مي ساخت. از جمله تعاليم شرعي يکي آن بود که مرد يهودي نبايد در حضور زني که موي سرش هويداست، دست دعا به درگاه خدا بردارد»7

او در توصيف زنان يهودي مي گويد:
«زندگي جنسي آنان علي رغم تعدد زوجات، به طرز شايان توجه، منزه از خطايا بود. زنان آنان دوشيزگاني محجوب، همسراني ساعي، مادراني پرزا، و امين بودند و از آنجا که زود وصلت مي کردند، فحشا به حد اقل، تخفيف پيدا مي کرد»8

در کتاب مقدس يهوديان، موارد متعددي يافت مي شود که به طور صريح و يا ضمني، حجاب و پوشش زن و مسائل مربوط به آن، مورد تاييد قرار گرفته است. در برخي از آنها لفظ «چادر» و «برقع» به کار رفته است که نشانگر کيفيت پوشش زنان آن عصر است. اينک به پاره اي از آن موارد اشاره مي گردد.

پوشش کامل در مقابل نامحرم:
در «سفرپيدايش» تورات چنين مي خوانيم: و رفقه، چشمان خود را بلند کرد و اسحاق را ديد و از شتر خود فرود آمد. زيرا که از خادم پرسيد: «اين مرد کيست که در صحرا به استقبال ما مي آيد؟» و خادم گفت: «آقاي من است». پس برقع خود را گرفته، خود را پوشانيد.9

عدم تشبه مرد و زن به يکديگر:
در «تورات» آمده است: «متاع مرد، بر زن روا نباشد و مرد، لباس زن نپوشد، زيرا هرکه اين کند، مکروه يهود (خداي تو) است»10

نزول عذاب در اثر آرايش دختران يهود براي بيگانگان:
در «تورات» مي خوانيم:
«و خداوند مي گويد از اين جهت که دختران صهيون متکبرند و با گردن افراشته و غمزات چشم، راه مي روند و به ناز مي خرام اند و به پاهاي خويش، خلخالها را به صدا مي آورند* بنابراين، خداوند فرق سر دختران صهيون را کل خواهد ساخت و خداوند، عورت ايشان را برهنه خواهد نمود* و در آن روز، خداوند زينت خلخال ها و پيشاني بندها و هلال ها را دور خواهد کرد* و گوشوارها و دستبندها و روبندها* و انگشترها و حلقه هاي بيني را* و رداها و شال ها و کيسه ها را* و آينه ها و کتان هاي نازک و عمامه ها و برقع ها را* و واقع مي شود که: به عوض عطريات، عفونت خواهد شد وبه عوض کمربند، ريسمان و عوض موهاي بافته، کلي و به عوض سينه بند، زنار پلاس و به عوض زيبايي، سوختگي خواهد بود* مردانت به شمشير و شجاعانت در جنگ خواهند افتاد* و دروازه هاي وي ناله و ماتم خواهند کرد و او خراب شده، بر زمين خواهد نشست»11

نويسنده:علي محمدي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان