بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,385

اطلاعات حقوقي درباره ازدواج-قسمت دوم(قسمت پاياني)

  1390/9/13
خلاصه: اطلاعات حقوقي درباره ازدواج-قسمت دوم(قسمت پاياني)
سند نکاحيه:
به استناد ماده 645 قانون مجازات اسلامي به منظور حفظ کيان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است. چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يک سال محکوم مي‌گردد.
- در سند نکاحنامه مشخصات زوج و زوجه، مهريه و ساير شرايط ذکر و به امضاء طرفين مي‌رسد.
- طرفين مي‌توانند، ضمن عقد ازدواج شرايطي را نيز ذکر نمايد ليکن بايد توجه نمايند شرط ضمن عقد جزء شروط صحيح باشد.
- بنابراين شروط زير را در عقد نياورند:
- 1- شرطي که انجام آن غيرمقدور است.
- 2- شرطي که در آن نفع و فايده نيست.
- 3- شرطي که نامشروع است.
- 4- شرطي که خلاف مقتضاي عقد است.
- 5- شرط مجهولي که موجب جهل به عوضين شود.
- - در هر سند نکاحنامه، تعدادي شرط به صورت پيش فرض آمده که طرفين مي‌توانند ضمن مطالعه آنها را قبول نمايند. که سردفتر ازدواج بايد دقيقاً اين شروط را تفهيم نمايد و مسئوليت ناشي از هريک را به طور شايسته و به صورت خصوصي به طرفين يادآور شود.
- - دقت در امضاء سند و يا تنظيم شروط ضمن عقد ازدواج، از بروز خيلي از اختلافات احتمالي پيشگيري خواهد کرد.
- - اختيار تعيين مسکن با شوهر است مگر آن که به موجب شرطي به زن داده شده باشد (ماده1114 قانون مدني)
- موادقانوني: 1102 الي 1119 ق. م
مهريه:
1- تعيين مهريه در عقد نکاح منقطع شرط صحت ولي در نکاح دائم اين گونه نيست.
2- در تعيين مهريه واقع نگر باشيم و احتمالات منفي را نيز در نظر بگيريم.
3- بدانيم که تعيين مهريه بالا، ايمن کننده ازدواج نخواهد بود و تعيين مهريه ناچيز هم توصيه نمي‌شود.
4- مهريه در سند نکاحنامه ذکر مي‌شود و به صورت دين برعهده شوهر خواهد بود.
5- زن به مجرد ازدواج حق مطالبه مهريه را خواهد داشت ولي تقدس کانون خانواده و رعايت مصالح و توان مالي طرف قرارداد را نيز بايد در نظر گرفت.
6- چنانچه مهريه در نکاحنامه ثبت شده، باشد، مي‌توان آن را از طريق اداره اجراي ثبت اسناد و يا محاکم عمومي مطالبه نمود.
7- درصورتي که مهريه وجه نقد باشد اداره ثبت و يا دادگاه با استفاده از شاخص ارائه شده توسط بانک مرکزي نرخ آن را در روز مطالبه محاسبه خواهد کرد.
8- مهريه تا حدي که رفع جهالت از آن شود بايد براي طرفين مشخص باشد.
9- براي تأديه تمام يا قسمتي از مهريه مي‌توان مدت يا اقساطي قرار داد.
شرايط مهريه:
1- ماليت داشته باشد.
2- قابل تملک و نقل و انتقال باشد.
3- معلوم و معين باشد.
4- قدرت بر تسليم و تسلم داشته باشد.
انواع مهر:
مهر المسمي: مهري است که در عقد نکاح تعيين شده يا تعيين آن به عهده شخص ثالثي گذارده شده است.
مهر المثل: مهري است که در نکاح مفوضه البضع به حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده مي‌شود. (ماده 1091 ق.م)
مهر السنه: مقدار آن 5/262 مثقال پول نقره مسکوک است.
مهر المتعه: مهري است که در نکاح مفوضه البضع شوهر به زن مطلقه خود براي تعيين اين مهر برخلاف مهرالمثل مهر و از حيث غنا و فقر ملاحظه مي‌شود.
* مفوضه البضع: زوجه را در عقد نکاحي که دائم بوده و مهر ذکر نشده باشد يا شرط عدم مهر شده باشد.
* مفوضه المهر: زوجه را در نکاح دائم (که تعيين مقدار مهر را به اختيار شوهر يا زوجه يا ثالث گذاشته باشند.)
چند نکته:
- ممکن است مهر حال يا مدت دار باشد، اگر حال باشد زوجه مي‌تواند بلافاصله بعد از عقد آن را مطالبه کند و تا وصول آن از تمکين نيز امتناع نمايد.
- به مجرد عقد، زن مالک مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بنمايد.
مهريه ريالي
به طوري که قبلاً نيز بيان شده مادة 1082 قانون مدني مقرر داشته ( به مجرد عقد زن مالک مهر مي باشد و مي تواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بنمايد)
در سال 76 تبصره­اي به ماده مذکور الحاق شد که به موجب آن (چنانچه مهريه وجه رايج باشد) متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تاديه نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي­گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اين که زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي کرده باشند.
براساس تبصره فوق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران طبق آئين نامه الحاق يک تبصره به ماده 1082 قانون مدني مکلف است همه ساله شاخص سال قبل را تا پايان سه ماهه اول هر سال به قوه قضائيه ابلاغ نمايد تا قوه قضائيه نيز شاخص مذکور را به واحدهاي تابعه جهت اجرا ابلاغ نمايد ( واحدهاي تابعه : دادگاههاي صالحه – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)
هرگاه مهريه وجه رايج باشد هريک از زوجين مي­تواند در خواست نمايد تا ميزان مهريه بر اساس شاخص بانک مرکزي محاسبه و پرداخت گردد نحوه محاسبه مهريه وجه رايج عبارت از متوسط شاخص بها در سال قبل تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهريه مندرج در عقد نامه .
محاسبه مهريه به شرح فوق در صورتي که زوجه براي وصول مهريه خود از طريق دفتر ازدواج و اداره ثبت اسناد محل اقدام نمايد مرجع صالح براي محاسبه مهريه وجه رايج اداره ثبت اسناد مي باشد و چنانچه از طريق دادگاه صالحه براي وصول اقدام گردد مرجع صالح براي محاسبه مهريه وجه رايج دادگاه صلاحيت دار خواهد بود.
نفقه:
نفقه يعني تأمين هزينه زندگي زن که شامل خانه، اثاثيه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده که از زمان عقد دائم بر عهده شوهر است.
- محاسبه ميزان نفقه بر مبناي شئونات خانوادگي زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالي مرد مي‌باشد.
- - نفقه عبارت است از مسکن، لباس، غذا، اثاث خانه که به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد.
- - هرگاه زن بدون مانع شرعي از اداي وظايف زناشويي امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
- زني که همسرش از پرداخت نفقه به وي خودداري کند هم مي‌تواند شکايت کيفري کند و هم مي‌تواند دادخواست حقوقي بدهد.
- - هرکس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمکين ندهد و يا از پرداخت نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع کند دادگاه او را از سه ماه و يک روز تا 5 ماه حبس محکوم مي‌نمايد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان