بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,424

علل طلاق و شکست در ازدواج-قسمت دهم(قسمت پاياني)

  1390/8/30
خلاصه: علل طلاق و شکست در ازدواج-قسمت دهم(قسمت پاياني)
8. نتيجه‌گيري از اينکه طلاق بگيرم يا نه ؟!

همانطور که مي‌دانيم، مدرنيسم و توسعه غربي اصولي دارد که آنرا به اين‌جا کشانده است. از جمله اصول آن فرد گرايي، لذت گرايي و تک ساحتي انگاري بشر است. نتيجه آن اين شده است که بشري که خيال مي‌کرد با کنار گذاشتن خدا به لذت و راحتي و بهشت روي زمين خواهد رسيد در عمل، نه تنها بهشت روي زمين را نيافت بلکه بهشت موجود را تبديل به جهنمي کرد که خودش در آن وا‌مانده است. تا به اين‌جا گذشت که فرهنگ غرب چه بلايي بر سر خانواده آورده و مي‌آورد و باز خيال مي‌کند که خوشبختي او در اين است که طبق هوا و هوس خويش رفتار کند و از هرچه غير خودش باشد بگريزد تا به آرامش و رفاه برسد اما همانطور که ميشل فوکو گفته است: <اومانيسم که انديشه‌اي بود براي مقابله با نهادهايي مانند سلطنت استبدادي و استفاده از شکنجه بدني براي اقرار گرفتن از متهم، در عمل موفق به از ميان بردن سلطه نشد و فقط شکل‌هاي مدرن سلطه را به جاي شکل‌هاي پيشين آن نشاند و تا‡کيد بر حيثيت و شخصيت انساني نيز خود، تبديل به بخشي از مکانيسم موِثر براي کاربست نظارت اجتماعي شد. کاربست قدرت با شگردهاي نامرئي جديد، انسان‌باوري سنتي را به کلي بي‌ اثر کرد، مکانيسم‌هاي دموکراتيک که براي مقابله با استبداد ايجاد شده بودند ديگر توان مقاومت در مقابل شکل‌هاي جديد سلطه را نداشتند، صحبت از حقوق و آزادي‌هاي فردي در شرايطي که سلطه نه از جانب ديکتاتور، بلکه از جانب روان‌پزشک و مددکار اجتماعي است، بي‌اثر و بي‌ربط است. در چنين شرايطي سخن‌گفتن تجريدي از حقوق و آزادي‌هاي فردي وضع را بدتر هم مي‌کند.52>

ويژگي مهم نظام قدرت جديد غرب اين است که آرام و غير نمايشي است و در نتيجه عملکرد آن بي‌وقفه و عميق است. اين قدرت، برخلاف قدرت در نظام قديم، مرکز قابل تشخيصي ندارد و در سراسر شبکه اجتماعي پخش است. اين قسم قدرت، ويژگي دولت رفاه اجتماعي است و نه حکومت استبدادي که هدف حمله انسان‌باوري کلاسيک بود؛ پس انسان‌باوري کلاسيک در مقابل اين نظام قدرت جديد، به کلي خلع سلاح و بي‌دفاع و در نتيجه براي نقد اجتماع معاصر به کلي بي‌اثر است. مفاهيم آزادي، خودمختاري، ذهنيت و حقوق فردي که سرچشمه‌گيرايي و کشش انسان‌باوري بودند، اکنون خود از عناصر تشکيل‌دهنده نظام قدرت جديدند، اين مفاهيم به جاي آن‌که مبناي نقد وضع موجود قرار گيرند، خود وسيله اعمال قدرت در نظام جديد شده‌اند.53

بنابراين ديده مي‌شود که <چگونه اين فرمول‌هاي بنيادي دموکراسي، چه بورژوايي و چه انقلابي، که از قرن هيجدهم تاکنون ما آني از تکرار آن‌ها باز نايستاده‌ايم، ما را به کجا رسانده‌اند.>54

و جاي تعجب ندارد که آمار طلاق و انحرافات اجتماعي روز به روز در جامعه ما نيز افزايش پيدا کند و هرچه ما به غرب نزديک‌تر مي‌شويم آن گرفتاري ها بيشتر گريبان‌گير ما مي‌شود. لذا جا دارد که به خود آمده و براي توسعه در همه زمينه‌هاي جامعه، زنان اهل بيت و الگوهاي صدر اسلام را مد نظر قرار دهيم و به ياد داشته باشيم که تقليد کردن از غرب هنر نيست (بلکه پي‌ريزي طرحي نو بر اساس وحي الهي کار افراد بزرگ است) و بدانيم که هر قدم که به طرف غرب برداريم يک قدم بر بدبختيهاي اين ملت افزوده مي‌شود که در چند سال اخير به‌دنبال جو توسعه غربي که در کشور و دانشگاه‌هاي کشور ايجاد شد شاهد بوديم که چقدر بر آمار طلاق و انحرافات اجتماعي نيز افزوده شد (به عنوان مثال: خوب است بدانيم هم اکنون سالانه 30 تا 35 درصد از ازدواج‌ها در ايران به طلاق ختم مي‌شود.) و بخشي از معضلات اجتماعي از جمله قتل، جنايت، دختران فراري و فرزندان نامشروع به روابط نادرست بين دختر و پسر بر مي‌گردد.55


--------------------
پي نوشت:
1. فرهنگ عميد.
2. بستان (نجفي)، حسين، اسلام و جامعه‌شناسي خانواده، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، قم، 1383، ص 229
3. Curry, T and Jiobu, R and Schwirian , K. Sociology for the twenty First Century , Prentice Hall, Upper Saddle River and .New Jersey, 1997, P267

4. سالم محمد الجنابي، عائده ، المتغيرات الاجتماعيه والثقافيه لظاهره الطلاق، دارالحريه لطباعه ، بغداد، 1983، ص 33.- 19
5. بستان، همان، ص .233
6. همان، ص .237
7. Moore, Stephoen: Sociology Alive, Stanley Thornes (publishers, L.T.P.1987( P 121
8. Ibid
9. Allan, Graham and Crow, Graham, families, Households and society , Palgrave, New York, 2001, p 25
10. Moore, ibid, P 121
11. Allan, ibid, P 26
12. Ward, D. A. and Stone, L.H. Sociology for the 21st Century, Hunt Publishing Company, Dubuque and Iowa, 998, P 296
13. Lindsey, Linda L. and Beach, Stephen, Sociology: Social Life and Social Issues, Prentice Hall, New Jersey, 2000, 384
14. Grusec, J. E. and Lytton, H. Social Development: History, Springer - Verlag, New York, 1988, P 411
15. Lindsey, ibid, P 384
16. Allan, ibid, P 26
17. Grusec, ibid, P 411-412
18. بستان، همان، ص .238
19. همان.
20. Moore, ibid, P 94
21. Moore, Ibid
22. The Guardian, 10 October 1986. from:.Moore, ibid, P 95
23. Moore, ibid, P 93
24. Ibid
25. Ibid
26. Moore, Ibid, P 97
27. Moore, Ibid
28. Moore, Ibid
29. Moore, Ibid
30. Moore, Ibid, P 125
31. Moore, Ibid, P 124
32. بستان، همان، ص 239 به نقل از Kuper and kuper, 1985, 208
33. Myers, david G.Exploring social Psychology, McGraw Hill, Boston, 2000, P 284
34. روزنامه کيهان، مورخه 7 شهريور .1384
35. اين جمله کنايه از اين است که صرفا به خاطر سقوط ارزش ازدواج در نظر طرفين ، طلاق به راحتي انجام مي‌گيرد، به طوري که به صرف اين‌که دلشان ديگر نخواست با هم زندگي کند همين امر بهترين دليل براي مجوز بودن طلاق مي‌باشد .
36. Moore, ibid, P 122
37. Social Trends (HMSO, 1986( from : Moore, Ibid, P 121
38. Moore, ibid, L.T.P.1987, P 123
39. Browne, Ken, An Introduction to Sociology, p 313)Polity Press, 1994(
40. Moore, ibid, p 123
41. Browne, ibid, p 319
42. Moore, ibid, P 123
43. S Sharpe, Doube identity coelican, 1984. fram: Moor, ibid, P 122
44. بلکه بسياري از زنان کار در خانه را به کار در بيرون ترجيح مي‌دهند آن‌ها با استفاده از فرصت بدست آمده در خانه به کارهاي اقتصادي متعددي مشغول مي‌شوند يا اجتماعات خاص زنانه، تشکيل مي‌دهند در هيئات مذهبي و مجالس روضه زنانه شرکت مي‌کنند و از طريق اين مجالس هم بر علم و دانايي خود مي‌افزايند و هم در جريان امور قرار مي‌گيرند و چه بسا عکس‌العمل‌هاي به جايي هم از آن‌ها صادر مي‌شود که نمونه اين قبيل تحرکات را مي‌توان در تاريخ سياسي معاصر ايران همانند نقش زنان در قيام تنباکو و مشروطه به نظاره نشست (ر.ک: رمضان نرگسي، نقش مذهب تشيع در هويت زن ايراني ، مجله بانوان شيعه شماره اول) يا چنان‌چه ادرواد بروان دراين خصوص مي‌گويد: زنان ايران اگر چه تحصيل کرده و آشنا به تمدن غربي نيستند ولي به‌هيچ‌وجه کودن و احمق نيستند و در امور اجتماعي و سياسي کشور نفوذ دارند و در پشت پرده خيلي کارها با مشارکت و مساعي آن‌ها مي‌گذرد ، فقط تفوذ زنان ايران آشکار و ظاهر نيست و خارجي‌ها در نظر او به آساني از آن مطلع نمي‌شوند . مثلي معرف که مي‌گويند <از صاحب قدرت نبايد ترسيد بلکه از عواملي که اين صاحب قدرت را تحريک مي‌کنند و پشت سر او هستند بايد وحشت داشت> در ايران وضع چنين است در دربار و مواضع قدرت نقش موثر ولي پشت پرده را دارند . گذشته از اين ، استعدادهاي بسياري در اندرون‌ها و داخل حرامسراها وجود دارد. زناني که در موسيقي ، شعر ، نقاشي، قلابدوزي و در عين حال سياست و ديپلماسي به مرحله استادي رسيده‌اند(سفرنامه بنجامين (نخستين سفير ايالات متحده امريکا در ايران عصر ناصر الدين شاه) ، س-ج- و- بنجامين ، ترجمه مهندس محمد حسين کردبچه ، سازمان انتشارات جاويدان، چ 2، 1369، تهران، ص )82
45. Huber, Joan and Spitze, Glenna, Trends in Family Sociology, SAGE اPublications, Newbury, 1988, P 432
46. بستان، همان، ص .240
47. مصباح يزدي، جامعه و تاريخ، سازمان تبليغات اسلامي، تهران، 1372 ص 326
48. Curry, T and Jiobu, R and SchwirianK, ibid, P 268
49. Moore, ibid, p 123
50. بستان، همان، ص .241
51. مصباح يزدي، جامعه و تاريخ، ص 326
52. حقيقي، شاهرخ، گذار از مدرنيته (نيچه ، فوکو، ليوتار، دريدا) ، نشر آگه ، تهران، بهار 1381، ص .224
53. همان، ص.225
54. فوکو، ميشل، ايرانيان چه رويائي در سر دارند. ترجمه حسين معصومي همداني، انتشارات هرمس، تهران، .1377 ص25
55. روزنامه کيهان، مورخه 7 شهريور .1384

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان