بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,451

امتيازات حقوق زن در قانون مدني

  1390/8/1
خلاصه: امتيازات حقوق زن در قانون مدني
امتيازات حقوق زن در قانون مدني عبارتند از:
1) حق زن در تعريف دارايي خود :
طبق ماده 1118 زن داراي استقلال اقتصادي است و مي تواند به هرگونه دارايي خود را تصرف کند و اين دارايي با اخذ نفقه منافاتي ندارد.

2) حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد:
برابر ماده 1119 قانون مدني ، زن به هنگام عقد مي تواند هر شرطي را که مخالف مقتضاي ذات عقد نباشد بر مرد اعمال کند.

3) حق فسخ نکاح در صورت جنون مرد ( ماده 1121 ):
جنون به سه دسته جنون آني، ادواري و مستمر، تقسيم مي شود . قانونگذار مي گويد تفاوتي بين جنون مستمر يا ادواري نيست.

4) حق زن در طلاق رجعي:
در طلاق رجعي زن و شوهر بايد به مدت سه ماه در يک منزل سکونت داشته باشند و مرد به زن نفقه بدهد؛ در اين شرايط، در صورت فوت مرد، زن ارث مي برد. چنانچه در اين ايام مرد بخواهد زن ديگري اختيار کند حتماً بايد با اجازه همسر اول يا دادگاه باشد. در ايام عدّه، مرد نمي تواند با خواهر زن ازدواج بکند و زنا در اين دوره، زناي محسنه محسوب مي شود. زن مي تواند تمام وظايف زوجيت را که منافاتي با ماهيت طلاق ندارد انجام بدهد. فلسفه اين امر در قرآن اين است که خداوند مي فرمايد :شما نمي دانيد شايد خداوند خيري ديگر پديد آورد.

5) حقوق ديگر :
اگر زني فوت کند و اولادي نداشته باشد به همسرش 2/1 ارث مي رسد و اگر اولاد داشته باشد 4/1 ارث مي برد. اگر مردي فوت کند و اولاد نداشته باشد به زن 4/1 ارث مي رسد و اگر اولاد داشته باشد 8/1 ارث مي رسد.
اگر مردي فوت کند و چند تا زن داشته باشد 8/1 به همه آنها به طور مساوي ارث مي رسد و اگر اولاد نداشته باشد 4/1 به آنها ارث مي رسد.
اگر صفت خاصي در يکي از طرفين شرط شده باشد اما پس از عقد، فقدان وصف منظور شود ،طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت؛ مثلاً صفت پزشک براي مردي که پزشک نيست . البته زن مي تواند از حق فسخ خود بگذرد اما مطالبه خسارت به قوت خود باقي است.
خانواده ها مي توانند اوصاف ذکر شده را ثبت کرده تا در صورت وقوع مشکل پس از ازدواج از حق فسخ استفاده کنند.


جلسه چهاردهم
امتيازات حقوق زن در قانون مدني
قانون مدني ، براي زنان امتيازاتي قايل شده است که عبارتند از :

1) استحقاق نيمي از مهريه قبل از عروسي در صورت وقوع طلاق .
2) حق زن در مهريه ازدواج موقت :
در ازدواج موقت اگر مهريه تعيين نشود عقد باطل است.

3) حق زن در مسأله فسخ نکاح :
طلاق در دست مرد است، ولي در فسخ، اين طور نيست و حق مشترک است ،به محض اينکه شرايط فسخ ايجاد شد حق نيز ايجاد مي شود.

4) حق زن در مسأله نفقه:
اين حق به محض عقد محقق مي شود.

5) حق زن در انتخاب محل سکونت:
با شرط ضمن عقد زن مي تواند حق سکونت را از آن خود کند .

6) حق زن در ترک منزل شوهر در صورت خوف از ضرر جسمي، مالي يا شرافتي :
زن بدون اجازه شوهر نمي تواند خانه شوهر را ترک کند.اما براساس ماده 1115 قانون مدني گاهي اوقات حق دارد که بدون اجازه شوهر منزل را ترک کند. مثلاً هر چند خروج از کشور نياز به اجازه مرد دارد اما زني که مستطيع شده است و مي خواهد به حج تمتع برود ، مي تواند بدون اجازه شوهر، خانه را ترک نمايد.

7) حق زن در استفاده از حق حبس :
تا زماني که مرد مهريه زن را پرداخت نکرده است زن مي تواند برابر ماده 1085 قانون مدني از انجام وظايف زناشويي خودداري کند.حتي در اين صورت نيز مرد بايد نفقه را پرداخت کند.
عيوب چند قسم است: يا مختص مرد است يا مختص زن و يا عيوب مشترک مي باشد. عيوب مشترک، مثل جنون در زن و يا مرد ،البته جنون بايد قبل از عقد باشد و در اين صورت به هر دو طرف حق فسخ نکاح داده شده است.

ماده 1128 قانون مدني مي گويد:
اگر مرد يا زني خود را واجد صفاتي معرفي کنند که پس از عقد، فقدان آن مشخص شود اين امر تدليس نام دارد و از موجبات فسخ نکاح است. در مورد ناتواني جنسي مرد ،زن مي تواند مانند ساير موارد فسخ نکاح، بلافاصله با جنبه اعلامي، قضيه را بيان کند و پس از يک سال مراجعه به دادگاه و پزشکي قانوني در صورت عدم درمان مرد، دادگاه فسخ نکاح را اعلام مي کند. اگر زني قبل از عقد و يا مدتي پس از زندگي با شوهر از اين عيب مطلع شده باشد نمي تواند از حق فسخ استفاده کند و حتماً بايد به دادگاه مراجعه کند و تقاضاي طلاق بدهد .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان