بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,297

قوانين اشتغال زنان در دنيا-قسمت پنجم

  1390/7/30
خلاصه: قوانين اشتغال زنان در دنيا-قسمت پنجم
5) حقوق کار زنان در قطر

حقوق کار زنان در قطر شامل قانون مدني و لايحه تنفيذي مي‌باشد. (اعرفي حقوقک، المجلس الاعلي شوؤن الاسره، لاستر ايتجيه الوطنيه لتقدم المراه في القطر،2002)1-5) مرخصي

1-1-5) مرخصي دوران وضع حمل

ماده 68:‌ «زنان شاغل (در مؤسسات دولتي و خصوصي) در صورت وضع حمل مي‌توانند تا بهبودي کامل به مدت 60روز (دو ماه) از مرخصي استفاده نمايد. مرخصي زايمان از ديگر مرخصي‌‌هاي آنان محسوب نمي‌گردد، البته در صورتي که وضع حمل در دوره کاري آنان اتفاق افتاده باشد، اگر وضع حمل قبل از مرخصي و تعطيلات سالانه يا قبل از تعطيلات تابستاني نسبت به آن دسته از زنان که در امر تعليم و تربيت اشتغال دارند واقع شود، مدت مرخصي و تعطيلات ياد شده، از مجموع 60 روز کسر خواهد شد. ولي اگر وضع حمل بين دو تعطيلي باشد در اين صورت مي‌تواند از مدت 60 روز مرخصي که بين دو موعد تعطيلي واقع شده، استفاده نمايند. در هر صورت از مدت 60 روز براي دوران نقاهت مي‌توانند بهره‌مند شوند. مرخصي زايمان براي زناني که از شرايط ياد شده برخوردارند و تبعه قطر نيستند، ولي در اين کشور اشتغال به کار دارند، به مدت 40 روز مي‌باشد».2-1-5) مرخصي دوران شير دهي

ماده 109: «زنان شاغل که وضع حمل نموده‌اند، مي‌توانند روزانه به مدت دو ساعت براي مدت يک سال جهت شيردادن به فرزندان خود از مرخصي استفاده نمايند، مرخصي دوران شيردهي به محض پايان يافتن مرخصي وضع حمل آغاز مي‌شود، تعيين زمان شيردادن در مدت ياد شده به درخواست مادران است. زنان شاغلي که از دوران رسمي خدمت آنان چهارسال گذشته است، مي‌توانند دو بار در طول خدمت از مرخصي تربيت فرزندان استفاده نمايند. البته به اين شرط که سن آنها از 16 سال تجاوز نکرده باشد، مدت اين مرخصي در مرتبه اول يک ماه و در مرتبه دوم نصف ماه خواهد بود. مشروط بر اينکه فاصله زماني بين دو مرخصي کمتر از چهار سال نباشد. زناني که فرزندان آنها داراي نيازمندي‌‌هاي خاص مي‌باشند، از قيد شرط سني فرزندان و تعداد مرخصي‌ها استثنا مي‌شوند».3-1-5) مرخصي اداء فريضه حج

ماده 69:‌ «هريک از زنان شاغل مي‌توانند در زمان خدمت، براي يک بار و به مدت يک ماه از مرخصي جهت بجا آوردن فريضه حج استفاده نمايند که از تاريخ اعزام حجاج قطري آغاز و تا بازگشت آنان به وطن ادامه مي‌يابد. اين مدت از ساير مرخصي‌‌هاي آنان محسوب نمي‌گردد».براي بهره‌مندي از مرخصي اداء فريضه حج بر خورداري از شرايط ذيل لازم است:ـ اين مرخصي فقط براي انجام فريضه حج استفاده گردد.ـ قبلاً از چنين مرخصي استفاده نکرده باشد.ـ مدت خدمت زن شاغل غير قطري از يک سال کمتر نباشد.4-1-5) مرخصي ايام عده وفات

ماده 70: «زن شاغلي که همسر وي فوت نمايد، مي‌تواند به مدت چهار ماه از تاريخ فوت همسر يا تا زمان وضع حمل در صورتي که حامله باشد، هر کدام نزديک‌تر باشد، از مرخصي استفاده نمايد و اين دوره از ساير مرخصي‌‌هاي وي محسوب نمي‌شود».5-1-5) مرخصي براي همراهي مريض

ماده 105: «زنان شاغل مي‌توانند از مرخصي جهت همراه بودن با مريض در خارج از کشور استفاده نمايد و اين مدت از ساير مرخصي‌هاي استحقاقي وي محسوب نمي‌گردد، مشروط براينکه هيأت پزشکي مربوطه تشخيص دهند مريض نيازمند به همراه است، هم‌چنين مدت مرخصي منوط به تشخيص هيأت پزشکي ياد شده برحسب نياز مريض به همراه، خواهد بود».ماده 106: «مرخصي همراهي با زوج براي زنان شاغل حداکثر به مدت شش سال است. به شرط آنکه همسر از کارمندان دولت، تشکل‌ها، مؤسسات عمومي يا شرکت‌هايي اشتغال به کار دارد که حکومت به آنها اجازه مشارکت داده است».

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان