بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,266

علل طلاق و شکست در ازدواج-قسمت ششم

  1390/7/16
خلاصه: علل طلاق و شکست در ازدواج-قسمت ششم
5 . الگوهاي جديد ازدواج و طلاق در غرب
افزايش طلاق در بريتانيا، در 20 سال اخير بسيار سرعت گرفته است. در واقع ادعا مي‌شود امروزه در کشوري مثل بريتانيا يک سوم ازدواج‌ها به طلاق منتهي مي‌گردد. 26 و از اين کساني که طلاق مي‌گيرند. حدود 70 درصد دوباره ازدواج مي‌کنند27، اين امر نشان مي‌دهد که بوالهوسي، عياشي و بي وفايي به همسر در غرب به صورت يک فرهنگ درآمده است. به عبارت ديگر تبديل عشق از يک همسر به همسر ديگر چيزي است که نه تنها قبح خود را از دست داده بلکه شکل يک هنجار اجتماعي به خود گرفته است. بسياري از کساني که <هم خانگي> اختيار کرده‌اند، به‌راحتي انتقال از يک عشق به عشق ديگر انجام مي‌دهند و از لحاظ زندگي خانوادگي، افزايش طلاق، و ازدواج مجدد، نوعي ساختار خانوادگي جديد در غرب ايجاد کرده است. اين نوع جديد خانواده، <خانواده تجديد بنا شده)=reconstituted family( > مي‌باشد، که دو پدر و مادر که هر دو، کودکاني [نامشروع و محصول ارتباط قبل از ازدواج] دارند، ازدواج مي‌کنند، و لذا خانواده حاصل از آن، مرکب از کودکان با پدر و مادران مختلف مي‌باشد.28
بنابراين، امروزه اين تغييرات ناموزون و از روي هوي و هوس صورت هنجار اجتماعي به خود گرفته به صورت چيزهايي هم‌چون هم خانگي، طلاق‌هاي فزاينده، خانواده‌هاي تجديد بنا شده، و خانواده‌هاي تک لنگه‌اي، زندگي مشترک موقت در حال رخ دادن است که جايگزين ديدگاه سنتي ازدواج و خانواده در کشورهاي توسعه يافته مي‌باشد.
اما در عين حال اقليت‌هاي قومي هم‌چون مسلمانان و آسيايي ها در اروپا، ماهيت متفاوت الگوهاي خانودگي خود را هم‌چنان حفظ کرده‌‌اند. به عنوان مثال، ازدواج‌هاي ترتيب يافته )Arranged marriages(، خانواده‌هاي گسترده و بدون طلاق، از ويژگي‌هاي خانواده‌هاي آسيايي است.29
6. تاثيرات طلاق بر کودکان
هرساله ميليونها کودک در سراسر جهان بر اثر طلاق از مصاحبت يکي از والدين خود محروم مي‌شود به عنوان مثال در کشور انگلستان هر ساله حدود 160000 کودک، گرفتار طلاق مي‌شوند، تقريبا يک سوم اين‌ها زير پنج سالگي هستند. اولين نتيجه اين امر، اين است که بسياري از اين کودکان، حداقل مدت زماني را در خانواده‌هاي تک لنگه‌اي زندگي مي‌کنند. هم اکنون 1/5 ميليون کودک انگليسي در اين شرايط زندگي مي‌کنند.
به طور کلي اين امر مورد توافق است که بالهوسي والدين و عشق‌هاي مکرر آن‌ها براي کودکانشان بسيار گران تمام مي‌شود. زيرا، کودکان خردسال‌تر به خوبي کودکان بزرگتر، انطباق نمي‌پذيرند. اين امر به خصوص وقتي جدي است که، افزايش تعداد کودکان زير پنج سالگي را که گرفتار طلاق مي‌شوند، مشاهده شود. يک معضل عمده، اين است که کودکان توسط پدر و مادرهايشان، به عنوان حربه‌اي عليه يکديگر استفاده مي‌شوند. اين معضل. و نيز نزاع در مورد حق حضانت، ممکن است ناراحتي‌هاي عاطفي شديدتر از جدايي واقعي را موجب گردد.
ازدواج مجدد، خانواده‌هاي ناتني‌اي )family-step( را ايجاد مي‌کند که بايد از عهده مادران و پدران تازه رسيده برآيد. در اين وضعيت‌ها، اصطکاک متداول است. و مشکل را بيشتر و بيشتر مي‌کند. .30

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان