بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,601

تبيين دلايل طلاق عاطفي/ همکاران زن و مرد از روابط دوستانه پرهيز کنند

  1390/7/10
خلاصه: رئيس دانشگاه اديان و مذاهب قم با اشاره به ضرورت پرهيز زن و مرد از برقراري روابط دوستانه کاري، تأکيد کرد: در روابط زن و مرد هيچ محدوديت مگر رعايت چارچوبها و ضوابط وجود ندارد، اما استفاده از زن براي ايجاد جاذبه بيشتر همان استفاده ابزاري است .
به گزارش خبرگزاري وفا ؛ حجت الاسلام سيد ابوالحسن نواب رئيس دانشگاه اديان و مذاهب قم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با حدود شرعي و اخلاقي که زن و مرد در محيط کار بايد به آن پايبند باشند گفت: اين حدود شرعي مورد بحث نکاتي است که زن و مرد نامحرم نه تنها در محيط کار بلکه بايد در همه جا به آن پايبند باشند.
وي افزود: وقتي صحبت از روابط ميان زن و مرد در محيط کار به ميان مي آيد مسئله تنها زن و مرد کارمند نيست، زنان و مردان حتي در ارتباط با کاسب و پزشک نيز بايد تمام حدود شرعي تعيين شده را رعايت کنند. اسلام روابط زن و مرد را در حد ضرورت مجاز دانسته و اين ضرورت به معناي محدوديت نيست.
حجت اسلام نواب تأکيد کرد: اگر لازم است زن به مرد يا مرد به زن درس بدهد اشکالي ندارد. اسلام معتقد است با حفظ ضوابط اين رابطه مي تواند همواره برقرار شود. زن و مرد بايد بدانند داراي محارمي هستند که حدود صحبت کردن آنها با زن نامحرم متفاوت است.
رئيس دانشگاه اديان و مذاهب قم تصريح کرد: اين توصيه به هر دو طرف شده است. هم مردان و هم زنان بايد اين حدود را رعايت کنند. مرد و زن مي توانند دو ساعت بايکديگر مذاکره کنند اما اين مذاکرات و صحبت ها بايد جدي، رسمي و در چارچوب باشد. هر دو طرف بايد از بگو و بخند و روابط دوستانه پرهيز کنند.
رئيس دانشگاه اديان و مذاهب قم گفت: به کار بردن عبارتهاي نامتعارف در پايان صحبتهاي تلفني ميان زن و مرد نکاتي است که همواره مورد انتقاد بوده است، ما غرب را براي استفاده از ابزار از زن مورد انتقاد قرار مي دهيم اما در همين جامعه اسلامي ما عده اي براي منفعت بيشتر ترجيح مي دهند براي مشاغلي چون پاسخگويي به تلفن از صداي زنان استفاده کنند چرا که داراي جاذبه است، اين نگاه به زن همان نگاه ابزاري است که ما آن را مورد انتقاد قرار مي دهيم.
وي با بيان اينکه روابط زن و مرد بايد به چارچوب بازگردد گفت: مرد با همسر و محارم خود و با نامحرمان به گونه اي ديگر صحبت مي کند. در روابط زن و مرد هيچ محدوديت مگر رعايت چارچوبها و ضوابط وجود ندارد. براي رفتار سبک و خارج از چارچوب صحبت يک جمله اي هم با نامحرم حرام است.
حجت الاسلام سيد ابوالحسن نواب اضافه کرد: افراد در برخي ادارات مشغول کار هستند که طي 30 سال خدمت با همکار نامحرم خود يک جمله خارج از چارچوب صحبت نکرده اند و وظايف خود را سخت و خوب انجام مي دهند. اين امر نشان مي دهد که زن مي تواند در جامعه نقش خود را به خوبي انجام بدهد.
رئيس دانشگاه اديان و مذاهب قم در رابطه با تبعات منفي عدم رعايت اين حدود گفت: نخستين نتيجه منفي سردي روابط خانواده است. ممکن است اين ارتباط خارج از چارچوب طرفين را به اين نتيجه برساند که همسر آنها داراي جاذبه هاي فلان مرد نامحرم يا فلان زن نامحرم نيست از اين رو رابطه به همان نقطه اي مي رسد که از آن با عنوان طلاق عاطفي ياد مي شود. اين وضعيت جامعه را به نابودي بنيانهاي ارزشي سوق مي دهد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان