بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,342

ازدواج سالم-قسمت چهاردهم(قسمت پاياني)

  1390/6/20
خلاصه: ازدواج سالم-قسمت چهاردهم(قسمت پاياني)
*** 10 رابطه که سر انجامي نخواهد داشت
1- رابطه اي که در آن بيش از آنچه به شما عشق مي ورزند , عشق مي ورزيد.در اين رابطه هنگامي که فقط يکي از طرفين در اکثر اوقات از لحاظ روحي تعقيب کننده و ديگري تعقيب شونده ميباشد. سالم نبودن و از تعادل خارج شده و محکوم به شکست خواهد شد.
2- رابطه که در آن بيش از آنچه که شما عشق مي ورزيد, به شما عشق بورزند.در چنين رابطه اي که قلبتان را به طور کامل در طبق اخلاص نگذاشته ايد, هيچ گاه احساس رضايت نخواهيدداشت.
3- رابظه اي که در آن شيفته توانايي هاي بالقوه نامزد.همسر خود مي باشيد.داشتن يک رابطه سالم با همسرتان به معني عشق ورزيدن به او به خاطر کسي که هست , مي باشد. نه عشق ورزيدن به او علي رغم کسي که هست و يا به اميد کسي خواهد بود.
4- رابطه اي که در آن ماموريت نجات همسرتان را به عهده داريد.معتادين به نجات ديگران نه از آن رو که با همسرشان تفاهم دارند, بلکه به اين دليل که احساس مي کنند مجبورندبه او کمک کنند, به روابط وارد مي شوند. کساني که ماموريت نجات ديگران را به عهده دارند, غالبا حس ترحم را باعشق اشتباه مي گيرند.
5- رابطه که در آن به نامزد, همسرتان به عنوان يک الگو و آمموزگار چشم دوخته ايد.وقتي عاشق کسي مي شويد که الگوي شما ست, مشکل است رابطه اي طبيعي داشته باشيد. ممکن است رفتار يا گفتارهايتان به گونه اي باشد که گويي برابريد, اما ذهنتان براي او مرتبه و مقام افزوده اي قائل باشيد که اين به نوبه خود هر گونه احساس اختيار و قدرت را از شما سلب مي کند.
6- رابطه اي که در آن به دلايل بيروني شيفته نامزد, همسر خود شده ايد.هر گاه شيفته يک ويژگي شخصيتي در ابعاد و صورت هاي مختلف کسي شديد از خود بپرسيد اگر اين فرد ويژگي را نداشت آيا همچنان برايم جذاب بود و مي خواستم با او ازدواج کنم؟
7- رابطه مي تواند بسيار فريبنده باشد, مخصوصا همگامي که همان يک زمينه اي که در آن تفاهم برخوردارهستيد براي شما اهميت زيادي داشته باشد و به راحتي آن را با پيوندي عاشقانه و قوي اشتباه بگيريد.
8- رابطه اي که در آن نامزد , همسر را از روي سرکشي و عصيان انتخاب مي کنيد.گاهي افراد کساني را براي ازدواج انتخاب مي کنند که خصوصيات شخصيتي آنها متضاد کانل با آنچه که مورد نظروالدينشان مي باشد در اين صورت اين امکان وجود دارد که از رابطه خود به عنوان روشي به منظور سرپيچي وعصيان در مقابل والدين خود استفاده مي کنيد, نه از آن روکه فرد مناسب را يافته ايد.....
9- رابطه اي که در آن نامزد, همسر را به عنوان عکس العملي در قبال نامزد. همسر قبلي خود انتخاب کرده ايد.در اين رابطه شما فردي را انتخاب مي کنيد که در او فقط به دنبال آن دسته از ويژگي هايي هستيد که رابطه قبلي تان فاقد آنها بوده است.
10- رابطه اي که در آن نامزد , همسرتان از نظر روحي و عاطفي در دسترس شما نيست.اين نوع رابطه روابطي را در بر مي گيرد که نامزد , همسر از نظر عاطفي و رواني با کسي ديگر درگير است و به طور کامل نتوانسته است درگيري عاطفي خود را با شخصي سوم حل کند.
***آفرينش زن
پسري از مادرش پرسيد : مادر چرا گريه مي کني؟
مادر فرزندش را در آغوش گرفت و گفت : نمي دانم عزيزم ، نمي دانم !!!
پسر نزد پدرش رفت و گفت : بابا ، چرا مامان هميشه گريه مي کند؟ او چه مي خواهد؟
پدرش تنها دليلي که به ذهنش مي رسيد ، اين بود : همه ي زنها گريه مي کنند ، بي هيچ دليلي!!!
پسر متعجب شد ولي هنوز از اينکه زنها خيلي راحت به گريه مي افتند، متعجب بود.
يکبار در خواب ديد که دارد با خدا صحبت مي کند ، از خدا پرسيد: خدايا چرا زنها اين همه گريه مي کنند؟
خدا جواب داد : من زن را به شکل ويژه اي آفريده ام . به شانه هاي او قدرتي داده ام تا بتواند سنگيني زمين را تحمل کند ، به بدنش قدرتي داده ام تا بتواند درد زايمان را تحمل کند ، به دستانش قدرتي داده ام که حتي اگر تمام کسانش دست از کار بکشند ، او به کار ادامه دهد .
به او احساسي داده ام تا با تمام وجود به فرزندانش عشق بورزد ، حتي اگر او را هزاران بار اذيت کنند، به او قلبي داده ام تا همسرش را دوست بدارد ، از خطاهاي او بگذرد و همواره در کنار او باشد و به او اشکي داده ام تا هرهنگام که خواست ، فرو بريزد . اين اشک را منحصرا براي او خلق کرده ام تا هرگاه نياز داشت ، بتواند از آن استفاده کند.
زيبايي يک زن در لباسش ، مو ها ، يا اندامش نيست . زيبايي زن را بايد در چشمانش جست و جو کرد ، زيرا تنها راه ورود به قلبش آنجاست .
***چه مسائلي را نبايد به همسرتان بگوييد؟!
افرادي که در تعاريف خود ، صحبتهاي شان اغراق ميکنند و حتي گاهي وقتها به دروغ نيز متوسل ميشوند ، افرادي هستند که اعتماد به نفس کمي به خود دارند ، با اين کار قصد دارند تا اعتماد به نفس خود را افزايش دهند .
بعضي از خانمها يا آقايان عادت دارند تمام اتفاقاتي را که در طول روز براي شان اتفاق افتاده است را براي همسر حود تعريف کنند . با اين وجود گاهي اوقات صحبت کردن بسيار خظرناک است و توصيه نميشود که مدام صحبت نکنيد ، سکوت در بسياري از موارد بهتر از صحبت کردن مي باشد.
آيا ميدانيد براي اينکه روابط زناشويي تان تداوم بيشتري داشته باشد، همه چيز را نبايد به همسر خود بگوييد! آيا ميدانيد چه صحبتهايي را بايد به همسر خود بگوييد و چه سخناني را بايد مطرح نسازيد؟
اولين گام در روابط زناشويي نحوه ي صحبت کردن است ، طرز صحيح صحبت کردن با همسرتان تاثير بسزايي را در روابط شما ميگذارد البته لازم به ذکر است نه هر صحبتي .
بعضي از خانمها يا آقايان عادت دارند تمام اتفاقاتي را که در طول روز براي شان اتفاق افتاده است را براي همسر حود تعريف کنند . با اين وجود گاهي اوقات صحبت کردن بسيار خظرناک است و توصيه نميشود که مدام صحبت نکنيد ، سکوت در بسياري از موارد بهتر از صحبت کردن ميباشد.
در اين مقاله توصيه و پيش نهادهايي را براي شما ارائه خواهيم کرد:
از ديدگاه روان شناسان انسانها از اين منظر به چند دسته تقسيم ميشوند
1- افرادي که همه مطالب زندگي خود چه در حال ، چه در گذشته را براي همسران خود بازگو ميکنند به بلوغ فکري نرسيده اند ، ذهنشان مانند دوران نوجواني شان عمل ميکند که عادت داشتند همه چيز را براي خانواده خود تعريف کنند .
2- افرادي که در تعاريف خود ، صحبتهاي شان اغراق ميکنند و حتي گاهي وقتها به دروغ نيز متوسل ميشوند ، افرادي هستند که اعتماد به نفس کمي به خود دارند ، با اين کار قصد دارند تا اعتماد به نفس خود را افزايش دهند . امروزه پيوند بين زوجهاي با ازدواجهايي که در سابق صورت ميگرفت کاملا متفاوت ميباشد . در زمان امروز اکثر زوجين هر دو با هم به کار بيرون از خانه اشتغال دارند ، زمان کمي را براي صحبت کردن با يکديگر دارند ، هنگامي که فرصتي براي صحبت کردن پيش ميآيد در اغلب موارد راجع به کار بيرون از خانه ي خانم يا آقا ميگذرد ، به ندرت پيش ميآيد که زوجين در مورد رابطهي خودشان ، زندگي دو نفره اي يا چهار نفرهاشان به صحبت بنشينند .
حال به توضيح اين موضوع ميپردازيم که چرا نبايد تمام صحبتهاي خود را به همسرتان بازگو کنيد ؟ اين سوال چندين پاسخ دارد:
1- از ديدگاه بعضي از روانشناسان افرادي که گذشته تلخ و سخت داشته اند بايد توجه کنند که ، هنگامي تجربه هاي تلخ گذشته بايد چراغ راه آينده باشد و بس. سعي کنيد با گذشته هاي تلخ تان خداحافظي کنيد و با عنوان کردن تجربه ها ذهن همسر تان را مغشوش نکنيد . توجه کنيد که شما ديگر در دوران مجردي به سر نميبريد ، شما تشکيل خانواده داده ايد و از همان روز اول که وارد زندگي زناشويي ميشويد بايد سعي کنيد همهي گذشته ي خود را فراموش کنيد ، و الان زمان آن است که زندگي دو نفره ي که در آينده خواهيد داشت فکر کنيد ، صحبتهايتان نيز بايد حول زندگي مشترکتان باشد نه گذشته تلختان .
2- اگر از اشتباهات گذشته عبرت گرفته ايد و تحول خاصي در رفتارتان ايجاد کرده ايد لزومي به بازگو کردن اشتباهات گذشته تان نيست چون ممکن است بر ديدگاه طرف مقابل به شما اثر منفي بگذارد و يا برخي قابليت هاي فعلي تان ناديده گرفته شود. مگر در مواردي که بازگو کردن تجربه شما ميتواند مانع تکرار اشتباه براي طرف مقابلتان شود.
3- صحبتهايي را از گذشته ، حال براي همسرتان بازگو و تعريف کنيد اما سعي کنيد وارد جزييات نشويد ، مسائل را براي او کاملا باز نکنيد و نشکافيد .
حال چه صحبتهايي را نبايد مطرح کرد:
1- اسرار تان را به همسرتان نگوييد .منظور از اسرار چيست ؟
مشکلاتي که در دوران قبل از ازدواج برايتان بوجود آمده و بازگو کردن آن تنها باعث مشغول کردن ذهن همسرتان ميشود. نا گفته نماند که مسائلي است که گفتن آنها به همسرتان ضروري است مثلا تجربه نامزدي ناموفقي اگر در گذشته داشته ايد به همسر تان بگوييد اما آيا واقعا لازم است همسرتان از جزئيات آن مطلع باشد؟ مشکلاتي که با پدرو مادر، خواهر يا برادر تان داشته ايد و عنوان کردن آنها به ديدگاه همسرتان نسبت به خانواده تان خدشه وارد ميکند ، کمبودهايي که در زندگي با آنها مواجه بوده ايد ، رنجها و مشقتهايي را که متحمل شده ايد ، و مسائلي مانند اين موضوعات بهتر است بازگو نکنيد.
2- اگر زماني به همسرتان ، رفتارهايي که انجام ميداده شک کرديد و در وفاداريش نسبت به خودتان مردد بوديد
هرگز اين موضوع را مطرح نسازيد ، زيرا ممکن است شما به اشتباه چنين فکري را داشته بوديد در اين صورت احساس وفاداري که بين شما و شوهرتان وجود داشته است در همان زمان از بين مي رود.
*** چه مردهايي به همسرشان خيانت نميکنند
محققان در يک دانشگاه انگليسي با انجام تحقيق جديدي دريافته‌اند، مرداني که ...
يک تحليل جديد از جريان‌هاي اجتماعي نشان مي‌دهد که مردان با هوش به دليل رشد تکاملي، کمتر به همسران خود خيانت مي‌کنند.
محققان در يک دانشگاه انگليسي با انجام تحقيق جديدي دريافته‌اند، مرداني که ضريب هوشي بالاتري دارند، به تک همسري و وفاداري طبيعي ارزش و بهاي بيشتر مي‌دهند، اما به نظر مي‌رسد که اين ارتباط بين ضريب هوشي و وفاداري جسمي‌در زنان ديده نمي‌شود.
اين الگوها از سوي دکتر ساتوشي کانازاوا در دانشکده علوم اقتصادي و سياسي لندن کشف شده و در مجله «سوشيال سايکولوژي کوآرترلي» به چاپ رسيده است.
وي در اين تحقيق دو پژوهش بزرگ انجام شده در آمريکا را که به بررسي ايده‌هاي اجتماعي و ضريب هوشي هزاران نوجوان و بزرگسال پرداخته بودند، مورد تجزيه و تحليل قرار داد.
دکتر کانازاوا ادعا مي‌کند که ارتباط ضريب هوشي و گرايش به تک همسري در مردان ريشه در رشد تکاملي آنها دارد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان