بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,706

اقليتهاي ديني و مسئله حجاب آنها در ايران

  1390/6/18
خلاصه: اقليتهاي ديني و مسئله حجاب آنها در ايران
به طور کلي بايد گفت اسلام تحميل دين بر ديگران را رد مي کند: «لاَ إِکراه فِي الدّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُشدُ مِنَ الغَيِّ»[1]، يعني در دين اکراه نيست راه حق و رشد از راه باطل و گمراهي جدا شده است. بنابراين در جامعه اسلامي اصل اساسي همانا آزادي ديني است. چنانکه امام صادق ـ عليه السّلام ـ فرمودند: هر گروهي که به ديني معتقدند احکام آن دين بر آنان ثابت خواهد شد.[2] براي مثال در اسلام آزادي اقليت هاي ديني در مسائل ازدواج ارث، وصيّت، ملکيّت و سائر احکام ديني به رسميت شناخته شده است.[3] آنان مي توانند آن چه را که مسلمان مالک نمي شود، مالک شوند و هيچ کس حق ندارد آنان را از تملّک اين اشيأ باز دارد گرچه در اسلام، ملکيّت آن اشيا پذيرفته شده، نباشد[4] و امنيّت و حمايت از غير مسلمانان که در تابعيّت حکومت اسلامي اند و در محدوده حکومت اسلامي سکونت دارند، از وظائف دولت اسلامي است.[5] بنابراين امنيت دين داري براي آنان يک اصل اجتناب ناپذير است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز در اصل سيزدهم، اديان ديگر را به رسميت شناخته و آنان را در انجام مراسم ديني خود آزاد مي داند و مقرر مي دارد:
«ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند که در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي کنند.»
و در اصل چهاردهم قانون اساسي آمده است: «به حکم آيه شريفه "لاينهاکم الله عن الذين لم يقاتلوکم في الدين و لم يخرجوکم من ديارکم ان تبروهم و تقسطوا اليهم انّ الله يحب المقسطين" دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت کنند. اين اصل در حق کساني اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نکنند.»، لذا در فقه شيعه اين آزادي استثنا خورده است به اين که اقدامات خلاف اسلام آنها نبايد جنبه عمومي پيدا کند و به آن عمل حرام تجاهر و تظاهر کنند.[6] که اين امر از آنان غير قابل قبول و ممنوع است. نيز امام خميني ـ قدس سرّه ـ در تحرير الوسيله مي فرمايند: غير مسلمانان امنيّت جاني و مالي دارند اگر به شرائط ذمّه پاي بند باشند و شرايط ذمه از اين قبيل است:
1. کاري که بر ضدّ امنيت است مرتکب نشود، همانند تصميم به جنگ با مسلمانان داشتن و مشرکان را ياري کردن.
2. تظاهر و تجاهر به منکر در کشور اسلامي نداشته باشند.
3. به اجراي احکام مسلمانان در حق خود تن دهند، حق ديگران را بدهند، حرام را ترک کنند، حدود الهي و احتياط آن است که اين موارد با آنان شرط شود.
4. با زنا کردن با زنان مسلمان و دزدي کردن و پناه دادن به جاسوس مشرکان و جاسوسي کردن، مسلمانان را آزار ندهند.[7]
بنابراين از ديدگاه حضرت امام (ره) که مطابق فقه اسلامي است اقليت ها بايد در احترام به هنجارهاي جامعه اسلامي وفادار باشند و آنها را عملاً نقض نکنند و در عمل به ظواهر اسلامي ملتزم باشند و تظاهر و تجاهر به منکر در کشور اسلامي نداشته باشند.
فلسفه و علت اين امر آن است که در جامعه اسلامي اگر اقليت به ظواهر دين اسلام تن ندهند، رفته رفته قبح اين هنجار شکني حتي براي مسلمانان خواهد شکست و کار به جايي خواهد کشيد که ديگر احکام اسلامي حتي در ميان مسلمانان نيز رعايت نخواهد گرديد.
علاوه بر اين در جوامع گسترده امروزي که امکان تفکيک ميان شهروندان و شناسايي آنها از حيث مذهب و دين آنها کمتر است. پذيرفته نخواهد بود تکاليف اجتماعي و تظاهرات الزامي در مورد شهروندان به گونه اي متفاوت اعمال گردد. چه آنکه چنين تفکيکي امکان پذير نيست و لازمه آن چنين است که هرکس در معابر و مجامع عمومي سند شناسايي دين خود را بايد همراه داشته باشد که تخلف او از قانون اسلامي را موجه سازد.
بنابراين بايد همه شهروندان اعم از مسلمان و غير مسلمان به هنجارهاي اسلامي از باب حقوق عمومي که اکثريت جامعه آن را پذيرفته اند ملتزم باشند و اين امري است که کم و بيش در ساير کشورها نيز مشاهده مي شود و اتباع و شهروندان بايد حداقلي از ظواهر را که عرف جامعه آن را پذيرفته محترم شمارند.
گذشته از آنکه يکي از وظايف دولت اسلامي ايجاد فضاي مناسبي براي رشد فضائل و کمالات اخلاقي جامعه است و بديهي است که اگر عده اي در جامعه آزاد باشند که بي حجاب ظاهر شوند، به اين بهانه که تکليف شخصي و خصوصي آنها نيست که حجاب داشته باشند. اين آزادي محيط جامعه را به سوي ابتذال و تبرج سوق خواهد داد.
بنابراين براي پيشگيري از فساد اخلاقي و فروپاشي ارزشها، بايد به سالم سازي محيط اجتماع توجه گردد و پهنه جامعه به گونه اي باشد که مردم را به سوي ارزشها حرکت دهد.
لذا به علت اينکه بي حجابي اقليت ديني با اخلاق عمومي جامعه ارتباط دارد در اين نهفته که بي حجابي منکري است که آسيب آن نه تنها به بي حجاب بلکه به کل جامعه مي رسد.
افزون بر مطالب فوق بايد خاطر نشان کرد که آيين اديان مسيح و يهود تحريف شده اند و الا مسلماً در مورد پوشش زنان و مردان دستورات و سفارشاتي وجود داشته است که بر اثر مرور زمان و انحرافات بعدي به سنن آنها پشت شد والا آنچه مسلم است حتي در تصاوير ابتدايي که از حضرت مريم وجود داشته او را به صورت زني محجوب مي کشيده اند و پوشش مردم به خصوص زنان اين قدر لاقيد و نا مناسب به شکل امروزي نبوده است. پس هم به حکم سنت و مذهب و هم به حکم عقل ضرورت رعايت مجاب براي غير مسلمانان در جامعه امري ضروري است و بي اعتنايي به آن امري فکر و موجب ترويج فساد و فحشا ميان جوانان مسلمان خواهد بود و اين يکي از همان روش هايي بوده است که در آندلس صليبي ها براي شکست مسلمانان توطئه چيني کردند که ضرورت هوشياري مسلمانان را بيش از پيش نسبت به اين مسأله حساس روشن مي سازد.
[1] . بقره/256.
[2] . طوسي، الاستبصار، تهران، انتشارات دارالکتب، 1390هـ ، ج 4، ص 189.
[3] . المبسوط، ج 6، ص 182، و الکافي في الفقه، ص 375.
[4] . تحرير الوسيله، ج 2، ص 64.
[5] . صدوق، من لايحضره الفقيه، قم، جماعة المدرسين، چاپ دوم، 1404هـ ، ج 4، ص 124.
[6] . شهيد اول، غاية المراد، قم، مرکز البحاث، 1414هـ ، ص 499.
[7] . تحرير الوسيله، ج 2، ص 501.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان