بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,695

ازدواج سالم-قسمت يازدهم

  1390/6/6
خلاصه: ازدواج سالم-قسمت يازدهم
***تو هماني که هستي
ميل به پذيرفته شدن يکي از قوي‌ترين اميال در روابط ما با ديگران است. ما نياز داريم ديگران به‌ويژه همسرمان ما را آن‌گونه که هستيم قبول کند و بپذيرد. منظور از پذيرش نه در مورد ظاهر، پوشش و يا... بلکه به خاطر ويژگي‌هاي دروني و اخلاقي ما با بقاي نقاط ضعف . اگر همسر خود را به خاطر حضور همين ويژگي‌هاي فعلي دوست داشته باشيم و تحسين کنيم، بزرگترين هديه در جهت ايجاد خود پنداره مثبت و ايجاد توانايي براي شناخت خود و افزايش قدرت تغيير را به او ارائه داديم .
همسرتان با آن خصوصيات اوليه‌اش شما را شيفته خود کرده بود! فکر نمي‌کنيد اگر بنا به خواسته شما خيلي تغيير کند، ديگر حتي او را دوست نداشته باشيد؟
اگر همواره به او برچسب منفي بزنيم او اين بر چسب‌هاي منفي را مي‌پذيرد و خود را مطابق با ادراکي که از او داريم متظاهر مي‌سازد. رابطه مهرآميز و توام با علاقه که منجر به پذيرش طرفين مي‌شود قدرتي شورانگيز دارد. رابطه پرورش دهنده که طرفين مورد پذيرش و تاييد يکديگرند به افراد کمک مي‌کند تا تصورات منفي از خود را به تصورات مثبت تغيير دهند. در اين رابطه افراد از يکديگر حمايت مي‌کنند. و در اثر اين حمايت راحت‌تر مي‌توانند استعداد و توانايي خود را براي بهتر شدن شکوفا سازند.
نتيجه حمايت متقابل خودپذيري بوده و در اثر افزايش خودپذيري توانايي‌ها نيز پيشرفت نموده و نتايج مثبتي را در بردارد. لذا تنها شخصي که واقعا مي‌تواند ما را تغيير دهد خودمان هستيم و هر هنگام که خودمان مي‌خواهيم تغيير مي‌کنيم. مسئوليت رشد و تغيير، مسئوليت خود شما است پس به او اجازه دهيد رشد کند و تبديل به شخص بي‌نظيري شود که قرار است بشود.
افراد معمولا تغييرات جزئي همسرشان را که نه از روي رضا و رغبت، بلکه از روي ناچاري و به انگيزه? جلوگيري از جار و جنجال صورت گرفته است را بزرگ مي‌بينند و درصدد هستند که باز هم روي او فشار بياورند تا باز هم به قول خودشان تغيير کند! من نمي‌دانم بعد از عوض کردن و تغيير دادن، چه چيزي باقي مي‌ماند که ما بخواهيم با آن باقيمانده، خوشبخت بشويم. همسرتان با آن خصوصيات اوليه‌اش شما را شيفته خود کرده بود! فکر نمي‌کنيد اگر بنا به خواسته شما خيلي تغيير کند، ديگر حتي او را دوست نداشته باشيد؟
وقتي شما همسر خود را همان‌طور که هست بپذيريد و او را مورد تأييد و تصويب قرار دهيد، او هم ناگزير مي‌شود که شما را همان‌طور که هستيد بپذيرد،
زن و شوهر اگر به‌جاي تغيير يکديگر، بکوشند همان‌طور که هستند يکديگر را قبول کنند، آن وقت است که دريچه‌هاي خوشبختي و سعادت يکي پس از ديگري به روي آنها باز مي‌شوند. بنابراين در فکر تغيير شخصيت طرف مقابل خود نباشيد، که راه بيهوده‌اي را رفته‌ايد آنچه مربوط به رفتار او باشد، خود به خود در درازمدت تغيير خواهد کرد. پذيرفتن، معمولاً يک جاده دوطرفه است.
وقتي شما همسر خود را همان‌طور که هست بپذيريد و او را مورد تأييد و تصويب قرار دهيد، او هم ناگزير مي‌شود که شما را همان‌طور که هستيد بپذيرد، وقتي پذيرفتن، همراه با ”درک کردن“ باشد، آن وقت زندگي رؤيايي و زيبا مي‌شود، يعني چلچراغ‌هاي زندگي يکي پس از ديگري روشن مي‌شوند و محيط زندگي زناشوئي را پر از نور، روشنائي و شفافيت مي‌کنند.
***فرصت شيرين با هم بودن
زن آرماني، مرد آرماني
در معماري زندگي مشترک آشنايي «آغاز»، شناخت « پيشرفت »، و ازدواج « کاميابي» محسوب مي‌شود ، اما با هم خوشبخت بودن و احساس رضايت از يکديگر هدف نهايي زوجين در ازدواج موفق است که براي دستيابي به اين هدف ارزشمند ، بايد نيازهاي عاطفي و مهم تر از آن تفاوت‌هاي فردي يکديگر را بشناسيم و به آنها احترام بگذاريم.
گرچه اکثر ما نيازهاي خود را به طور کامل مي‌دانيم، ولي متأسفانه اغلب گمان مي‌کنيم ديگران، به خصوص همسرمان نيز همين نيازها را دارد و از او انتظار داريم آنچه را که ما مي‌پسنديم، بپسندد و آن گونه که ما فکر مي‌کنيم، بينديشد.
به اعتقاد روان شناسان، همه افراد به لحاظ شخصيتي يک سري تفاوت‌هايي با يکديگر دارند که برخي از اين تفاوت‌ها به دليل جنسيت افراد مي‌باشد اما اين مسأله به معناي فاصله انداختن و جدا کردن نيست، بلکه در سايه با هم بودن مي‌توانند ما را به کمال و آسايش برسانند. البته مشروط بر آن که آنها را بشناسيم تا درصدد رشد و تکامل يکديگر برآييم.
1- فرصت‌ِهاي شيريني که نبايد از دست داد
گرچه اکثر ما نيازهاي خود را به طور کامل مي‌دانيم، ولي متأسفانه اغلب گمان مي‌کنيم ديگران، به خصوص همسرمان نيز همين نيازها را دارد و از او انتظار داريم آنچه را که ما مي‌پسنديم، بپسندد و آن گونه که ما فکر مي‌کنيم، بينديشد.
در اين ميان خيلي از ما تصور مي‌کنيم اگر همسرمان دوستمان دارد ، بايد به همان گونه که ما با او رفتار مي‌کنيم، با ما رفتار کند ، ولي اين را نمي‌دانيم که چنين طرز تفکري موجب مي‌شود تا فرصت‌هاي شيريني که مي‌توانيم در صورت با هم بودن خلق کنيم را از دست بدهيم، زيرا نمي‌دانيم با وجود شباهت‌هاي موجود ، تفاوت‌هايي از نظر جنسيتي با هم داريم. پس بهتر است در مورد اين تفاوت ها و نيازهاي مرتبط با آن به طور واضح و روشن صحبت کنيم تا در سايه شناخت آنها به رضايت خاطر و آسودگي خيال برسيم.
2- زن خواهان احترام است و مرد طالب تشکر
وقتي مرد به گونه اي با همسرش رفتار کند که خانم مطمئن شود شوهر حقوق، خواسته‌ها و نيازهاي او را در اولويت قرار داده و به او احترام گذاشته است، او نيز نشان مي‌دهد که از رفتار و تلاش همسرش راضي است. در نتيجه مرد حس مي‌کند که همسرش قدردان زحمت‌ها و تلاش‌هاي اوست و چون مورد تقدير و تشکر قرار مي‌گيرد ، راسخ تر مي‌شود تا بر تلاش خود در زندگي بيفزايد و انگيزه پيدا مي کند تا بيشتر به همسرش احترام بگذارد. در اين شرايط زندگي براي هر دوي آنان دلپذيرتر خواهد شد.
3- ابراز علاقه ، اعتماد مي‌آورد
وقتي زن با همسرش طوري رفتار کند که مرد متوجه شود مورد اعتماد اوست، شوهر نيز از تمام توان خود براي خوشبختي همسرش کمک مي‌گيرد. پس اين واکنش زن (مثبت انديشي درباره توانايي هاي شوهر) پيامدهاي خوشايندي را به همراه دارد.
همچنين زماني که مرد به احساسات همسرش توجه مي‌کند و از صميم قلب به خشنودي او مي‌انديشد، زن مطمئن مي‌شود شوهرش به او علاقه دارد و نسبت به زندگي دلگرم تر مي‌شود که حاصل آن طراوت و شادابي محيط خانواده است.
بايد توجه داشت همان طور که زن نيازمند مهرورزي از سوي همسر است، مرد نيز احتياج به تحسين دارد. پس چه بهتر که زن هم از ويژگي ها و استعدادهاي او از قبيل صداقت، شرافت، صبر و مهرباني و مقاومت احساس خرسندي کرده و اين مسأله را به او بازگو کند.
3- زن تشنه مهرورزي و مرد تشنه تحسين است
اگر مرد ، نيازهاي همسرش را در اولويت قرار دهد و با افتخار خود را متعهد بداند که از همسرش حمايت و نيازهاي او را برآورده کند ، زن نيز متوجه مي‌شود که شوهرش او را دوست دارد و احساس بالندگي مي‌کند. در اين جاست که مرد با مهم جلوه دادن احساسات و نيازهاي همسرش، در کنار کارهاي مورد علاقه خود مثل کار، مطالعه، ادامه تحصيل و تفريح موجب مي‌شود نياز همسرش به مهرورزي نيز برآورده شود. بنابراين وقتي زن احساس کند شوهرش در زندگي تنها به او مي‌انديشد و به خاطر خوشبختي او تلاش مي‌کند ، به شوهرش افتخار خواهد کرد و اين رفتار وي را مورد تحسين قرار مي‌دهد.
بايد توجه داشت همان طور که زن نيازمند مهرورزي از سوي همسر است، مرد نيز احتياج به تحسين دارد. پس چه بهتر که زن هم از ويژگي ها و استعدادهاي او از قبيل صداقت، شرافت، صبر و مهرباني و مقاومت احساس خرسندي کرده و اين مسأله را به او بازگو کند. در چنين شرايطي، زندگي براي هر دوي آنها کانون عشق و علاقه مي‌شود و لحظه، لحظه آن سرشار از لطف و آرامش خواهد بود.
***خرده نيازهاي زن وشوهري!
زوج و آرام بخشي
او (خدا) کسي است که شما را از يک نفس واحد آفريد و از آن نفس براي شما همسر و جفتي قرار داد تا در کنار آن آرامش بگيريد. (سوره اعراف / 189)
در مقاله ي قبل با عنوان « با همسرت ،آرامش را بيافرين! » هدف مهم و اساسي ازدواج و تشکيل خانواده را « کسب آرامش» بيان کرديم . وعده داده بوديم که درباره ي راههاي دستيابي به اين «آرامش» گفتگو کنيم، ولي بجاست که ابتدا در مورد کلمه «سکون» در قرآن و احاديث صحبت کنيم و سپس چگونگي دستيابي به آن را بيان کنيم.
کلمه ي «سَکَنَ» به معناي آرامش و محل آرامش مي باشد(1). و کلمه ي «سکينه» که در قرآن شش بار آمده است به معناي آرامش قلب و اطمينان خاطر است به عبارت ديگر صحبت از يک آرامش دائمي است اگر «سَکن» يعني آرامش در انسان به صورت يک صفت و دائمي شود «سکينة» گفته مي شود که در آيه ي چهار سوره ي فتح آن را، هديه ي خدا به مؤمنين بيان شده که موجب افزايش ايمان آنها مي شود.
هُو الذّي اَنزل السکينةً في قلوبِ المؤمنينَ لِيزدادوا ايماناً مع ايمانهم.
او (خدا) کسي است که در دلهاي مؤمنين آرامش را فرو فرستاد تا ايماني برايمان خود بيفزايند.(2)
زن و مرد نيز نيازهايي نسبت به يکديگر دارند ، هر گاه اين نيازها بوسيله ي ديگري برآورده شود ، در کنار او به آرامش مي رسد.
پيامبر اسلام(ص) اين آرامش و سکينه لازم و ضروري مي داند و نداشتن آن را ضرر و خسران مي داند
السکينة مغنمٌ و ترکُها مَغرَمٌ
آرامش غنيمتي است و ترک آن ضرر و زيان است(3)
قرآن «شب» را به عنوان زمان «آرامش گرفتن» بيان کرده است.
الله الذّي جعل لکم الّيل لتسکنوا فيه
خدا کسي است که شب را براي شما پديد آورد تا در آن آرام گيريد(4)
«شب» چگونه آرامش بخش است؟ انسان در روز فعاليت هاي گوناگون دارد لذا جسم و روان او خسته مي شود ، اين خستگي او را از تعادل خارج مي کند که با چند ساعت خوابيدن ، جسم و روان او به حال تعادل برگشته و در نتيجه آرامش مي يابد. به مثال ها زير توجه کنيد:
وقتي انسان تشنه است، تعادل جسمي و روحي او به هم مي خورد ، با خوردن يک ليوان آب گوارا تشنگي او بر طرف مي شود و به آرامش مي رسد و يا فرد گرسنه اي را تصور کنيد که از شدت گرسنگي ضعف جسمي دارد و تعادل رواني از دست داده و در نتيجه حوصله ي او کاهش يافته و در برابر رفتار دوستانش، بردباري نکرده و رفتارهاي نامناسب بروز مي دهد همين فرد پس از غذا خوردن «آرامش» نسبي کسب مي کند و از رفتار خود نادم و پشيمان مي باشد.
در مثال هاي فوق يک « نياز » وجود دارد (استراحت، آب و غذا)؛ پس از «ارضاي» آن «آرامش» به دست مي آيد. به عبارت ديگر تا زماني که اين نيازها برآورده نشده بود ، آرامش روحي و جسمي نداشت، پس از ارضاي آنها به آرامش نسبي رسيد.
زن و مرد نيز نيازهايي نسبت به يکديگر دارند ، هر گاه اين نيازها بوسيله ي ديگري برآورده شود ، در کنار او به آرامش مي رسد.
آرامش زن و مرد در کنار هم به ميزان ارضاي نيازهاي يکديگر بستگي دارد.
علامه طباطبايي در مورد سکون و آرامش زن و مرد در کنار يکديگر مي فرمايد:
« آفرينش انسان به صورتي است که زن و مرد در ساختمان طبيعي بدن، مکمل يکديگرند و هر يک به تنهايي ناقص و محتاج ديگري است. اين نياز و احتياج موجب مي شود که زن و مرد به سوي يکديگر حرکت کنند و بدين طريق، سکونت و آرامش يابند.»
نيازهاي زن و مرد چيست؟! که برآورده شدن موجب آرامش آنهاست.
زن و مرد به خاطر اختلاف جنيست، نيازهاي متفاوتي دارند ، اين نيازها نشأت گرفته از فطرت هر کدام آنهاست و به تعبير علامه طباطبايي، اين نيازها، تکامل کننده ي ديگري است و به عبارت ديگر اين نيازها متفاوت است. نيازهاي زن از روحيه زنانگي او سرچشمه مي گيرد و نيازهاي مرد از روحيه مردانگي او سرچشمه مي گيرد ، گاهي زن و مرد به اين نکته توجه ندارند ، نياز متقابل همديگر را نمي شناسد و برآورده نمي کند . اين امر موجب اختلافات و مشاجرات و عدم سکون و آرامش در کنار يکديگر خواهد شد. لذا زن و مرد اولاً اين اختلاف جنسيت را بايد بپذيرند ثانياً با توجه به اين اختلاف جنيست نيازهاي يکديگر را بشناسند و ثالثاً پس از شناسايي سعي بر ارضاء نيازها همسر خود نمايد.
بعضي از نيازهاي زن و مرد با توجه به جنسيت آنها متفاوت است.
گاهي اوقات بايد نيازهاي خود را با صميميت به همسر خود بازگو کنند.
باآگاه کردن همسرم به نيازهاي طبيعي خودم، به او کمک کرده ام تا بتواند نيازهاي من را برآورده کند.
خانم بوريس آنکو مي گويد:
« زن بايد نيازها و احساساتش را به همسرش بشناساند چون مرد قادر به خواندن زن نيست. با بيان احساسات، همسران اطمينان خاطر پيدا مي کنند و وحشت طرد شدن را کنار مي گذارند.»(6)
با برخي از نياز هاي زن و مرد آشنا شويد:
نيازهاي زن نياز هاي مردمعشوق باشد
مورد توجه باشد
مراقبت شود
مرئوس باشد
به قدرتي تکيه کند
همدلي کند
از احساساتش صحبت کند
موقع ناراحتي با کسي صحبت کند
همسرش نياز جنسي او را برآورده کند
از همسرش جملات عاشقانه بشنود و مورد تکريم باشد
مورد تکريم باشد
مورد تاييد باشد
به اواعتماد شود
رئيس باشد
با عواطفي آرام گيرد
مديريت کند
از برنامه هايش صحبت کند
موقع ناراحتي تنها باشد
در موقع نياز جنسي همسرش تمکين کند
از همسرش خودآرايي و زيبايي ببيند
***نقش يک همدم عاشق
رابطه زناشويي يک رابطه دوطرفه است و مسلما اقدامات يکي از طرفين نمي تواند تاثير قطعي داشته باشد. هر يک از زن و مرد نيز نياز ها و ويژگي هاي خاص خود را دارند و بنا به جنسيتشان ممکن است رفتار هاي خاصي را به عنوان توجه و محبت قلمداد کنند. در مقالات متعدد راهکارهاي فراواني را اشاره کرديم که کمک کند تا خانم ها و آقايان بتوانند قلب همسر خود را در دست داشته باشند . در مقاله محبوب شدن براي شوهر شيوه هايي را به خانم ها معرفي کرديم و در اين نوشتار قصد داريم نکاتي ريز اما مهم و پر بازده را به آقايان ارائه دهيم.
برخي از آقايون واقعاً کم لطف و بي اعتنا هستند. خانمها به شدت نيازمند تشکر و قدرداني بوده و تمايل دارند که طرف مقابل همواره و در همه حال علاقه و محبت خود را به آنها ابراز کند. خانمها به کسي احتياج دارند که بتوانند از نظر روحي با او ارتباط برقرار کنند. آنها کسي را مي خواهند که بتوانند با تمام وجود به او اعتماد کنند؛ به دنبال يافتن مردي هستند که بتوانند با او آزادانه در مورد مشکلات خود صحبت کنند و آمال و آرزوهاي آتي خود را مطرح نمايند. اصولاً خانمها موجودات عجيب و مرموزي هستند، اما اگر فقط بخواهيد و بتوانيد صادقانه
نقش يک شريک و همدم عاشق را بازي کنيد آنها هم با اخلاص تمام معناي عشق حقيقي را به شما نشان خواهند داد. اگر در پي به دست آوردن عشق حقيقي خود هستيد، بايد با رفتار و گفتار خود به او اثبات کنيد که صميمانه دوستش مي داريد.
1-مهربان باشيد و در تمام شرايط با او اظهار همدردي کرده و درکش کنيد. خانمها عاشق مردهايي هستند که دلسوز و مهربان بوده و قلباً برايشان ارزش و اهميت قائل باشند. يک خانم تمايل دارد عبارت “چه مرد خوبي!” را دائماً در مورد کسي که با او ازدواج کرده است، تکرار کنند. او دوست دارد که شوهرش هرچند وقت يکبار به او بگويد که تا چه حد برايش مهم است و اين امر را در رفتارهايش نيز به او ثابت کند! بي دليل به او گل، کادو، و کارت هديه بدهيد، به او زنگ بزنيد، و يا زمانيکه خانه نيست روي منشي تلفني پيامي عاشقانه برايش بگذاريد!!! به هر حال هر کار کوچکي که فکرش را مي کنيد انجام دهيد تا او متوجه شود که شما برايش اهميت قائل هستيد. ابراز محبت را ديدني و ملموس کنيد و آن را به کليه کارها و خدماتي که در روند معمول براي او انجام مي دهيد استناد نکنيد.
روز هاي خاص را فراموش نکنيد. دوستان همسر شما در اين روز هداياي کوچک محبت آميزي را دريافت مي کنند. خانم ها همسر خود را در اين موارد با ديگران مقايسه مي کنند تا ببينند او تا چه حد به آنها اهميت مي دهد.
2-به او کادوهايي با فکر قبلي هديه بدهيد. خانم ها عاشق اين هستند که طرف مقابل آنها را غافلگير کند. اين هدايا لازم نيست که حتماً گرانقيمت باشند تا او را خوشحال کنند، بلکه فقط کافيست اين کار را از صميم قلب خود انجام دهيد. ارزش يک هديه هيچ ربطي به قيمت آن ندارد بلکه فکري که وراي آن بوده و دليل خريد است که آنرا ارزشمند مي کند. اين هديه هاي گاه و بي گاه به خانم نشان مي دهد که تنها کسي است که شما در ذهن خود به او فکر مي کنيد و برايش ارزش و اهميت قائل هستيد.
3- لازم نيست حتماً منتظر رسيدن تولد و يا روز خاص ديگري باشيد. بي هيچ دليل خاصي برايش هديه تهيه کنيد. برخي از آقايون تصور مي کنند که بايد حتماً پولدار باشند تا بتوانند اين کارها را انجام دهند، اما اينچنين نيست، تنها کافي است که کمي بيشتر فکر خود را به کار بيندازيد.
4- روز هاي خاص را فراموش نکنيد. دوستان همسر شما در اين روز هداياي کوچک محبت آميزي را دريافت مي کنند. خانم ها همسر خود را در اين موارد با ديگران مقايسه مي کنند تا ببينند او تا چه حد به آنها اهميت مي دهد. اگر مي خواهيد همچنان شاهزاده ي روياهاي همسرتان باقي بمانيد بهتر است هديه ي وي‍ژه اي را براي او در نظر بگيريد. به هر حال يک چيز کوچک هم خيلي بهتر از هيچ چيز است.
او دوست دارد که شوهرش هرچند وقت يکبار به او بگويد که تا چه حد برايش مهم است و اين امر را در رفتارهايش نيز به او ثابت کند!
5- مودب باشيد و از او تمجيد کنيد. خانم ها دوست دارند شما از واژه هاي “لطفاً” ، “ببخشيد”، “قول مي دهم” و “متشکرم” استفاده نماييد. از او بپرسيد که روز خود را چگونه گذرانده؛ به او بگوييد که زيبا، قشنگ، و با نمک است. به او بگوييد که برايتان فوق العاده ترين فرد دنياست. از او به خاطر تمام کارهايي که برايتان انجام مي دهد تشکر کنيد. به او بگوييد که خصوصيات پيچيده ي زيادي در وجودش نهفته است که کشف همه ي آنها مدت زيادي به طول مي انجامد.
6- شنونده خوبي باشيد. براي افکار و عقايد او ارزش قائل باشيد. نقاط قوت و افکار ناب او را تشخيص دهيد. حتي اگر در برخي از موارد با او هم عقيده نيستيد، نکات مثبتي را در نظرياتش پيدا کرده و به او يادآوري کنيد. اين مسئله ضروري است که او احساس کند در مقابل شما يک انسان کامل است. هيچ موقع او را سرکوب نکنيد حتي به شوخي!
7- هنگاميکه در جايي هستيد که نمي توانيد آشکارا ابراز علاقه کنيد، به او نگاه کرده و لبخند گرمي نثارش کنيد. هميشه درها را برايش باز کنيد حتي در تنهايي، شايد بعضي ها بگويند که اين کارها قديمي شده است، اما اين امر نشاني از احترام است و ادب و احترام هم چيزي نيست که رنگ کهنگي به خود بگيرد. اين امر به عنوان نوعي نزاکت عمومي قلمداد مي شود. در خريد او را همراهي کنيد تا با سلايق او هم آشنا شويد.
8- سعي کنيد به بهترين نحو با او صحبت کنيد. وقتي که او مشکلات خود را با شما در
ميان مي گذارد، سعي کنيد تا آنجا که مي توانيد صحبت هايش را قطع نکنيد، نظريات مختلف در مورد راه حل هاي مختلف را با او در ميان بگذاريد، اما اگر خودش مسير ديگري را انتخاب کرد ايرادي به او نگيريد و باز هم او را همراهي کنيد.
9- در مورد او با دوستان خودتان و دوستان خودش با افتخار صحبت کنيد و نشان دهيد از اينکه با او هستيد به خود مي باليد. اين کار به وي‍ژه زماني که تازه با هم آشنا شده ايد اهميت بيشتري پيدا مي کند. او نياز دارد که بداند شما دوستش مي داريد و دوستان و اطرافيان نيز از اين امر مطلع گردند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان