بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,366

به حضور زنان در عرصه هاي فرهنگي،اقتصادي و اجتماعي افتخار مي کنيم

  1390/5/27
خلاصه: به حضور زنان در عرصه هاي فرهنگي،اقتصادي و اجتماعي افتخار مي کنيم
ما مفتخريم که زنان پير و جوان و خرد و کلان در صحنه هاي فرهنگي و اقتصادي و نظامي حاضر، و همدوش مردان يا بهتر از آنان در راه تعالي اسلام و مقاصد قرآن کريم فعاليت دارند/ تحولات جامعه زنان مثال زدني است.
بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، از همان آغاز فعاليت هاي انقلابي، بر نقش مهم زنان در پيشبرد اهداف انقلاب تاکيد مي کردند. ايشان اين نگاه خود به زنان را بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بارها در ديدارهاي مختلف تکرار و بر حفظ حقوق زنان تاکيد کردند.
حضرت آيت الله امام خميني در تبيين نگاه خود به زن به صراحت گفته اند: «اينجانب به زنان پرافتخار ايران، مباهات مي کنم که تحولي آنچنان در آنان پيدا شد که نقش شيطاني بيش از پنجاه سال کوشش نقاشان خارجي و وابستگان بي شرافت آنان، از شعراي هرزه گرفته تا نويسندگان و دستگاه هاي تبليغاتي مزدورانش بر آب نمودند و اثبات کردند که زنان ارزشمند مسلمان دچار گمراهي نشده و با اين توطئه هاي شوم غرب و غربزدگان آسيب نخواهد پذيرفت».
ايشان مي افزايند: «هرچند در طول سلطنت غاصبانه پهلوي با آن بوق و کرناهاي تبليغاتي، به جز مشتي زنان مرفه طاغوتي و وابستگان ساواکي و سرسپردگي آنان ديگر قشرهاي ميليوني زنان متعهد که اساس ملت مسلمانند، در دام فريب دلباختگان به غرب نيفتاده و با عمل خود در طول ?? سال سياه با روي سفيد نزد خدا و خلق شجاعانه مقاومت نموده اند، لکن در اين تحول الهي اخير، اميد کوردلاني که قبله گاه خود را غرب مي دانستند و اکنون هم مي دانند، به طور قاطع و براي هميشه قطع نموده اند».
رهبر کبير انقلاب با بيان اينکه در جامعه زن ها تحولي ايجاد شده که در مردها نيست، مي فرمايند: «در جامعه زن ها يک جور تحول عجيبي مي بينم که بيشتر از تحولي است که در مردها پيدا شده و آنقدري که اين جامعه محترم به اسلام خدمت کردند و در اين زمان، بيشتر از اين مقداري است که مردها خدمت کردند».
ايشان به زنان سفارش مي کنند: «زنان بايد همه از حريم خود و اسلام دفاع کنند. من اميدوارم که شما (خواهران ) ...هم در ميدان تحصيل که يکي از امور مهم است مجاهده کنيد و هم در ميدان دفاع از اسلام، اين از مهماتي است که بر هر مردي، بر هر زني، بر هر کوچک و بزرگي جز واجبات است. دفاع از اسلام، دفاع از کشور اسلامي، احدي از علماي اسلام، احدي از اشخاص که در اسلام زندگي کرده اند و مسلم هستند، در اين جهت خلاف ندارند که اين واجب است. آن چيزي که محل حرف است(قضيه) محل صحبت است، قضيه جهاد اولي است، آن بر زن واجب نيست، اما دفاع از حريم خودش، از کشور خودش، از زندگي خودش، از مال خودش و از اسلام، دفاع بر همه واجب است».
آيت الله خميني مي فرمايند: «بانوان از صدر اسلام، با مردان در جنگ ها هم شرکت داشته اند. مقام زن مقام والاست. عاليرتبه هستند، بانوان در اسلام بلندپايه هستند، ما مي بينيم و ديديم که زن ها، بانوان محترم همدوش مردان بلکه جلوي مردان در صف قتال ايستادند، بچه هاي خودشان را از دست دادند، جوانان خودشان را از دست دادن و شجاعانه مقاومت کردند».
ايشان با اشاره به مقاومت و فداکاري زنان بزرگ در جنگ تحميلي مي گويند: «آنقدر اعجاب آميز است که قلم و بيان از ذکر آن عاجز بلکه شرمسار است. اينجانب در طول اين جنگ، صحنه هايي از مادران وخواهران و همسران عزيز از دست داده ديده ام که گمان ندارم در غير اين انقلاب نظيري داشته باشد».
امام خميني مي فرمايند: «آنچه براي من يک خاطره فراموش نشدني است، با اينکه تمام صحنه ها چنين است، ازدواج يک دختر جوان با يک پاسدار عزيز است که در جنگ هر دو دست خود را از دست داده و از هر دو چشم آسيب ديده بود. آن دختر شجاع با روحي بزرگ و سرشار از صفا و صميميت گفت حال که نتوانستم به جبهه بروم، بگذار با اين ازدواج دين خود را به انقلاب و به دينم ادا کرده باشم. عظمت روحاني اين صحنه و ارزش انساني و نغمه هاي الهي آنان را نويسندگان، شاعران، گويندگان، نقاشان، هنرپيشگان، عارفان، فيلسوفان، فقهيان و هر کس را که شماها فکر کنيد، نمي توانند بيان و يا ترسيم کنند، و فداکاري و خداجويي و معنويت اين دختر بزرگ را هيچ کس نمي تواند با معيارهاي رايج ارزيابي کند و اين روز مبارک، روز اين زن و اين زن هاست که خدايشان براي اسلام و ايران عظمت آن پايدار بماند».
رهبر فقيد انقلاب مي افزايند: «من وقتي که در تلويزيون مي بينم اين زنان محترم را که اشتغال دارند به همراهي کردن و پشتيباني کردن از لشگر و از قواي مسلح، ارزشي براي آنها در دلم احساس مي کنم که براي کس ديگري نمي توانم قائل بشوم. آنها کارهايي که مي کنند يک کارهايي است که دنبالش توقع اينکه يک مقامي داشته باشند يا يک پستي را اشغال کنند يا يک چيزي را از مردم خواهش کنند هيچ اين مسائل نيست. بلکه سربازان گمنامي هستند که در جبهه ها بايد گفت مشغول به جهاد هستند و ما اگر فايده اي از اين جمهوري اسلامي نداشتيم، الا همين حضور ملت به همه قشرهايش در صحنه و نظارت همه قشرها در امور همه، اين يک معجزه اي است که جايي ديگر من گمان ندارم تحقق پيدا کرده باشد و اين يک هديه الهي است که بدون اينکه دست هاي بشر در آن دخالت داشته باشند، خداي تبارک و تعالي به ما اعطا فرموده است. و ما بايد قدر اين نعمت را بدانيم و اقتدا کنيم به اين زن ها و بانوان و بچه هاي پشت جبهه و آنهايي که در خود شهرهايي مخروبه، نيمه مخروبه حاضرند. ماها بايد از اينها اخلاق اسلامي و ايماني و توجه به خدا را ياد بگيريم».
ايشان با اشاره به لزوم تعاليم نظامي براي زنان مي فرمايند: «اگر دفاع بر همه واجب شد، مقدمات دفاع هم بايد عمل بشود، از آن جمله قضيه اين که ترتيب نظامي بودن، ياد گرفتن انواع نظامي بودن را براي آنهايي که ممکن است، اين طور نيست که واجب باشد بر ما که دفاع کنيم و ندانيم چه جور دفاع کنيم، بايد بدانيم چه جور دفاع کنيم...البته در آن محيطي که شما تعليم نظامي مي بينيد بايد محيط صحيحي باشد، محيط اسلامي باشد، همه جهات عفاف محفوظ باشد، همه جهات اسلامي محفوظ باشد».
امام خميني مي افزايند: «زنان همانطور که قبلا گفتم، مي توانند در ارتش باشند. آنچه اسلام با آن مخالف است و آن را حرام مي داند، فساد است، چه از طرف زن باشد و چه از طرف مرد فرقي نمي کند».
ايشان همچنين به زنان سفارش مي کنند: «از شماست که مردان و زنان بزرگ تربيت مي شود. در دامن شما مردان و بانوان بزرگ تربيت مي شود. شماها عزيز ملت هستيد، پشتوانه ملت هستيد، شماها در تحصيل کوشش کنيد که براي فضايل اخلاقي، فضايل اعمالي مجهز شويد. شما براي آتيه مملکت ما جوانان نيرومند تربيت کنيد، دامان شما يک مدرسه اي است که در آن بايد جوانان بزرگ تربيت شود. شما فضايل تحصيل کنيد تا کودکان شما در دامان شما به فضيلت برسند».
بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران با اشاره به اينکه تربيت فرزند يک امر الهي ست، مي گويند: «دامن مادر بزرگترين مدرسه است که بچه در آنجا تربيت مي شود، آنچه که بچه از مادر مي شنود غير از آن چيزي است که از معلم مي شنود، بچه از مادر بهتر مي شنود تا از معلم، در دامن مادر بهتر تربيت مي شود تا در جوار پدر، تا در جوار معلم، يک وظيفه انساني است، يک وظيفه الهي است، يک امر شريف است، انسان درست کردن است».
ايشان تربيت اولاد را از مسئوليت هاي بانوان مي دانند و مي گويند: «همه مسئوليم. همه شما مسئول تربيت اولادها هستيد، شما مسئوليد که در دامن هاي خودتان اولادهاي متقي بار بياوريد، تربيت کنيد، به جامعه تحويل بدهيد، همه مسئول هستيم که اولادها را تربيت کنيم لکن در دامن شما بهتر تربيت مي شوند. دامن مادر بهترين مکتب براي اولاد است».
ايشان تاکيد مي کنند: «در تربيت فرزندانتان به آيه شريفه «اقرا باسم ربک» توجه داشته باشيد شماها که مربي هستيد يا مي خواهيد تربيت بکنيد فرزندان خودتان را يا جامعه را، بايد توجه به اين آيه شريفه داشته باشيد که «اقرا باسم ربک» مي خواهيد آموزش بدهيد، آموزش پيدا کنيد، قرائت کنيد، با اسم رب باشد. با توجه به خدا باشد، با تربيت الهي باشد. اگر يک انساني هم علت داشت و هم تربيت الهي داشت، اين مفيد خواهد شد براي مملکت خودش، و هرگز يک مملکتي از دست آن که آموزش و پرورش صدمه نمي بيند صدمه هايي که وارد مي شود بر مملکت غالبا از اين متفکرين بي پرورش، آموزش هاي بي پرورش واقع مي شود. علم را تحصيل مي کنند لکن تقوا ندارند، لکن پرورش باطني ندارند، از اين جهت عمال خارجي مي شوند، از اين جهت نقشه ها را براي فناي مملکت خودشان مي کشند».
ايشان مي افزايند: «زنان تا وقتي که از غرب تقليد مي کنند مستقل نخواهد شد تا اين خانم ها شما را نمي گويم شما توده هستيد، آن خانم ها را مي گويم تا اينها توجهشان به اين است که فلان چيز بايد، فلان مد از غرب به اينجا بيايد، فلان زينت بايد از آنجا به اينجا سرايت بکند، تا يک چيزي آنجا پيدا مي شود اينجا هم تقليد مي کنند، تا از اين تقليد بيرون نياييد نمي توانيد آدم باشيد و نه مي توانيد مستقل باشيد اگر بخواهيد مستقل باشيد، اگر بخواهيد شما را به اينکه يک ملتي هستيد بشناسند و بشويد يک ملت، از اين تقليد غرب بايد دست برداريد. تا در اين تقليد هستيد، آرزوي استقلال را نکنيد».
آيت الله خميني مي فرمايند: «آنها که زن ها را مي خواهند ملعبه مردان و ملعبه جوان هاي فاسد قرار بدهند خيانتکارانند. زن ها نبايد گول بخورند، زنها گمان نکنند که اين مقام زن است که بايد بزک کرده بيرون برود، با سر باز و لخت. اين مقام زن نيست. اين عروسک بازي است، نه زن».
ايشان با اشاره به اينکه زن در رژيم پهلوي به منزله يک کالا بود، مي فرمايند: «قلم هاي مسموم خطاکار و گفتار گويندگان بي فرهنگ در اين نيم قرن سياه اسارت بار عصر ننگين پهلوي زن را به منزله کالايي خواستند درآوردند و آنان را که آسيب پذير بودند به مراکزي مي کشيدند که قلم را ياراي ذکر آن نيست. هر کس بخواهد شمه اي از آن جنايات مطلع شود، به روزنامه ها و مجله ها و شعرهاي اوباش و اراذل زمان رضاخان از روزگار تباه کشف حجاب الزامي به بعد مراجعه کند و از مجالس و محافل و مراکز فساد آن زمان سراغ بگيرد. رويشان سياه و شکسته باد قلم هاي روشنفکرانه آنان و گمان نشود که آن جنايات با اسم آزاد زنان و آزاد مردان بدون نقشه جهانخواران و جنايتکاران بين المللي بود».
همچنين ادامه مي دهند: «زنان در زمان پهلوي آسيب پذير ترين قشر جامعه بودند، من مي توانم بگويم که در زمان اين پدر و پسر به زنان ما بيشتر ظلم شد تا به ساير اقشار. شما شايد اکثرا يادتان نباشد که در زمان رضاشاه با بانوان چه کردند اينها، چه مصيبت هايي به بار آوردند با اسم اينکه مي خواهيم ايران را نظير اروپا مثلاً بکنيم، ايران را متجدد بکنيم، نصف از جمعيت ايران را مي خواهيم در جامعه بياوريم. با بانوان نمي دانيد چه کردند. آزادي زن مسلمان مغاير است با کشف حجاب مبتذل مگر مي شود يک نفر مسلمان باشد و با اين سطور کشف حجاب مبتذل موافق باشد؟ زن هايي ايران هم قيام کردند بر ضدش و تودهني به او زدند که ما نمي خواهيم اين طور چيزي را، ما بايد آزاد باشيم و اين مردک مي گويد، آزاديد اما بايد حتماً بدون چادر و بدون روسري توي مدارس برويد. اين آزادي است»؟
ايشان مي افزايند: «کشف حجاب زن بر خلاف مصلحت مملکت ما بود. اساس بر اين بود که انحراف درست کنند، اساس بر اصلاحات نبود. اساس اين بود که نگذارند يک مملکتي رشد بکند و لهذا از آن مي فهميم که آن کشف حجابي که رضا خان به ترکيه غرب و به ماموريتي که داشت، آن بر خلاف مصلحت مملکت ما بود و نقشه اين بود که با توطئه کشف حجاب مفتضح در زمان قلدر نافهم، رضاخان اين قشر عزيز را که جامعه را بايد بسازند تبديل کنند به يک قشري که فاسد کنند جامعه را و اين نقشه نه اختصاصي به شما بانوان داشت بلکه جوانان مرد را هم همين طور بکشانند به مراکز فساد و آنطور که مي خواهند آنها را تربيت کنند که اگر چنانچه کشورشان به دست هر کس بيفتد بي تفاوت باشند يا مويد. زنان ما در عصر پهلوي مصيبت هاي زيادي را تحمل کردند. در رژيم پهلوي آن نظامي که به بانوان محترم ايران شد، به مردها آن ظلم نشد.
بانواني که مقيد بودند به اينکه بر طبق اسلام عمل کنند و موافق آنچه که اسلام امر کرده است زي خودشان را قرار بدهند، در آن رژيم در زمان رضا شاه به وضعي و در زمان محمدرضا به وضع ديگر زمان رضاشاه، که من يادم است و خوب است که شماها يادتان نيست آنچه بر بانوان گذشت قابل توصيف نيست. آن ظلمي که بر اين قشر از ملت در آن دوران گذشت نمي شود بيان کرد. آن فشاري که بر اينها وارد شد و آن مصيبت ها که اينها تحمل کردند در زمان آن شاه فاسد نمي شود گفت که چه اندازه بود.
در زمان محمدرضا آن عصر و آن وضع تبديل شد به يک وضع ديگر که عمق جنايت زيادتر بوده از زمان او. او با قلدري و فشار و زدن و گرفتن و چادر پاره کردن و دست به گيس هاي زن ها گرفتن و کشاندن و اينها گذراند و اين اساساً برخلاف عفت زن ها قيام کرد، يعني بر خلاف همه چيز ايران، يکي اش هم زن هاي ايران بودند که اينها با يک وضع خاصي و با يک توطئه خاصي اينها را مي خواستند که به فساد بکشند و عفت را از جامعه ما بردارند و به حمدا... بانوان ايران مقاومت کردند و جز يک دسته اي که جز دارو دسته خود آنها بودند و غربزده بودند و با رژيم او مناسب بودند، ساير خواهرها مقاومت کردند».
حضرت امام خميني در وصيت نامه خود نيز خطاب به زنان مي نويسند: «ما مفتخريم که زنان پير و جوان و خرد و کلان در صحنه هاي فرهنگي و اقتصادي و نظامي حاضر، و همدوش مردان يا بهتر از آنان در راه تعالي اسلام و مقاصد قرآن کريم فعاليت دارند؛ و آنان که توان جنگ دارند، در آموزش نظامي که براي دفاع از اسلام و کشور اسلامي از واجبات مهم است شرکت ، و از محروميت هايي که توطئة دشمنان و ناآشنايي دوستان از احکام اسلام و قرآن بر آنها بلکه بر اسلام و مسلمانان تحميل نمودند، شجاعانه و متعهدانه خود را رهانده و از قيد خرافاتي که دشمنان براي منافع خود به دست نادانان و بعضي آخوندهاي بي اطلاع از مصالح مسلمين به وجود آورده بودند، خارج نموده اند؛ و آنان که توان جنگ ندارند، در خدمت پشت جبهه به نحو ارزشمندي که دل ملت را از شوق و شعف به لرزه درمي آورد و دل دشمنان و جاهلان بدتر از دشمنان را از خشم و غضب مي لرزاند، اشتغال دارند.
و ما مکرر ديديم که زنان بزرگواري زينب گونه ـ عليها سلام الله ـ فرياد مي زنند که فرزندان خود را از دست داده و در راه خداي تعالي و اسلام عزيز از همه چيز خود گذشته و مفتخرند به اين امر؛ و مي دانند آنچه به دست آورده اند بالاتر از جنات نعيم است ، چه رسد به متاع ناچيز دنيا».

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان