بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,638

ازدواج سالم-قسمت نهم

  1390/5/24
خلاصه: ازدواج سالم-قسمت نهم
***تصميم هاي دونفره زير يک سقف
وقتي دو نفر براي زندگي در کنار يکديگر زير يک سقف مي روند از طرفي مستقل مي شوند و از طرف ديگر يک شريک در زندگي پيدا مي کنند که در اکثر قريب به اتفاق تصميمات دخيل است. در زندگي مشترک اگر تصميم اشتباهي گرفته شود ممکن است خانواده ضرر زيادي را متحمل شود ، پس تصميم گيري در امور مختلف يک امر مهم است که در پي آن مسووليت وجود دارد و از آن مهم تر اين است که تصميم گيرنده غير از خود براي ديگران نيز تصميم مي گيرد و مسووليت عواقب تصميم اش را در قبال ديگران بايد به دوش بکشد.
حال نکته اي که ما به دنبال مطرح کردن آن هستيم اين است که در زندگي مشترک چه کسي تصميم گيرنده است يا زن و شوهر هر کدام مي توانند در چه زمينه هايي تصميم گيرنده باشند و حوزه اختيارات آنها براي اين که به تنهايي تصميم بگيرند چقدر است و شرايط يک تصميم گيري خوب در زندگي مشترک چيست.
استفاده از توانايي ها
براي آن که بتوانيد تصميم هاي درستي اتخاذ کنيد بايد توانايي هاي خود و همسرتان را بشناسيد و بدانيد هر کدام در چه زمينه هايي استعداد و توانايي داريد. زن و مرد ندارد. گاهي ممکن است يک زن شم اقتصادي اش بهتر از همسرش باشد در اين صورت چه اشکالي دارد که او براي فعاليت هاي اقتصادي تصميم گيرنده باشد. مهم اين است ما توانايي هاي خود را بشناسيم و آنها را به کار ببريم اگر هر انساني در زمينه استعداد و توانايي اش فعاليت کند خيلي کمتر خسته مي شود. اگر مي بينيد همسرتان در زمينه خاصي استعداد و توانايي دارد به او ميدان دهيد تا بتواند از توانايي اش در زمينه بهبود زندگي استفاده کند. پس به توانايي هاي همسرتان اعتماد کنيد.
مشورت در همه تصميم ها
در زندگي امروز فعاليت هاي زن و مرد اينقدر به هم شبيه و نزديک شده است که ديگر نمي توان تصميم گيري ها را به زنانه و مردانه تقسيم کرد. مثلا در روزگار گذشته کمتر زني وجود داشت که از درآمد و فعاليت همسرش به طور دقيق خبر داشته باشد و بخواهد در تصميم گيري ها دخالت کند ، اما امروزه به دليل بالاتر رفتن جايگاه زن در جامعه و مشارکت او در همه زمينه هاي زندگي اين اشتراک شکلي نزديک به واقعيت گرفته است.
مشورت دهي و مشورت گرفتن يکي از ملزومات زندگي مشترک است، چرا که هر تصميمي در زندگي مشترک بايد با اشتراک همديگر گرفته شود حتي اگر اين اشتراک در حد يک مشورت کوچک يا پرسيدن نظر همسرتان باشد.
با مشورت کردن مي توانيد از ديدگاه، نظر، توانايي ها و تجربيات همسرتان در آن زمينه خاص استفاده کنيد و تصميم بهتري بگيريد و در ضمن وقتي با مشورت و موافت همسرتان تصميمي مي گيريد اگر تصميمتان نادرست باشد خود را سرزنش نخواهيد کرد و همسرتان نيز شما را شماتت نمي کند و مسووليت را با همسرتان تقسيم مي کنيد؛ اما اگر بخواهيد تمام تصميمات زندگي را خود به تنهايي و بدون مشورت بگيريد داراي يک مسووليت بزرگ خواهيد شد که خسته کننده خواهد بود.
هميشه با هم و گاهي تنها
بهترين روش براي تصميم گيري اين است که زن و شوهر با مشورت هم تصميم بگيرند و نظر هر دو در تمام امور دخيل باشد ، اما اين طبيعي است که گاهي افراد بايد به تنهايي تصميم بگيرند. مثلا شما راجع به امور شخصي خود مي توانيد تصميم بگيريد، اما اين تصميم گيري نبايد برخلاف نظر همسرتان باشد. هر زندگي زناشويي بر اساس عقايد دو طرف داراي قوانيني است که در زندگي هاي مختلف متفاوت است. هر چه عقايد دو طرف به هم نزديک تر باشد تصميماتي که گرفته مي شود بيشتر مورد توافق هر دو است. اما اختلاف نظر اجتناب ناپذير است و هيچ انساني کاملا شبيه به هم نيستند. براي اين که اين اختلاف نظر نتواند در تصميم گيري ها ميان زوج ها اختلاف بيفکند بهترين کار وضع يک سري قانون کلي براي خانواده با راي زن و شوهر است. براي اين که بتوانيد تصميماتي مطابق ميل خود و همسرتان اتخاذ کنيد در ابتداي زندگي براساس عقايد هر دو قوانيني بگذاريد مثلا اگر فردي دوست ندارد همسرش زياد با دوستانش باشد با توافق هر دو مي توانيد قانوني بر اين است بگذاريد که مثلا ديدن دوستان بيشتر از يک يا نهايتاً دو بار در ماه جايز نيست يا هر گاه خواستيم به ديدن دوستانمان برويم با هم مي رويم و از اين قبيل قوانيني که با محدود کردن نسبي تصميمات نظر هر دو طرف جلب شود و هيچ کدام ناراضي نباشند اين طبيعي است که وقتي شما به خواسته ي همسر خود گوش دهيد او نيز در مقابل خواسته هاي شما را اجرا مي کند.
پس خوب است در زندگي مشترک تا آنجايي که مي شود به همراه همديگر تصميم گرفت و در جاهايي که مي خواهيم تنها تصميم بگيريم حتما با همسرمان مشورت و او را در جريان بگذاريم.
براي اين که بتوانيد به بهترين نحو تصميم بگيريد اين نکات زيرا را رعايت کنيد:
1- عدالت را رعايت کنيد : اگر براي زندگي خود و همسرتان مي خواهيد تصميمي بگيريد حتما عدالت را در قبال او رعايت کنيد. متأسفانه بعضي از همسران اغلب مردها براي همسر خود تصميماتي مي گيرند در حالي که براي خودشان هيچ محدوديتي قائل نيستند.
در زندگي زناشويي اگر از همسرتان مي خواهيد به تصميمات شما احترام بگذارد شما نيز بايد به نظر و خواسته هاي او احترام بگذاريد اگر قرار باشد يک نفر و تنها با نظر شخصي خودش تصميم بگيرد پس ديگر زندگي مشترک چه معني مي دهد؟
2- مسووليت پذير باشيد: اگر تصميمي مي گيريد بايد در قبال اجراي آن تصميم و هدفتان مسووليت پذير باشيد نه اين که تنها تصميم بگيريد و به بعد آن کاري نداشته باشيد گاهي ممکن است لازم باشد در تصميمي تجديد نظر کنيد و آن را تغيير دهيد پس تصميماتي که مي گيريد را بررسي و پيگيري نمائيد.
3- قانون شکني نکنيد: همواره و تحت هر شرايطي به قوانيني که براي زندگي مشترکتان اتخاذ کرديد، احترام بگذاريد و قوانين را در تصميم گيري هايتان دخيل کنيد.
4- تصميم گيري ها را تقسيم کنيد: با پيدا کردن توانايي هاي همديگر در زمينه هاي مختلف مي توانيد تصميم گيري ها را با توجه به توانايي هاي همسرتان و خودتان تقسيم بندي کنيد تا يک نفر همه تصميم ها را نگيرد و از توانايي هاي همه افراد در خانواده استفاده شود.
5- مشورت بدهيد و تصميم گيرنده را تنها نگذاريد. اگر نکته اي به ذهنتان مي رسد که در زمينه تصميم گيري به کار مي آيد حتما آن را بيان کنيد.
6- درس گرفتن از تصميمات اشتباه يکديگر.
با توجه به نکاتي که گفتيم پرواضح است که نمي توان مرد يا زن را در زندگي تنها تصميم گيرنده دانست، چه بسا که اگر يک نفر همه تصميمات را بگيرد خسته شده و فرد ديگر نيز احساس بي مصرفي بکند. در بعضي از زندگي هاي زناشويي مرد و در بعضي ديگر اين زن است که بيشتر تصميمات را مي گيرد، اما بايد گفت که زندگي زناشويي اي موفق است که در آن دو طرف با هم تصيم بگيرند و با مشورت يکديگر زندگي را پيش ببرند و در تصميم گيري ها تقسيم کار کند. به طور کلي مي توان گفت زن ها در امور داخل خانه، مهماني ها، فرزندان و دخل و خرج و... زندگي توانايي بيشتري دارند و مردها در تصميم گيري هاي کاري، روابط خانواده و تغيير خانه و... توانايي بيشتري دارند. اما بايد گفت که اين موارد در همه زوج ها صدق نمي کنند و همسران خود بايد توانايي هايشان را بيابند و طبق آن به تقسيم وظيفه تصميم گيري بپردازند.
***زن وشوهر هاي صميمي
4 روش براي ابراز صميميت
چرا معمولاً تمايل داريم که تمام احساسات قلبي، و افکارذهــني خود را با کسي که عميقاً به او اهميت مي دهيم و دوستش مي داريم، در ميان بگذاريم؟ چـرا دوسـت داريم کـه صميمت خود را تا آخرين حد، نسبت به اين افراد ابراز کنيم؟
مي دانـيـد چـرا؟ اين امر جزء پرسش هايي بوده که من به شخصه، تا کنون بارها و بارها از خودم سوال کرده ام.
من احساس مي کنم که تمام اين واکنش ها را تنها به اين خاطر انجام مي دهيم، چرا که دوست داريم طرف مقابل نيز يک چنين کارهايي را در قبال ما انجام دهد؛ براي اينکه در اعماق قلب خود عشق، عاطفه، و مهرباني آنها را طلب مي کنيم به همين دليل از اعماق وجود خود به آنها عشق مي ورزيم. هر کسي دوست دارد که مورد عشق و علاقه و احترام ديگران قرار بگيرد! و من احساس مي کنم که هيچ اشکالي وجود ندارد که در ازاي عشق ورزيدن به ديگري انتظار دريافت عشق داشته باشيم.
چرا هيچ راه ثابت شده و قطعي در اين زمينه وجود ندارد ؟
به اين دليل که عشق در شکل ها و فرم هاي مختلفي بروز مي کند ، تمام انسان ها با يکديگر متفاوت هستند، عشق را به طرق مختلف ابراز کرده و دريافت مي دارند ، هيچ کس نمي تواند به طور کامل کليه روش هاي عشق ورزي را فرا بگيرد، به همين دليل هيچ کارشناس کارکشته اي در اين زمينه وجود ندارد؛ اما به هر حال همه ما در زندگي روزمره خود انواع جديد آن را تجربه مي کنيم. پس مي توان گفت که تک تک ما به نوعي جزء دانش آموزان کلاس عشق به شمار مي رويم.
آشکار ساختن احساسات؟؟
ابراز صميمت تنها به گفتگو و برقراري رابطه با همسرتان باز مي گردد، به گونه اي که با صداقت کامل احساسات خود را با او در ميان بگذاريد و هيچ گاه قضاوت اشتباهي در مورد شريک زندگي خود نکنيد. لازم به ذکر است که احساسات هم مي توانند خوب باشند هم مي توانند بد باشند، مي توانند سازنده و يا ناسالم باشند، اما همانند چاقو که هم مي توان از آن در آشپزي استفاده کرد و هم مي توان با آن آدم کشت، بايد در مسير مناسب از آنها بهره گرفت. به عبارت ديگر، روشي که شما از طريق آن احساسات خود را به نمايش گذاشته و آنها را به طرف مقابل انتقال مي دهيد، جزء مواردي است که از اهميت بسيار بالايي برخوردار مي باشد.
روش درست اين است که شريک زندگيتان نه تنها معني کلمه هايي را که به زبان مي آوريد، متوجه مي شود، بلکه با اين روش او معناي چيزهايي که در ذهن داريد اما به زبان نمي آوريد را نيز از روي حرکات بدن و حالات صورتتان متوجه مي شود.
بنابراين ابراز صميميت در بيان احساسات، افکار، عقايد، ايده ها، ترس ها، اميدها و آرزوها خلاصه مي شود. با اين روش خود واقعي مان را به کسي که برايش ارزش و اهميت بسيار زيادي قائل هستيم، نشان مي دهيم. مي توانيد از اينجا شروع کنيد:
شيوه اول : صادقانه در کنار هم بنشينيد و در مورد موضوعات مختلفي که هر يک دوست دارد در مورد آن کمي آشکار تر صحبت کند ، مانند: احساسات، افکار، ترس ها و غيره با هم به گفتگو بپردازيد. اگر مي خواهيد در نهايت به نتيجه دلخواه برسيد، هر دو طرف بايد در بحث شرکت فعال داشته باشند.
شيوه دوم : به هم قول بدهيد که ديگر از اين به بعد زمانيکه مي خواستيد در مورد مسائل مختلف صحبت کنيد هيچ يک از طرفين قضاوت نسنجيده اي در مورد طرف مقابل از خود ابراز نکند. به عبارت ديگر هيچ کس حق ندارد به ديگري بگويد که احساسات و ترس هاي تو در مورد مسائل مختلف مزخرف و احمقانه است. بلکه با روي خوش بايد آنها را بپذيرد. اگر شما
دائما بخواهيد شريکتان را قضاوت کنيد ، آنوفقت طرف مقابل سرخورده شده و ترجيح مي دهد که احساساتش را با شما در ميان نگذارد و نهايتا به هيچ کجا نمي رسيد و در همان موقعيت اوليه باقي خواهيد ماند.
شيوه سوم : فکر مي کنم آسان ترين جايي که مي توان بحث را شروع کرد، صحبت کردن در مورد آمال و آرزوهاي ذهني است. شما صحبت کردن با هر کسي را مي توانيد با بيان آرزوهايتان شروع کنيد ، فقط کافي است جايي را براي شروع پيدا کنيد. دقت داشته باشيد که اين امر نيازمند گذشت زمان و اندکي تلاش مي باشد، پس دست به دست هم دهيد و يکديگر را آماده کنيد. گاهي اوقات اتفاق مي افتد که شريکتان ساکت مي ماند و ترجيح مي دهد که چيزي به زبان نياورد، اما شما صبور باشيد، موقعيت هايي هستند که در آن افراد ترجيح مي دهند در مورد موضوع مشخصي در آن زمان مشخص، صحبت نکنند اما با گذشت زمان خودشان با روي باز از قضيه استقبال کرده و در مورد آن با شما به گفتگو مي نشينند.
شيوه چهارم : در عين حال بايد هميشه به خاطر داشته باشيد که ما احساسات خود را تنها با کساني در ميان مي گذاريم که ما را احمق تصور نمي کنند و در حين گفتگو ، احساس آرامش به ما مي دهند. براي صحبت کردن، بايد محيط آرامي را به وجود آوريد که شريکتان در آن احساس راحتي کند و بدون هيچ محدوديتي بتواند به احساسات شما گوش دهد و عواطف خودش را نيز با شما در ميان بگذارد و در عين حال از انجام چنين کاري لذت ببرد. مراقب رفتار و حرکات دست و بدن خود باشيد! به راحتي مي توان دريافت که چه زمان طرف مقابل به شما گوش نمي دهد و به احساساتتان توجهي ندارد.
***هيچ وقت منو نمي فهمي!
تحقيقات نشان مي دهد که داشتن ارتباط خوب بين همسران روابط را ارتقا مي بخشد ، همچنين صميميت ، اعتماد و حمايت بين طرفين را نيز بيشتر مي کند. عکس اين مسئله نيز صادق است، يعني ارتباط بد ، صميميت را از بين برده، عدم اعتماد و اطمينان ايجاد مي کند و حتي موجب تحقير و اهانت بين دو طرف مي شود.
اختلاف نظر در هر زندگي زناشويي اجتناب ناپذير است و بهترين کار اين است که روشي داشته باشيم که انتهاي اين اختلاف نظر به جاهاي باريک نکشد.راه هاي زير براي رسيدن به اين مقصود به شما کمک مي کند.
1) اجتناب از دعوا بطور کل: بجاي صحبت کردن در مورد مشکلات در يک جو آرام و توام با احترام برخي افراد سعي مي کنند هيچ چيز در مورد مشکلات و دليل ناراحتي خود به طرف مقابل نگويند و بعد آن را يکباره بصورت عصبانيتي وحشتناک بيرون مي دهند. اين به نظر راهي کم استرس تر مي آيد، که بخواهيد بطور کل از بحث و مشاجره دوري کنيد، اما معمولا استرس بيشتري براي هر دو طرف ايجاد مي کند چون با آن انفجار عصبانيت، تنش، خشم و مشاجره بيشتري بين دو نفر ايجاد خواهد شد. پس بهتر اينست که به راحتي و با آرامش خاطر درمورد مشکلات خود با هم بحث کنيد.
انکار مسئوليت استرس را در کوتاه زمان کمتر مي کند اما در طولاني مدت موجب بروز مشکلات بسياري خواهد شد.
2) حالت دفاعي گرفتن: بعضي ها بجاي اينکه گله و شکايت هاي همسرشان را با ديدي منتقدانه و با ميل شخصي مورد توجه قرار دهند و نقطه نظرات او را درک کنند، سعي مي کنند هرگونه اشتباه و خطاي خود را انکار کنند و به هيچ طريق زير بار نمي روند که ممکن است خودشان موجب بروز مشکل شده باشند. شايد به نظر برسد که انکار مسئوليت استرس را در کوتاه زمان کمتر مي کند اما در طولاني مدت موجب بروز مشکلات بسياري خواهد شد.
3) تعميم افراطي: بعضي ها وقتي اتفاقي مي افتد که چندان به مذاقشان خوش نيست با آن را عموميت مي دهند. هيچ وقت جملات خود را با «تو هميشه....» يا «تو هيچ وقت...» مثل «تو هميشه دير مياي خونه» يا «تو هيچوقت کارايي که من دوست دارم را انجام نميدي» شروع نکنيد. کمي مکث کنيد، فکر کنيد و ببينيد آيا اين جمله ها واقعا صحت دارد. همچنين هيچ وقت با پيش کشيدن مشکلات قديمي سعي نکنيد که مشاجره را بدتر کنيد.
4) حق داشتن: اگر بخواهيد فکر کنيد که براي هر کاري روش درست و روش غلط وجود دارد، و روش شما هميشه درست است، رابطه تان خراب خواهد شد. هرگز نخواهيد که طرفتان هم مثل شما به قضايا نگاه کند و اگر ديدگاه آنها متفاوت بود، جنگ و جدال راه نيندازيد. هميشه به دنبال مصالحه باشيد و يادتان باشد که هيچوقت يک روش درست يا غلط محض وجود ندارد و ممکن است هر دو نقطه نظر کاملا صحيح باشند.
اگر بخواهيد فکر کنيد که براي هر کاري روش درست و روش غلط وجود دارد، و روش شما هميشه درست است، رابطه تان خراب خواهد شد.
5) روانکاوي: بعضي ها بجاي اينکه در مورد افکار و احساسات طرف مقابلشان سوال کنند، فکر مي کنند که مي دانند که طرفشان به چه چيز فکر مي کند يا در مورد يک مسئله خاص چه احساسي دارد و معمولا هم اين تفسيرها منفي است. مثلا وقتي طرفشان دير سر قرار مي آيند، پيش خودشان فکر مي کنند که براي او اهميت ندارند. اين کار دشمني و سو»تفاوم بين دو طرف ايجاد مي کند.
6) گوش ندادن: بعضي افراد بجاي اينکه خوب به حرف هاي طرف مقابل شان گوش کنند و حرف هاي او را درک کنند، موقعي که طرفشان مشغول صحبت کردن است، حرف او را قطع مي کنند، چشمانشان را اينطرف و آنطرف مي گردانند يا به آنچه خودشان مي خواهند در جواب بگويند فکر مي کنند. اينکار باعث مي شود نتوانيد به خوبي از نقطه نظرات طرف مقابلتان مطلع شويد. هيچ وقت اهميت گوش دادن به حرف هاي همديگر را دست کم نگيريد.
با مذاکره ي درست و به هنگام قبل از اينکه رابطه اي به کلي تخريب شود ، مي توان از طلاق هاي عاطفي که اين روزها زياد شده،جلو گيري کرد.
***بازسازي يک همسرايده آل
يک گفتگوي خانوادگي-رواني با دکتر محمد مهدي قاسمي روان پزشک:
اگر شما با همسري ازدواج کنيد که علاقمند به تفريح دايمي با دوستانش باشد و اهل کار و زندگي نباشد و به قول معروف، خانواده دوست نباشد و خلاصه، با معيارهاي شما سازگار نباشد؛ چگونه مي خواهيد او را تغيير بدهيد؟ براي پاسخ اين سوال به سراغ دکتر محمد مهدي قاسمي، روان پزشک، رفته ايم تا حرف هاي ايشان را در اين خصوص بشنويم.
- خيلي از همسران دلشان مي خواهد که گاهي در بعضي موارد ، شريک زندگي شان را اصلاح کنند.آيا اين کار امکان پذير است؟
ببينيد، شايد خيلي اوقات ما نتوانيم اشتباهات يکديگر را در زندگي اصلاح کنيم اما مي توانيم همسرمان را آن گونه که هست، بپذيريم و از سنجيدن او با ملاک هاي خودمان بپرهيزيم. ضمن اين که ممکن است عادت همسر شما خطا نباشد و صرفاً علاقه مفرط به چيزي باشد؛ مثلاً او علاقه مند به ورزش و تماشاي تلويزيون است و شما علاقه مند به او ! وقتي همسرتان را آن گونه که هست بپذيريد بارهاي اضافي از دوش تان بر داشته مي شود و اين امر به او اين امکان را مي دهد که خودش باشد و در صورت لزوم، اين خود را توسعه بدهد و متعادل شود و اين، همان چيزي است که شما مي خواهيد؛ يعني بگو مگوها به حداقل مي رسد و باعث آرامش شما مي شود. فراموش نکنيد که هر همسرخوبي در کارها و عکس العمل هايش به صبوري و تامل نياز دارد. ابرها از جلوي خورشيد حرکت مي کنند. فقط بايد صبر کرد. اگر فعاليت را بپذيريد و تحمل کنيد، ابرها از جلوي خورشيد خواهند رفت و قادر خواهيد بود رنگين کماني زيبا ببينيد.
يکي از قوي ترين احساس هايي که مردان دارند ، احساس مهم بودن است. اگر مردان احساس کنند که به عنوان مردي پر شور و قوي هستند ، اين سبب مي شود احساس تاثير مثبت بر زندگي ديگران در آنها تقويت شود که يکي از ارزشمندترين احساس هايي است که هر کس مي تواند داشته باشد.
- توجه به خصوصيات همسرمان چه قدر مي تواند به زندگي مان آرامش ببخشد؟
يکي از قوي ترين احساس هايي که مردان دارند ، احساس مهم بودن است. اگر مردان احساس کنند که به عنوان مردي پر شور و قوي هستند ، اين سبب مي شود احساس تاثير مثبت بر زندگي ديگران در آنها تقويت شود که يکي از ارزشمندترين احساس هايي است که هر کس مي تواند داشته باشد؛ لذتي که شادي بيشتر، رفاه بشتر يا دانش بيشتر را به زندگي خانوادگي وارد مي سازد و به عبارت ديگر، به خاطر وجود اين حس، کيفيت زندگي خانواده شما بالا مي رود. برعکس، احساس بي کفايتي و تاثير گذاري منفي بر ديگران، احساس وحشتناک و ناخوشايندي است. همسر شما بايد بداند در دنيا براي شما از هر کس مهم تر است و شما بايد اين خصوصيات مثبت را در او ببينيد و بر زبان بياوريد. گوته، شاعر و نويسنده آلماني مي گويد: «اگر با مردي همان گونه که هست، رفتار کنيد، او همان گونه باقي خواهد ماند اما اگر با وي به نحوي رفتار کنيد که بايد باشد و مي تواند باشد، او مردي بهتر و بزرگ تر خواهد شد.»
- آقايان چگونه مي توانند همسر خود را بشناسند و تکريم کنند؟
آقايان بايد همسر خود را که داراي ويژگي هاي زنانه است، بزرگ بدارند و با بر زبان آوردن خصوصيات مثبت وي، او را اميدوارتر و با نشاط تر کنند.او را براي همه کارهايي که مي کند و عقايدي که دارد و به خاطر ويژگي هاي جسمي اش تحسين کنند و احساس شادماني را در زندگي تجربه نمايند.
- چه طور مي توانيم به دنياي درون همسرمان نزديک تر شويم؟
ببينيد؛ ويژگي هاي رواني و شخصيتي زن و مرد متفاوت است و هرگز نبايد بر اساس ويژگي هايي که در خود و جنس خود مي بينيد ، جنس مخالف را بسنجيد و انتظار داشته باشيد که از لحاظ رواني کاملاً با او هماهنگ باشيد. اگر به اين شيوه اصرار بورزيد، به شخصيت طرف مقابل تان ضربه زده و موجب آسيب رواني او مي شويد. ويژگي هاي مخصوص او را بپذيريد و در برخي ابعاد، خودتان را با وي هماهنگ سازيد. مردان به دليل شرايط ويژه اجتماعي، معمولاً بيشتر از زنان دچار تنيدگي مي شوند زيرا در نظام خانواده ايراني، مسووليت اداره خانواده در ابعاد مختلف از جمله اقتصاد آن، بر عهده مرد است. مردان در جامعه متحمل سختي ها و فشارهايي مي شوند که آستانه تحريک پذيري و پرخاشگري آنها را پايين مي آورد. علاوه بر اين وضعيت هورموني خاص مردان، زمينه بروز برخي رفتارها از جمله برتري طلبي و پرخاشگري را در آنها فراهم مي کند. زن بايد اين واقعيت روان شناختي همسرش را درک کرده، آن را بپذيريد و به نحوي تعديل کند. از اين طريق مي توان مسووليت حمايت رواني از او را در مقابله با مشکلات ايفا نمود و همين توجه به ويژگي هاي دروني همسر به سازگاري با او و تداوم زندگي شاد و با نشاط کمک مي کند.
خطاب هاي ملاطفت آميز و دل ربا، روح و جسم را نوازش داده و در ايجاد مهرورزي و تقويت ارتباط نقش به سزايي دارد و همسرتان را تحت تاثير قرار مي دهد.
- تکريم همسر به چه روش هايي بايد صورت بگيرد؟
گفتن سخنان عاطفي و کلمات دلنشين و خطاب هاي شايسته و محبت آميز قطعاً همسرتان را جذب مي کند و دردلش نوعي احساس محبت ايجاد مي کند. خطاب هاي ملاطفت آميز و دل ربا، روح و جسم را نوازش داده و در ايجاد مهرورزي و تقويت ارتباط نقش به سزايي دارد و همسرتان را تحت تاثير قرار مي دهد.بعضي از عبارت ها آن قدر زيبا است که هرگز تا آخر عمر فراموش نمي شود. در آيات قرآن کريم، خداوند انسان را از خطاب هاي زشت نهي فرموده و به مسلمانان يادآور مي شود که يکديگر را با نام نيک صدا بزنيد و از کاربرد کلمات اهانت آميز به شدت دوري کنيد. بر اساس اين راهکار قرآني براي تقويت ارتباط و پراکندگي شادي در خانه، در همه حال بايد همسر خود را با تکريم شخصيت صدا بزنيد و در نهايت ادب و احترام يکديگر را مخاطب قرار دهيد و اينها از جاذبه ها و ظرافت هاي ارتباط با محبت مي باشد. در خبر است که رسول خدا (ص) سه چيز را عامل تقويت محبت و دوستي در خانواده مي دانند: در هنگام ملاقات با خوش رويي و چهره اي گشاده بر خورد کنيد و براي نشستن وي جا باز کنيد و با بهترين نامي که او دوست دارد، صدايش بزنيد.» از حضرت فاطمه (س) نيز نقل است که: «بهترين شما کسي است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و همسرش را بيشتر تکريم کند.»

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان