بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,026

ازدواج با زن مطلقه

  1390/5/13
خلاصه: بر خلاف باورهاي نادرست عمومي همان طور که مرد پس از فوت همسرش يا جدايي زندگي مشترک حق دارد با ديگري ازدواج کند برابر شرع و قانون مدني، زن نيز از چنين حقي برخوردار است ولي در عمل مي بينيم که به واسطه وجود برخي سنت هاي غلط و يا برداشت هاي نادرست از قوانين شرعي زنان ايراني از تشکيل مجدد خانواده پرهيز مي کنند حال آنکه همانند مرد زن نيز، با رعايت شرايط خاص پس از فوت همسر يا طلاق حق دارد مجددا ازدواج کند.
بر خلاف باورهاي نادرست عمومي همان طور که مرد پس از فوت همسرش يا جدايي زندگي مشترک حق دارد با ديگري ازدواج کند برابر شرع و قانون مدني، زن نيز از چنين حقي برخوردار است ولي در عمل مي بينيم که به واسطه وجود برخي سنت هاي غلط و يا برداشت هاي نادرست از قوانين شرعي زنان ايراني از تشکيل مجدد خانواده پرهيز مي کنند حال آنکه همانند مرد زن نيز، با رعايت شرايط خاص پس از فوت همسر يا طلاق حق دارد مجددا ازدواج کند.
اما براي ازدواج مجدد با زن مطلقه توجه به نکات زير ضروري است:
زن مطلقه بايد بعد از طلاق عده نگه داشته باشد يعني مدتي را که قانون براي او مقرر کرده و تا پايان آن مدت نمي تواند شوهر ديگري اختيار کند.
عده طلاق 3طهر است مگر اينکه زن به اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند که در اين صورت عده او سه ماه است و اگر زن حامله باشد اين عده تا زمان وضع حمل است.
عده براي زني که شوهر او فوت کرده است 4 ماه و 10 روز است مگر در صورت حاملگي زن که در اين صورت عده تا موقع وضع حمل است البته به شرط آنکه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از 4 ماه و 10 روز بيشتر باشد و الا مدت عده همان 4 ماه و 10 روز است.
زني که بين او و شوهرش نزديکي واقع نشده و نيز زن يائسه عده طلاق ندارد ولي عده وفات دارد يعني در صورت فوت شوهر بايد برابر بند بالا عده نگه داشته باشد.
پرسش: ممکن است زني پس از صدور حکم طلاق و نگه داشتن عده با ديگري ازدواج کند اما پس از ازدواج بنا به دلايلي براي مثال نقض حکم طلاق از سوي دادگاه حکم طلاق او دچار اشکال شود حال اين سئوال پيش مي آيد که رابطه او با همسر دوم چگونه خواهد بود؟
پاسخ: براي پاسخ به اين پرسش فرض کنيم دادگاه با دادخواست زن حکم طلاق صادر مي کند و اين حکم به مرحله اجرا در مي آيد و پس از اتمام عده طلاق زن اقدام به ازدواج مي کند و به دنبال آن به هر عنوان راي صادره در مورد طلاق نقض مي شود در اين حالت برابر شرع و قانون عقد نکاح دوم باطل است و در صورت نزديکي بين زن و شوهر دوم حرمت ابدي به وجود مي آيد و در صورت عدم نزديکي صرفا ازدواج آنان باطل خواهد شد ولي مي توانند دوباره ازدواج کنند.
بايد دانست که اين حکم هم در موردي است که شوهر دوم با علم و اطلاع از نادرست بودن حکم طلاق با اين زن ازدواج کرده باشد و يا اينکه بدون اطلاع از نادرست بودن حکم طلاق آن زن را به عقد خود در آورده باشد. البته اگر مرد با علم و اطلاع از نادرست بودن حکم طلاق با زن ازدواج کند علاوه بر بطلان عقد، آن زن بر او حرام دائمي است چه با او نزديکي کرده باشد و چه نزديکي نکرده باشد اما اگر به موضوع واقف نبوده و از روي جهل با او ازدواج کرده باشد در صورت عدم وقوع نزديکي آن زن بر او حرام نخواهد بود.
پرسش: زن و شوهري که با طلاق از يکديگر جدا شده اند آيا مي توانند دوباره با هم ازدواج کنند؟
پاسخ: بله مي توانند اما زني که 3 مرتبه متوالي همسر يک نفر بوده و از او طلاق گرفته بر آن مرد حرام مي شود مگر اينکه به عقد دائم و همسري مرد ديگري در آيد و پس از وقوع نزديکي با او به علت طلاق، يا فسخ يا فوت بين آنان جدايي حاصل شود.
از مديريت آموزشهاي مردمي معاونت آموزشي دستگاه قضايي کشور در ارايه اين مطالب تقدير مي کنيم

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان