بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,844

نکته هاي باريکتر از مو درباره گرفتن مهريه

  1390/5/9
خلاصه: نکته هاي باريکتر از مو درباره گرفتن مهريه
جام جم نوشت: وضعيت اغلب زنان پس از مرگ همسرانشان وضعيت دشواري است. آنها علاوه بر فشارهاي روحي و اجتماعي بايد فشارهاي اقتصادي و حتي فشار اختلافات خانوادگي را نيز تحمل کنند.
يکي از محل هاي ايجاد فشار و اختلاف هم مهريه است که زنان بسياري را درگير کرده، ولي قانون در هر موردي پيش بيني هايي دارد که مي تواند تا حدي از فشار اختلافات بکاهد.
فرض کنيم زني پس از ? سال از تاريخ فوت همسرش مي خواهد مهريه خود را مطالبه کند، آنچه مسلم است اين دعوي بايد به طرفيت ورثه متوفي که ترکه (اموال بجا مانده از متوفي) را پذيرفتند در دادگاه طرح و اقامه شود.
حالااين سوال مطرح مي شود که دادگاه در موردي که مهريه زن وجه رايج است (نه سکه يا اموال منقول و غيرمنقول) براساس شاخص سال فوت شوهر بايد مهريه را محاسبه کند يا به نرخ روز و سال مطالبه مهريه؟
برابر ماده ? آيين نامه اجرايي قانون الحاق يک تبصره به ماده ???? قانون مدني در مواردي که مهريه زوجه بايد از ترکه زوج متوفي پرداخت شود تاريخ فوت مبناي محاسبه قرار مي گيرد.
در اين ميان عده اي مي پرسند اگر زن قبل از مطالبه مهريه از زوج فوت کند و مهريه او وجه رايج باشد ورثه زن استحقاق دريافت مهريه به نرخ روز را دارند يا همان مبلغ معين شده در عقدنامه ملاک محاسبه قرار مي گيرد؟
پاسخ قانونگذار به اين افراد چنين است: آنچه مسلم است با فوت زوجه، مهريه نيز به ورثه او منتقل مي شود.
اصل مطلبي که زوجه بابت مهريه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پيدا خواهد کرد و هر يک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از اصل دين، طلب خود را از شوهر متوفيه يا ماترک او مطالبه مي کند.
ولي آنچه ورثه مستحق دريافت آن هستند اصل مبلغ مندرج در عقدنامه به عنوان مهريه است نه قيمت روز وجه رايج چون اين حق را قانون فقط براي زوجه زنده متصور شده نه براي ورثه او.
البته در اين خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده اي معتقدند که ورثه، قائم مقام و جانشين او هستند و همان حقي که زوجه متوفيه نسبت به محاسبه وجه رايج به قيمت روز داشت همان حق را ورثه او نيز دارا هستند.
نکته ديگر درخصوص تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهريه به زوجه از سوي پسرش است. مهريه با تراضي طرفين تعيين مي شود و اصولامسووليت پرداخت آن بر عهده شوهر است، اما گاهي اوقات به لحاظ اين که زوج با پدرش زندگي مي کند يا نزد او کار مي کند يا به دلايل ديگر ممکن است پدر زوج پرداخت مهريه را تعهد کند که در اين صورت با مطالبه مهر و اعلام اعسار زوج نسبت به پرداخت مهر، زوجه حق رجوع به پدر زوج را دارد.
پس افرادي که چنين وضعي دارند، سوالشان اين است که اگر پدر زوج پرداخت مهريه را تضمين کند چه وضعي پيش خواهد آمد که پاسخ قانونگذار به اين افراد اين است: در اين حالت ديگر شوهر هيچ گونه مسووليتي براي پرداخت مهريه ندارد و پدر او مسووليت پرداخت مهريه را خواهد داشت.
پس هرگاه با حکم قطعي دادگاه کسي محکوم به پرداخت دين ديگري شود و از اجراي حکم خودداري کند و در ضمن از او مالي به دست نيايد با درخواست کسي که حکم به نفع او صادر شده روانه زندان خواهد شد مگر آن که ثابت شود قدرت و توانايي پرداخت بدهي به صورت اقساط يا به طور کلي را ندارد. پس چنانچه مهريه، وجه رايج باشد و پدر زوج براي پرداخت آن ضمانت کند مهريه به نرخ روز مطالبه خواهد شد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان