بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,171

آيا زنان در انتقال توانايي‌هاي خود به‌سازمان، از مردان موفق‌ترند؟

  1390/4/8
روزنامه دنياي اقتصاد _ زنان و مردان هر دو با اين موضوع که زنان بيش از مردان سازمان‌هايشان را تغيير مي‌دهند، موافقند. شايد به اين دليل که تجربه به آنها نشان داده است که محيط و فرهنگ روي عملکرد و رضايت شغلي آنها تاثير فراواني دارد. در عين اينکه مردان بيشتر تمايل دارند روي درآمدشان تمرکز کنند، زنان عوامل بيشتري را در انتخاب سازماني که در آن مي‌خواهند فعاليت کنند در نظر مي‌گيرند. زنان بيشتر به فرهنگ دپارتماني که قرار است به آن بپيوندند توجه مي‌کنند، مسائلي از قبيل اينکه زنان در آن دپارتمان چگونه ديده مي‌شوند و چه ارزش‌هايي در آنجا مطرح است.
پذيرش زنان: زماني که مردي تصميم مي‌گيرد کارش را تغيير دهد، زياد به اين موضوع فکر نمي‌کند که آيا در کار جديدش مدل‌هاي بيشتري براي پيروي کردن خواهد داشت. مشاهدات کلي که مي‌توان در مورد فرهنگ يک سازمان داشت، ضرورتا نشان دهنده آنچه زنان در آن سازمان تجربه مي‌کنند نيست. در واقع بسياري از زنان، سازمان خود را تغيير مي‌دهند؛ چرا که حس مي‌کنند که در سازمان جديد حمايت بيشتري از آنها خواهد شد. براي مثال اينکه سازماني چقدر نسبت به سازمان‌هاي ديگر مزيت رقابتي دارد يا اينکه در هر زمينه چقدر موفق‌تر از ديگران عمل مي‌کند، براي زنان به اندازه مردان مهم نيست. زنان بيشتر به اين نکته توجه مي‌کنند که در سازمان جديد با چه فرهنگي رو به رو مي‌شوند و اينکه روابط کارکنان سازمان جديد با همکاران زنشان در حال حاضر چگونه است.
آزادي عمل و انعطاف پذيري: علاوه بر مورد فوق زنان بيشتر به دنبال سازمان‌هايي هستند که آنها را به عنوان يک فرد مستقل قبول داشته باشد، افرادي با شيوه‌هاي منحصر به خود، شخصيت‌هاي منحصر به فرد و ... به صورت تاريخي کارکنان بايد با شيوه‌هاي منحصر به سازمانشان تطبيق مي‌يافتند. از زنان و مردان انتظار مي‌رفت که طبق قوانين سازمان رفتار کنند و لباس بپوشند. در حال حاضر بسياري از اين يکسان‌سازي‌ها تا حدودي از ميان رفته است ولي زنان در سازمان‌ها هنوز هم به اندازه کافي از دست اين استاندارد‌ها رهايي پيدا نکرده‌اند. مربي‌هاي آنها همواره آنها را تشويق مي‌کنند که روي پاي خودشان بايستند ولي هنوز هم پرخاشگري از طرف زنان پذيرفته شده نيست.
حمايت مديريتي: زنان هميشه به دنبال حمايت مديرشان هستند. آنها به زنان ديگري که در آن بخش مشغول کارند توجه مي‌کنند تا ببينند که آيا آنها در کارشان موفق هستند يا خير. براي مثال زماني که يک کارمند زن وارد دفتر مديري مي‌شود که در صورت تغيير دادن سازمانش بايد زير دست او کار کند، به عکسي از مدير که در آن به همراه دخترانش بسکتبال بازي مي‌کند بيشتر از يک مرد اهميت مي‌دهد. چرا که حس مي‌کند که زماني که اين مدير اينقدر به دخترانش اهميت مي‌دهد که براي مثال تلاش کند که به آنها بازي بسکتبال را آموزش دهد، در اين صورت به کارکنان زنش هم همانقدر اهميت مي‌دهد و سعي مي‌کند که فرصت‌هاي لازم را براي پرورش آنها فراهم کند.
مخالفت با اندازه‌گيري شدن: در نهايت اينکه به‌نظر بسياري از زنان، يک سيستم ارزيابي غيرسياسي و بدون تبعيض در دپارتمان‌ها بسيار مهم است. زنان در بسياري از سازمان‌ها و صنايع اعتقاد دارند که نوعي سقف شيشه‌اي جلوي پيشرفت آنها از حدي بيشتر را گرفته است و به همين دليل هم بيشتر از مردان به عدالت در ارزيابي شدن توسط سازمان اهميت مي‌دهند و کوچک‌ترين بي‌عدالتي را با احتمال زياد به حساب زن بودن و تبعيض جنسيتي در سازمان مي‌گذارند. به همين دليل هم سازمان‌ها بايد بيش از پيش تلاش کنند که احتمال به وجود آمدن چنين ادراکاتي در زنان ستاره را از ميان بردارند يا به حداقل برسانند تا به اين‌ترتيب بتوانند آنها را در سازمان نگه دارند. چرا که همان‌طور که در بخش‌هاي قبل به اين موضوع اشاره شد، زنان بيشتر از آنکه به حقوق و مزايا اهميت دهند، به شرايط سازماني و .. اهميت مي‌دهند.
نگهداري زنان،‌ ترقي دادن مردان
تصميم مبني بر عوض کردن کار بايد به صورت استراتژيک گرفته شود و نه‌تنها با نگاه کردن به ميزان حقوق و مزايا. بلکه بايد با آگاهي از فرهنگ و منابع سازمان جديدي که مي‌خواهند در آن شروع به کار کنند تصميم‌گيري کنند. مردان نسبت به زنان بيشتر فريفته پول و مزاياي بيشتر در کار و سازمان جديد مي‌شوند و هزينه آن را هم با عملکرد ضعيف‌تر خودشان مي‌دهند. به همين دليل هم هست که در عمل به نظر مي‌رسد که زنان بيشتر توانايي انتقال دادن توانايي‌هايشان به سازمان‌هاي جديد را دارند.
درسي که سازمان‌ها از اين تحقيقات مي‌توانند بگيرند اين است که سازمان‌ها بايد بيشتر بر پرورش استعداد‌ها تمرکز کنند و سعي کنند تا با استفاده از روش‌هايي که در پيش مي‌گيرند، کارکنان ستاره خود را فارغ از زن يا مرد بودنشان در سازمان نگه دارند. تنوع ديدگاه‌ها بر اي اينکه به سازمان‌ها اين امتياز را مي‌دهد که کارکنان با استفاده از آنها ياد بگيرند که چگونه به ستاره تبديل شوند. در واقع با توجه بيشتر به شغل‌هاي زنان ستاره سازمان‌ها مي‌توانند عملکردشان در استخدام و نگهداري کارکنان زنشان را بهبود بخشند ولي در عين حال با استفاده از اين شيوه‌ها مي‌توانند کارکنان مردشان را هم بهبود بخشند. براي مثال به اين‌ترتيب که آنها مي‌توانند مردانشان را تشويق به برقراري رابطه با همکاران زنشان کنند که به اين‌ترتيب موفقيت‌هاي کاري خودشان افزايش يابد.
متعادل کردن ارتباطات داخلي و خارجي
زماني که تفاوت جنسيت مطرح مي‌شود، اين نکته مشخص مي‌شود که زنان ستاره در سازمان‌ها معمولا توانايي‌هايي دارند که بيشتر از مردان قابل انتقال به سازمان‌هاي جديدي هستند که در آنها شروع به کار مي‌کنند. چرا که آنها به ساختن روابط خارجي خود بسيار اهميت مي‌دهند. ولي کارکناني که از روابط خارجي براي انعطاف پذير بودن و دادن قابليت انتقال به خودشان استفاده مي‌کنند، بايد مواظب باشند که ممکن است به اين‌ترتيب کار فعلي در سازمانشان را بهبود بخشند. زناني که در اين وضعيت به سازمان جديدي منتقل مي‌شوند و همان کار قبلي خود را انجام مي‌دهند، معمولا عملکرد بهتري از زناني نشان مي‌دهند که در سازمان خودشان به سطوح مديريتي ارتقا مي‌يابند. زماني که يک ستاره به سطح مديريتي در سازمان خودش ارتقا مي‌يابد، زمان بيشتري را به همکاري کردن با همکاران سازماني خود مي‌گذراند و برقراري اين روابط براي زناني که در گذشته بيشتر روي روابط بيرون سازماني خودشان تمرکز کرده‌اند، بسيار دشوار است. يک مدير موفق نياز به درک بالايي از فرهنگ سازمان و ارتباطات محکمي‌با ساير کارکنان دارد. زندگي شما زماني که مدير مي‌شويد دچار تغييرات فراواني مي‌شود. بايد بيش از پيش به محکم کردن روابط داخلي خود اهميت بدهيد، چرا که کارها در سازمان‌ها تنها از طريق روابط انجام مي‌شوند. اگر شما با همکاران و هم سازماني‌هاي خودتان روابط محکمي ‌نداريد، به اين معنا است که در اين ميان اعتماد هم وجود ندارد و مي‌توانيد مطمئن باشيد که به زودي ديگر کاري هم نخواهيد داشت. به همين دليل هم داشتن روابط داخلي محکم و بر مبناي اعتماد، درست به اندازه داشتن روابط خارجي خوب مهم هستند. يک مشکل ديگر که توجه کردن به روابط خارجي براي زنان در سازمان‌ها ايجاد مي‌کند، اين است که ممکن است فرصت‌هاي زنان براي حرکت‌هاي تيمي‌را کم کند. ستاره‌هايي که سازمان خود را با تيمشان تغيير مي‌دهند، معمولا نسبت به ستاره‌هايي که بدون تيمشان سازمانشان را تغيير مي‌دهند، عملکرد بهتري از خود نشان مي‌دهند. ستارگان زني که ارتباطات داخلي‌شان به اندازه‌اي قوي نيست که بتوانند به همراه تيم همکارشان سازمانشان را تغيير دهند، اين فرصت را در دست ندارند. تنها 20 درصد زنان ستاره به همراه تيمشان سازمانشان را تغيير مي‌دهند، در حالي که در مورد مردان ستاره اين آمار 29درصد است. علاوه بر اينها تيم‌هايي که توسط زنان هدايت مي‌شود، معمولا کوچک‌تر و تک منظوره‌تر از تيم‌هايي است که به وسيله مردان هدايت مي‌شوند. بنابر اين تمرکز زنان به روابط خارجي‌شان ممکن است شانس آنها براي بهبود روابطشان با همکاران سازماني و تيمي‌ که در آن مشغول به کار هستند را تغيير دهد و به همين دليل هم زنان نسبت به مردان انتقال‌هاي کمتري را به سازمان‌هاي جديد به همراه تيمشان تجربه مي‌کنند.
ادراک کارکنان از اينکه آيا توانايي‌هاي آنها قابل انتقال به سازمان ديگر هستند يا خير، از سازماني تا سازمان ديگر متفاوت است و در بسياري از موارد هم ربطي به واقعيت ندارد و با آن بسيار اختلاف دارد. در برخي سازمان‌ها کارکنان اعتقاد دارند که کاملا مستقل از سازمانشان هستند و آزادند در حالي که در برخي سازمان‌هاي ديگر کارکنان خودشان را مستقل از سازمان نمي‌دانند و به آن کاملا وابسته‌اند.
تحقيقات نشان مي‌دهند که کارکنان مايلند انتقال پذير باشند و در عين حال مي‌خواهند که با همکارانشان در سازمان فعلي نيز روابط خوبي داشته باشند. ولي در نهايت هدف همه سازمان‌ها يک چيز است و آن پرورش ستاره‌هايي است که بيش از پيش مي‌درخشند و طولاني‌تر از هميشه به درخشيدن ادامه مي‌دهند، به همين دليل هم سازمان‌ها بايد سعي کنند دلايل عملکرد بهتر مردان در داشتن روابط داخلي با همکارانشان و عملکرد بهتر زنان در داشتن روابط خارجي با سازمان‌هاي ديگر و مشتريان را درک کنند تا به اين‌ترتيب بتوانند اين توانايي‌ها را به کارکنان از جنس مخالف هم انتقال دهند تا در نهايت همه کارکنان سازمان فارغ از جنسيت در عين اينکه با کارکنان ديگر سازمان و همکاران و هم‌تيمي‌هايشان بهترين ارتباط ممکن را دارند، با سازمان‌هاي ديگر و مشتريان هم ارتباط خوبي داشته باشند تا بتوانند بيش از پيش عملکرد بهتري را از خود به نمايش بگذارند و نقاط ضعفشان را بهبود بخشند.
نويسنده: سريما نازاريان

تگ ها: حقوق زنان مقاله 
برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان