بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,838

حق بيوه زن

  1390/3/19
خلاصه: حق بيوه زن
پرونده اي که ذيلاًدرج ميشود از روزنامه تايمز 1971 و 1972 نقل شده که وسيله آقاي دکتر پور سرتيپ ترجمه شده است :
تايمز 26 اکتبر 1972
پرونده ديويز عليه تيلور
DAVIES V. Tailor
آقاي تيلور در يک حادثه رانندگي که توأم با بي احتياطي بوده به قتل ميرسد. زوجه او دادخواست ضرر و زيان عليه راننده تقديم دادگاه ميکند. بانوي خواهان پنج هفته قبل از مرگ شوهر او را ترک کرده بوده و با مرد ديگري رابطه نامشروع داشته که متوفي از اين رابطه بي اطلاع بوده است. متوفي قبل از مرگ چند بار از اين خانم درخواست مي کند که برگردد و بااو زندگي کند ، ولي مشاراليها خواهش او را نمي پذيرد و آقاي تيلور در نتيجه از وکيل خود مي خواهد که براي طلاق اين خانم اقدام نموده و به تقديم دادخواست مبادرت ورزد.
دادگاه بدايت حکم ميدهد که راننده متهم مسئول خسارات وارده به خواهان است ، ولي دادگاه استيناف حکم صادره را نقض کرده و دعوي را مردود اعلام ميدارد و خانم تيلور به آخرين مرجع قضائي انگلستان متوسل ميشود يعني فرجام مي خواهد.
هيئت قضائي مجلس لردها يعني ديوان عالي کشور انگلستان مرکب از 5 لرد قاضي راي دادگاه استيناف را تائيد مي کند و اشعار ميدارد که براي اثبات ادعاي خود فرجام خواه مي بايست نشان دهد که مرگ آقاي تيلور باعث ورود خسارات مالي به او مي شود ، در مانحن فيه مرگ شوهر باعث مي شود که دادگاههاي کشور نتوانند حکم به پرداخت وجوهي از ناحيه متوفي به نفع اين زن صادر کنند ؛ در حاليکه اوضاع و احوال قضيه خلاف اين را ثبت مي کند و ما اکنون دراين مرحله نيستيم که به امکان و احتمال آشتي فيمابين زوجين رسيدگي کنيم.

تگ ها: حقوق زنان مقاله 
برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان