بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,836

اولويت نفقه با زن است

  1390/3/5
خلاصه: اولويت نفقه با زن است
نفقه عبارت است از همه ي نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي درصورت عادت با احتياج به واسطه نقصان يا مرض زن مي تواند درصورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند که در اين صورت محکمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محکوم مي نمايد :ماده 1111

هرگاه مادرهم زنده و قادر به انفاق نباشد با رعايت الا قرب نالا قرب به عهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد وجدات مزبور ازحيث درجه مساوي باشند نفقه را بايد به حصه تساوي تأديه کنند

در ماده 1197 قانون مدني ‹‹ کسي ملزم به انفاق است که متمکن ازدادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد بدون اينکه از اين حيث در وضعيت معيشت خود دچار مضيقه گردد و براي تشخيص تمکين بايد کليه تعهدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه درنظر گرفته شود

‹‹ در روابط بين اقارب فقط اقارب نسبي درخط عمودي اعم از صعودي و نزولي ملزم به انفاق يکديگرند››

نفقه اولاد برعهده پدر است پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق برعهده اجداد پدري است با رعايت الاقرب فالاقرب درصورت نبودن پدر و اجداد پدري با عدم قدرت آنها نفقه برعهده مادر است

برطبق ماده 1206 قانون مدني ‹‹ زوجه در هر حال مي تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايند و طلب او از بابت نفقه مزبور ممتاز بوده و درصورت ورشکستگي شوهر،زن مقدم برفرمان خواهد بود ولي اقارب فقط نسبت به آتيه مي توانند مطالبه نفقه نمايند

اولويت اول در پرداخت نفقه با زن است، پس از آن بايد ديد اولويت پرداخت نفقه با کيست ؟

اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشد مثلا فردي هم پدر و هم مادر دارد و هم اولا دارد و آن فرد نتواند نفقه همه آنها رابدهد اقارب درخط عمودي نزولي مقدم بر اقارب درخط عمودي صعودي خواهند بود

يعني نفقه فرزندان مقدم بر نفقه والدين است

همان طور که گفته شد : در هر صورت مرد بايد نفقه زن را بپردازد و درصورت عدم توانايي برعهده او باقي خواهد ماند

ولي شرط پرداخت نفقه فرزندان و والدين و ساير اشخاص واجب النفقه ديگر اين است که مرد توانايي پرداخت نفقه آنها را داشته باشد بدون اينکه از اين حيث در وضعيت معيشت خود دچار مضيقه شود و آنها هم نذار بوده و نتوانند وسيله اشتغال به شغلي وسايل معيشت خود را فراهم سازند

مثلا اگر اولاد کبير هستند و مي توانند خود با کسب و کار زندگي خود را بگذارنند ، پدر مکلف به پرداخت نفقه آنها نيست گرچه توانايي پرداخت را حتي بدون اينکه خود در مضيقه قرار گيرد داشته باشد

درصورتي که در فرض سووال پدر نتواند نفقه فرزندان را بپردازد و يا پدرفوت کرده باشد نفقه فرزند برعهده اجداد پدري او يعني پدربزرگ پدري او و هر چه بالاتر برود ، خواهد بود و در صورتي که اجداد پدري هم نباشند يا نتواند نفقه بپردازند ، برعهده مادر خواهند بود و در صورتي که ما در هم نباشد يا نتواند بپردازد برعهده جدات پدري و اجداد وجدات مادري يعني مادربزرگ پدري و مادربزرگ مادري و پدربزرگ مادري خواهند بود. بنابراين نفقه به ترتيب برعهده اول پدر ، دوم پدربزرگ پدري و هر چه بالاتر برود، سوم مادر ،چهارم مادربزرگ پدري و مادربزرگ و پدربزرگ مادري خواهد بود ،اين موضوع به صراحت در ماده 1199 قانون مدني آمده است

نفقه زن بايد تناسب باشئون زن و وضعيت او پرداخته شود درحالي که نفقه اشخاص واجب النفقه من جمله اولاد و پدر و مادر به قدر رفع حاجت آنها با در نظر گرفتن درجه استقامت منفق پرداخت خواهد شد

همچنين نفقه زن شامل هر نوع احتياج است

نفقه اشخاص واجب النفقه من جمله فرزندان صرفا عبارت است از مسکن ، البسه ،غذا و اثاث البيت و شامل موارد ديگر نخواهد شد اين موضوع درمواد 1107و1204 قانون مدني بيان شده است

لازم به ذکر است : طبق قانون تأمين وسايل و امکانات تحصيل اطفال وجوانان ايراني مصوب 30/3/1353 و اصلاحات بعدي آن در سال 1355 هزينه تحصيل فرزندان تا سن 18سال به عهده پدر يا مادر يا سرپرست قانوني آنها به ترتيب خواهد بود

محمدحسين مستشار محاکم دادگاه تجديد نظر درخصوص ضروري بودن نفقه به خبرنگار ما گفت: نفقه به يکي از سبب هاي سه گانه واجب است 1- زوجيت 2- قرابت 3- ملکيت و شرط نفقه زوجه اينست که زن دائمي باشد و اگر منقطع باشد نفقه واجب نيست و اينکه در اطاعات همسرش نيز باشد ولي اگر ناشزه بود (دراطاعت همسرش نباشد) نفقه به او تعلق نمي گيرد

محمد حسين دلدار يکي از دلايل نفقه را حق همسر مي داند و معتقد است: نفقه حق همسر است که مي تواند از شوهرش بگيرد وچون دراطاعات و تمکين زوج مي باشد به همين دليل مي تواند آن را بگيرد و حتي مي تواند از در آمد خودش هم در زندگي مشترک خرج نکند وحتي اگر داراي شغل شرافتمندانه اي نيزباشد وچون درتمکين زوج براي مسائل زناشوئي مي باشد نفقه حق اوست و بايد تسليم نمايد

کارخانه داري و…. مخصوص زن است و فقط مسأله تمکين مي باشد که به او تعلق مي گيرد و در حيث خوراک و پوشاک و مسکن نيز به او تعلق مي گيرد

وي همچنين در تعريف نفقه افزود: نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البيت که به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد درصورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضاء

وي همچنين گفت: زن مي تواند در هر زمان نفقه را بگيرد و به اينکه آيا بين آنها اختلافي وجود دارد يا خير ارتباطي ندارد ، بلکه براثر بعضي از ندانم کاري هاي طرفين وبا توقعات بي جا و بي مورد آنهاست که منجر به يک سري از اختلافات شده و يا حتي موجب جدايي آنها از هم مي شود

وي افزود: در هنگام فوت نيز هنگامي که در عده باشد نفقه تعلق مي گيرد ولي مهريه اش را مي تواند زن کاملا دريافت نمايد و ارثيه اي را که به زوجه مي رسد ، به عنوان طلب ممتاز وصول نمايد

وي همچنين درخصوص شروط گرفتن نفقه گفت: نفقه داراي شرايط خاصي نمي باشد بلکه هرزمان که بخواهد و تمکين نيز باشد مي تواند آن را وصول نمايد ولي نفقه اولاد تا زماني که مشغول تحصيل هستند و يا دختر ازدواج نکرده باشد نفقه با پدر است و بايد آنها را تأمين نمايد

دلدار در پايان اظهار داشت: در صورتي که شوهر قادر به پرداخت نفقه نباشد نمي توان او را مجبور کرد که آن را بپردازد و تهيه نفقه استطاعت توانايي مالي است و در قانون مجازات اسلامي ماده 642 ق. مجازات اسلامي آمده است هرکس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را درصورت تمکين ندهد يا از تاييد نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را ازسه ماه و سه روز تا5 سال حبس محکوم مي نمايد.

منبع:مجله اينترنتي زن روز

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان