بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,495

نگهداري طفل

  1389/12/8
خلاصه: نوشته اي که ذيلا درج ميشود از روزنامه تايمز 1971 و 1972 نقل شده که وسيله آقاي دکتر پور سرتيپ ترجمه شده است.
پرونده کلاسه ب عليه ب (B.V.B) :

طرفين اين پرونده در سال 1967 با يکديگر ازدواج کردند و صاحب دختري شدند.
زندگي مشترک آنها بهم خورد و زوجه در ژوئيه 1971 خانه را ترک کرد و دختر را که در آنوقت سه ساله بود نزد پدر گذاشت و با آقاي ن که در آن حوالي بسر ميبرد بزندگي پرداخت. در سپتامبر 1971 مشاراليها با اين مرد به نقطه ديگري از کشور رفت و مدت سه ماه زوج از محل جديد زندگي او بي خبر ماند. در اين فاصله شوهر نزد والدين خود رفت که مادرش از دختر نگهداري کند و مادر او تا ژوئيه 1972 از بچه بنحو رضايت آميزي نگهداري کرد در اين ماه شوهر دختر خود را برداشت و بخانه جديدي نل مکان کرد و با خانم ن زندگي مشترکي تشکيل داد و خانم ن نيز از دختر او بنحو احسن مواظبت بعمل آورد.

در اين احوال در تعقيب دادخواست مادر دادگاه قراري صادر کرد که دختر بچه بايد با مادرش زندگي کند و پدر از اين قرار پژوهش خواست.

دادگاه استيناف لندن در 28 نوامبر 1972 پژوهش را پذيرفت و اشعار داشت که وجهاً من الوجوه معقول و پسنديده نيست بچه اي را از محلي که تمام زندگيش را در آن گذرانيده و از منالوجوه معقول و پسنديده نيست بچه اي را از محلي که تمام زندگيش را در آن گذرانيده و از ژوئيه 1971 تا کنون در غياب مادر در آن محيط بسر برده جدا کرد. اين طفل در جوار پدر از زندگي مطمئني برخوردار بوده و در آغوش گرم پدر و مار بزرگش زيسته است. و اما اين بچه را نبايد از معاشرت با مادر ممنوع ساخت و براي فواصل معين ميتوان اجازه داد که با مادر خود در آميزد بنحوي که مادر بتواند بگاه فرزند خود را ملاقات کند ولي بهر حال نگهداري اين طفل با توجه باوضاع و احوال موجود در پرونده قطعاً با پدر خواهد بود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان