بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,559

اصول بنگلور در رفتار قضايي-قسمت اول

  1391/2/9
خلاصه: اصول بنگلور در رفتار قضايي-قسمت اول
مصوب گروه قضايي تقويت يکپارچگي قضايي

• درآمد

اصول بنگلور در خصوص رفتار قضائي

مصوب سال 2002 ميلادي

« پيش نويس قواعد بنگلور 2001 در خصوص رفتار قضايي

مصوب گروه قضايي تقويت يکپارچگي قضايي،

اصلاحي جلسات ميزگرد رؤساي دستگاه هاي قضايي، کاخ صلح لاهه 26-25 نوامبر 2002»

• توضيحات

1-گروه قضايي تقويت يکپارچگي قضايي (متشکل از لطيف الرحمان رئيس دستگاه قضايي کشور بنگلادش، با ها سکار رائو رئيس دستگاه قضايي ايالت کارنا تا کاي هند، قاضي گوويند بهادر شرستا از نپال، اووياس قاضي ديوان عالي کشور نيجريه، لانگا معاون رئيس دادگاه قانون اساسي آفريقاي شمالي، نيالالي رئيس دستگاه قضايي کشور تانزانيا، قاضي اودوکي از اوگاندا بود و رياست جلسه را قاضي کريستوفر ويرامانتري رئيس سابق ديوان بين المللي دادگستري بعهده داشت و قاضي مايکل کيربي از دادگاه عالي استراليا بعنوان مخبر و آقاي داتو پارام کيومارس وامي مخبرويژه سازمان ملل در خصوص استقلال قضات و وکلا، در آن حضور داشتند) در اولين جلسه خود که در آوريل 2000 بر اساس دعوت مرکز پيشگيري بين المللي از جرايم سازمان ملل در وين تشکيل شد و همسو با دهمين جلسه کنگره سازمان ملل در خصوص پيشگيري از جرم و درمان بزهکاران، لزوم وجود قانوني که بموجب آن رفتار مقامات قضايي قابل ارزيابي باشد مورد شناسايي و تائيد قرار گرفت. از اينرو، گروه قضايي تقاضا کرد که قوانين رفتار قضايي که در برخي نظام هاي قضايي تدوين شده مورد بررسي قرار گيرد و توسط دکتر پنهال جايا ويکراما مدير برنامه يکپارچگي قضايي گزارشي در موضوعات ذيل تهيه شود:

الف- ملاحظات اساسي که در اين قوانين تکرار شده است.

ب- ملاحظات اختياري يا اضافي که در غالب اين قوانين (نه همه آنها) وجود دارد و ممکن است براي برخي کشورها اتخاذ آن مناسب باشد يا نباشد.

2-وفق راهنمايي فوق الذکر، در تهيه پيش نويس قانون رفتار قضايي برخي قوانين و اسناد بين المللي موجود مورد استفاده قرار گرفته اند که مهمترين آنها عبارتند از:

الف- قواعد رفتار قضايي مصوب مجلس نمايندگان کانون وکلاي امريکا، اگوست 1972.

ب- اعلاميه اصول استقلال قضايي مصوب روساي ديوان عالي کشور ايالتها و سرزمينهاي تحت حاکميت استراليا، آوريل 1997.

پ- قواعد رفتاري قضات دادگاه عالي بنگلادش، مصوب شوراي عالي قضايي در راستاي اعمال اختيارات شق الف از بند 4 ماده 96 قانون اساسي جمهوري خلق بنگلادش، مي 2000.

ت- اصول اخلاقي قضات که در سال 1998 با همکاري کنفرانس قضات کانادايي تدوين شده و توسط شوراي قضايي کانادا مورد تائيد قرار گرفته است.

ث- منشور اروپايي مقررات مربوط به قضات، شوراي اروپا، جولاي 1998.

ج- مجموعه قواعد رفتار قضايي آيداهو 1976.

چ- اعلاميه مجدد ارزشهاي مربوط به زندگي قضايي مصوب کنفرانس روساي ديوان عالي کشور در هند، 1999.

ح- مجموعه قواعد رفتار قضايي آيوا.

خ- مجموعه قواعد رفتاري مقامات قضايي کنيا، جولاي 1999.

د- مجموعه قواعد اخلاق قضايي قضات مالزي، مصوب، يانگ دي- پرتوان آگونگ بر اساس توصيه رئيس دستگاه قضايي، رئيس دادگاه استيناف و روساي دادگاه هاي عالي، در اعمال اختيارات شق الف از بند سه ماده 125 قانون اساسي فدرال مالزي،1994.

ذ- مجموعه قواعد رفتاري براي روساي محاکم صلح در نامبيا.

ر- قواعد حاکم بر رفتار قضايي، ايالت نيويورک، آمريکا.

ز- قواعد رفتاري مربوط به مقامات قضايي جمهوري فدرال نيجريه.

س- قواعد رفتاري قضات ديوان عالي کشور و دادگاههاي عالي پاکستان.

ش- قواعد رفتار قضايي فيليپين، سپتامبر 1989.

ص- مجموعه اصول اخلاق قضايي قضات فيليپين، مصوب کانون وکلاي فيليپين، مورد تائيد قضات دادگاه بدوي مانيل که براي قضات شهرستان و شهر نيز که تحت نظارت اداري ديوان عالي کشور قرار دارند لازم الرعايه است.

ض- اعلاميه ياندينا: اصول استقلال قضايي مجمع الجزاير سليمان، نوامبر 2000.

ع- اصول راهنماي قضات افريقاي شمالي، مصوب رئيس دستگاه قضايي، رئيس دادگاه قانون اساسي و روساي دادگاههاي عالي، دادگاه استيناف کار و دادگاه دعاوي ارضي، مارس 2000.

غ- قواعد رفتاري مقامات قضايي تانزانيا، مصوب کنفرانس قضات و روساي محاکم صلح، 1984.

ف- مجموعه قواعد رفتار قضايي تکزاس.

ق- قواعد رفتاري قضات، روساي محاکم صلح و ساير مقامات قضايي اوگاندا مصوب قضات ديوان عالي کشور و دادگاه عالي، جولاي 1989.

ک- قواعد رفتاري کنفرانس قضايي ايالات متحده آمريکا.

گ- مجموعه قواعد رفتار قضايي سرزمين مشترک المنافع ويرجينيا، مصوب ديوان عالي کشور ويرجينيا، 1998.

ل- قواعد رفتار قضايي مصوب ديوان عالي کشور، ايالت واشنگتن، امريکا، اکتبر1995.

م- قانون (قواعد رفتار) قضايي، مصوب مجلس زامبيا، دسامبر1999.

ن- پيش نويس اصول استقلال قضايي (اصول سيراکوزا) تهيه شده توسط کميته کارشناسان انجمن بين المللي حقوق جزا، کميسيون بين المللي هيئتهاي منصفه و مرکز استقلال قضات و وکلا 1981.

و- معيارهاي حداقل استقلال قضايي مصوب کانون وکلاي بين المللي، 1982.

هـ- اصول اساسي سازمان ملل در خصوص استقلال قضايي، مصوب مجمع عمومي، 1985.

ي- پيش نويس اعلاميه جهاني استقلال قضات (اعلاميه سينگوي) تهيه شده توسط آقاي ال وي سينگوي، مخبر ويژه سازمان ملل در خصوص بررسي استقلال دستگاه قضايي، 1989.

الف-1- اعلاميه پکن در خصوص اصول استقلال دستگاه قضايي در منطقه لاواسيا مصوب ششمين کنفرانس روساي دستگاه قضايي، اگوست 1997.

ب-1- اصول هدايتگر لاتيمرهوس براي سرزمين مشترک المنافع در خصوص ايجاد روش مناسب حاکم بر ارتباطات ميان بخشهاي اجرايي، تقنيني و قضايي براي تقويت حکومت، حاکميت قانون و حقوق بشر به منظور اجراي هر چه موثرتر اصول هراره، 1998.

ج-1- روشهاي پيشگيري و مبارزه با فساد و تضمين بي طرفي نظام قضايي، مصوب گروه کارشناسان مرکز استقلال قضات و وکلا، فوريه2000.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان