بسم الله
 
EN

بازدیدها: 769

آيين نامه اجرايي قانون امور گمرکي صادرات-قسمت سوم

  1391/2/5
خلاصه: آيين نامه اجرايي قانون امور گمرکي صادرات-قسمت سوم
* صادرات کالا *تعيين قيمت صادراتي « کميسيون نرخ گذاري »
در حال حاضر صادر کننده ملزم به برگشت ارز حاصل از صادرات که توسط کميسيون فوق تعيين گرديده است نمي باشد .

صدور پروفرما
در مواقعي که فروش کالا به طرف مقابل از طريق گشايش اعتبارات اسنادي انجام شود اين مرحله ضروري است و هر پروفرما حاوي مشخصات ذيل است .
* نام فروشنده ، نشاني ، تلفن ، فاکس و تلفکس
* شماره و تاريخ صدور پروفرما
* نام خريدار ونشاني
* نام و مشخصات فني کالا
* مقدار ( QUANTITY)
* ارزش واحد کالا - ارزش کل کالا ( UNIT PRICE – TOTAL PRICE )
* شرايط پرداخت ( PAYMENT CONDITON )
* مبداء حمل ( PLACE OF LOADING )
* شرايط حمل و تحويل
* مدت اعتبار قيمت پروفرما ( VALIDITY)
* ساير شرايط « کشور توليد کننده » ( ORGIN COMMODITY)

تهيه و تدارک و بسته بندي
در اين مرحله صادر کننده موظف است کالا را تهيه و طي زمان بندي توافق شده و با توجه به شرايط حاصله آماده نمايد . صادر کننده بايد کالا را مطابق شرايط وويژگيهاي خواسته شده توسط خريدار که مورد توافق قرار گرفته تهيه و براي آن بسته بندي مناسب مهيا نمايد . بسته بندي بايد متناسب بانوع کالا ، نوع حمل و شرايط عرضه بازار مصرف باشد تا ضمن جلوگيري از ايجادخسارت و ضايعات هنگام حمل و نقل ، جاذبه لازم را در خريدار به وجود آورد.
دريافت گواهي بازرسي کالا
معمولا مورددرخواست خريدار کالا مي باشد يعني کالا بايستي بصورتي که خريدار مي خواهد ارسال شود که در اين صورت موسسه اي به توافق طرفين اين بازرسي را انجام خواهد داد ، در مواقعي که کالا بصورت اماني ارسال مي گردد خريدار در محل ، کالا را رويت و سپس معامله انجام مي شود .
صدور فاکتور و اخذ گواهي مبداء
در اين مرحله صادر کننده بايد فاکتور فروش کالاي خود رامطابق شرايط پروفرما ، صادر و به تائيد اتاق بازرگاني و صنايع و معادن برساند .
عقد قرارداد حمل و بيمه
در يک قرار داد فروش بين المللي کالا ، وارد کننده و صادر کننده هر دو طرف خواستار عقد قراردادي هستند که رضايت طرفين را در برداشته و قرارداد منعقده به بهترين نحو اجرا شود ارسال کالا از يک کشور به کشور ديگر به عنوان بخشي از معامله تجاري مي تواند با خطرهايي همراه شود اگر کالا خسارت ديده و يا از بين رود يا تحويل وپرداخت قيمت بنا به دلايلي انجام نشود ، رابطه بين طرفين قرارداد با مشکل روبرو شده و نهايت راهي جر اقامه دعوي وجودنخواهد داشت جهت رفع مشکل فوق و راهنمايي صادر کنندگان اتاق بازرگاني بين المللي مجموعه اي استاندارد در موردتعهدات فروشنده وخريدار به منظور تنظيم قراردادهاي فروش بين الملي کالا و تعيين مسئوليتهاي هر يک از طرفين ، اينکوترمز ( اصطلاحات بازرگاني بين المللي ) را تدوين نموده است به دليل اهميت شناخت اينکوترمز براي صادرکنندگان ( همچنين وارد کنندگان ) خلاصه اي از اين اصطلاحات به شرح ذيل ارائه ميگردد :

تحويل کالا در محل کار Ex Works ) EXW )
در اين روش تحويل کالا ، فروشنده تحويل کالا را هنگامي به انجام مي رساند که آن رادر محل کار خود ( يعني کارگاه ، کارخانه ، انبار وغيره ) به صورتي که براي صدور ترخيص نشده ودروسيله نقليه دريافت کننده کالا بارگيري نشده است ، دراختيار خريدار قرار مي دهد .
بنابراين اصطلاح مزبور مبين حداقل تعهد براي فروشنده است و خريدار بايد تمام هزينه هاي حمل کالا وخطرهاي متوجه آن را درجريان تحويل گرفتن کالا از محل کار فروشنده ، تقبل نمايد .

تحويل کالا در کنار کشتي Free Along Side Ship ) FAS )
فروشنده تحويل کالا را هنگامي به انجام مي رساند که کالا دربندر بارگيري تعيين شده ، در کنار کشتي قرار گيرد و خريدار ازاين لحظه به بعد بايد کليه مخارج کالا و خطرهاي ازميان رفتن يا آسيب ديدن آن را به عهده گيرد .
تحويل کالا درمحل مقرر به حمل کننده Free Carrier ) FCA )
اين اصطلاح بدين معنا است که فروشنده تحويل کالا راهنگامي به انحام مي رساند که آن را پس از ترخيص براي صدور ، درمحل مقرر دراختيار حمل کننده تعيين شده از طرف خريدار ، قرار دهد . بايد متذکر شد که محل انتخاب شده براي تحويل ، بر تعهد بارگيري وتخليه کالا در اين محل تاثير دارد . اگر تحويل در محل کار فروشنده انجام پذيرد ، فروشنده مسئوليت بارگيري را به عهده دارد و چنانچه بارگيري در محل ديگري صورت گيرد فروشنده مسئول تخليه نيست .
تحويل کالا روي عرشه کشتي Free On Board ) FOB )
تحويل کالا زماني صورت مي پذيرد که کالا دربندر بارگيري تعيين شده ، از لبه کشتي عبور کند به عبارتي خريدار از اين لحظه به بعد کليه مخارج کالا وخطرهاي از ميان رفتن يا آسيب ديدن آن راتقبل کند. اصطلاح FOB مستلزم آن است که فروشنده کالا راجهت صدورترخيص کند. اين اصطلاح فقط براي حمل و نقل از طريق دريا يا آبراهه هاي داخلي کاربرد دارد. اگر طرفين قصد تحويل کالا ياعبور آن از لبه کشتي راندارند ، بايد از اصطلاح « تحويل کالا در محل مقرر به حمل کننده » ( FCA) استفاده نمايند .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان