بسم الله
 
EN

بازدیدها: 742

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت بيست و دوم

  1391/1/31
خلاصه: تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت بيست و دوم اصل هشتادم : گرفتن و دادن وام و يا کمک هاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.
اصل هشتادم :

گرفتن و دادن وام و يا کمک هاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.

تفسير:

شماره 71450 تاريخ 10/12/1359

ساحت‌ مقدس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

به‌طوري‌ که‌ استحضار دارند طبق‌ اصل‌ هشتادم (80) قانون‌ اساسي‌:

«گرفتن‌ و دادن‌ وام‌ يا کمکهاي‌ بدون‌ عوض‌ داخلي‌ و خارجي‌ از طرف‌ دولت‌ بايد با تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌باشد.» از مفاد اين‌ اصل‌ چنين‌ استنباط‌ مي‌شود که‌ اخذ و پرداخت‌ وامها و کمکهاي‌ يک‌ دستگاه‌ دولتي‌ به‌ دستگاه‌ ديگر دولت‌ مشمول‌ اين‌ اصل‌ نمي‌شود، چون‌ مطابق‌ اصل‌ 98 قانون‌ اساسي‌ تفسير قانون‌ اساسي‌ در صلاحيت‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ است‌. لذا تمنّي‌ دارد در اين‌ خصوص‌ اعلام‌ نظر فرمايند.

محمدعلي‌ رجائي _ نخست‌وزيرشماره 2835 و _ 19 تاريخ 6/4/1360

جناب‌ آقاي‌ محمدعلي‌ رجائي

نخست‌وزير جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌هاي‌ شماره‌ 7528 مورخ‌ 3/4/1360 و 71450 مورخ 10/12/1359:

موضوع‌ سئوال‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظر اکثريت‌ اعضاي‌ شورا به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌شود:

«اخذ و پرداخت‌ وامها و کمکهاي‌ يک‌ دستگاه‌ دولتي‌ به‌ دستگاه‌ ديگر دولتي‌ مشمول‌ اصل‌ هشتادم (80) قانون‌ اساسي‌ نمي‌باشد. ولي‌ با توجه‌ به‌ اصل پنجاه و دوم‌ (52) اگر منتهي‌ به‌ تغييري‌ در ارقام‌ بودجه‌ شود تابع‌ مراتب‌ مقرر در قانون‌ مي‌باشد.»دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان