بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,195

* تأکيد رئيس قوه قضاييه بر ضرورت پرداخت يارانه دولتي به شرکتهاي بيمه در بحث افزايش ديه * رئيس قوه قضاييه: تناقض در گفتار و رفتار مسئولان در بحث عدالت، پذيرفتني نيست

  1390/3/4
خلاصه: آيت ا... آملي لاريجاني در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي ضمن تبريک و تهنيت ميلاد مسعود دخت گرامي پيامبر اسلام، صديقه کبري حضرت زهرا (سلام ا... عليها) و سالروز حماسه آزادسازي خرمشهر، اين روز را نشانه مقاومت در مقابل ظالمان و نمايانگر ايمان و صلابت رزمندگان اسلام دانست.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه رئيس قوه قضاييه سخنان مقام معظم رهبري در سلسله نشستهاي انديشه هاي راهبردي را شامل مطالب قابل توجهي دانست و افزود: اين جلسه و مطالب مطروحه آن شامل محورهاي متعددي براي محافل علمي و محافل دانشگاهي و حوزوي است و همچنين براي مسئولان اجرايي کشور بسيار قابل توجه است و انشاءا... در مقام عمل مورد عنايت قرار گيرد.
آيت ا... آملي لاريجاني تأکيد مقام معظم ر هبري بر اصل گفتمان عدالت و زنده نگه داشتن اين بحث و با نشاط ساختن مباحث پيرامون عدالت و اينکه عدالت محور گفتمان در جهات مختلف علمي و سياسي و اجتماعي کشور باشد را بسيار مهم ارزيابي نمود و اظهار داشت: گر چه در اصل انقلاب اسلامي توجه به بحث عدالت يک بحث ريشه اي بوده و در کلام مقام معظم رهبري هم آمده و در طول ساليان انقلاب هم بر اين مسئله تأکيد بسيار شده و در قانون اساسي ما هم تأکيد بسيار شده است، اما در عين حال برجسته ساختن اين بحث در کشور و در گفتمان سياسي، اقتصادي و اجتماعي کشور خودش يک مسئله اي است که بايد به آن توجه کرد و اين از محورهايي بوده که ايشان به آن توجه داده اند.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به تفاوت توجه حکيمان و عالمان و متکلمان و توجه انبياء و اديان الهي به بحث عدالت و اينکه از ديرباز در انديشه بشري، توجه به عدالت بوده است اظهار داشت: از قبل از ميلاد مسيح (س) که بحث هاي فلسفي حکيمان يونان مطرح بوده، شما مي بينيد که بحث عدالت، بسيار مطرح است. در کلمات سقراط بحث عدالت محوري اساسي را تشکيل مي دهد و اين بحث ها ادامه داشته و در کلمات حکيمان در دوره اسلامي هم همين طور بوده و در بعد از ظهور مسيحيت در ميان متکلمان مسيحي نيز مطرح بوده تا به حال، که البته در روزگار ما بحث عدالت در فلسفه سياسي مخصوصاً بسيار مطرح است و آثار زيادي مکتوب شده و کارهاي زيادي انجام پذيرفته است.
آيت ا... آملي لاريجاني جهت گيري انبياي الهي نسبت به بحث عدالت را متمايز از نظريات متداول فيلسوفان و متکلمان دانسته و افزود: انبياي الهي علاوه بر تأکيد مضاعف بر روي بحث عدالت، خودشان هم طرفدار مظلوم بوده اند، خودشان در عمل وارد مي شدند و در صحنه پيکار با ظالم وارد مي شدند و در کنار مظلومان بوده اند و اين نکته بسيار برجسته و قابل توجهي است، ما هيچ نبي اي را نمي بينيم که حامل پيام الهي در مورد عدالت باشد ولي در عمل، در کنار ظالم قرار بگيرد و يا بي تفاوت باشد و اساساً اديان الهي محور پيامشان را عدالت قرار داده اند کما اينکه در قرآن کريم هم بحث قيام بالقسط غايت انزال کتب و ارسال رسل شمرده شده "ليقوم الناس بالقسط" اين پيام محوري در عمل هم در صحنه حيات انبياء الهي و پيروان اديان آشکار است.
رئيس قوه قضاييه مباحث اخير مقام معظم رهبري درخصوص عدالت را براي مسئولان به لحاظ رعايت عملي بسيار مهم و ارزشمند خواند و اظهار داشت: اين بحث براي ما يک پيام مهم دارد و آن اين است که گفتن عدالت و صحبت کردن از عدالت و تکرار آن، گر چه خوب است و خودش نشان مي دهد که يک گفتمان محوري در زندگي انسان است ولي اگر در عمل ظاهر و منعکس نشود آنچنانکه بايد و شايد رعايت نشود، هيچوقت آن اثري را نخواهد داشت که در اديان به آن توصيه شده و روش عملي انبياء الهي هم بوده است، لذا اگر ما مي خواهيم راه انبياء الهي و بزرگان را طي بکنيم بايد گفتار و عملمان با هم هم نوا و هماهنگ باشد.
آيت ا... آملي لاريجاني با انتقاد از شعار عدالت بدون عمل از سوي برخي مسئولان را موجب سستي ايمان و اعتقاد مردم دانست و افزود: اگر دائم صحبت از عدالت بکنيم و شعار عدالت بدهيم ولي مردم در عمل و در رفتار شخصي و در رفتار نوعي و جمعي آن را به چشم خود نبينند، هيچوقت موجب ايمان و اعتماد مردم نخواهد شد.
رئيس قوه قضاييه با تأکيد بر ضرورت اصل تبيين عدالت اسلامي گفت: عدالت مفهومي است مثل بسياري از مفاهيم که در حاشيه و اطرافش ابهاماتي وجود دارد ولي منافاتي ندارد که پاره‌اي مصاديق روشن هم داشته باشد. به طور مثال الان که توصيه مي شود راجع به مفهوم عدالت و تببين حقيقت عدالت کار بکنيد و انديشه ورزي کنيد معنايش اين نيست که تا به حال عدالت را به هيچ وجه نمي شناختيم و عمل هم نمي کرديم، بلکه مثل بسياري از مفاهيم قدر متيقن دارد، هسته‌اي مرکزي در اين معنا وجود دارد که همه مردم مي فهمند به صرافت طبيعتشان مي فهمند و ادراک مي کنند و همان را هم عمل مي کنند، اما در عين حال منافاتي ندارد که انديشه ورزان ما و افرادي که در حوزه ها و دانشگاه ها پژوهش مي کنند، يکي از محورهاي پژوهشي خويش را تبيين حقيقت عدالت قرار بدهند تا بتوانند نظريه صحيحي در بحث عدالت ارائه بکنند.
آيت ا... آملي لاريجاني با مهم خواندن توصيه مقام معظم رهبري در مورد اجتناب از اختلاط اظهار داشت: توصيه مهم مقام معظم رهبري بحث اجتناب از اختلاط است و طبيعتاً ما در بستر تبيين ها و در بستر پژوهش هايي که داريم از افکار ديگران هم استفاده مي کنيم و به افکار ديگران مراجعه مي کنيم. مراجعه به فکر ديگران، اندوختن تجربيات ديگران است و نبايد خودمان را محروم بکنيم، ولي ارائه و تنقيح يک نظريه ناب که بتوانيم به اسلام منتسب کنيم، کار بسيار مهمي است.
رئيس قوه قضاييه با تشريح اين فراز از بيانات مقام معظم رهبري که توصيه کردند صرف اينکه ما آراي ديگران را کنار هم بگذاريم و يک التقاطي از نظريات را به عنوان نظريه ارائه کنيم، کار صحيحي نيست، تاکيد کرد: اين شايد آسان ترين کار باشد و مي شود گفت بدترين کار هم هست، ما به عنوان متدينان يک دين، بايد آنچه را که در استقلال و تماميت اين دين مي بينيم عرضه بکنيم و اين البته کار مجتهدان در دين است و خود، يک مجاهدت مضاعف مي‌خواهد. راه طي نشده‌اي است. ما در بحث عدالت پژوهش زيادي نکرده ايم، خصوصاً در اينکه چگونه يک فکر و يک نظريه و يک نظام، اسلامي مي شود.
آيت ا... آملي لاريجاني سخنراني سالانه اوباما و نکاتي که در اين سخنراني مطرح شده است را در راستاي تلاش مذبوحانه براي تبرئه آمريکا و زدودن چهره کريه آن در سالهاي اخير دانست و افزود: در اين سخنراني نکات متعددي طرح شده و براي کسي که از بيرون نگاه مي کند متوجه مي شود کل اين سخنراني براي تبرئه آمريکاست و براي زدودن آن چهره بسيار کريهي است که آمريکا در طي سالهاي متمادي براي خودش تحصيل کرده، چهره اي استعمارگر، ظالم، متجاوز و کسي که از هر ابزاري استفاده مي کند براي اينکه فقط منافع خودش را پيش ببرد.
رئيس قوه قضاييه با رد ادعاها و تحليل هاي رئيس جمهور آمريکا نسبت به رويدادها و حوادث خاورميانه و شمال آفريقا اظهار داشت: چهره آمريکا خيلي کريه تر از اين است که با اين عبارتها بتوانيد بپوشانيد، شما تا دو روز پيش در مصر مدافع سرسخت اين ديکتاتور بوديد حامي بزرگش شما بوديد، حالا صداي مادري را مي شنويد که مي گويد مي خواهم هواي تازه استنشاق کنم! يا در تونس همينطور، در يمن همچنان داريد از ديکتاتور حاکم آن دفاع مي کنيد و به دنبال جايگزيني هستيد که منافع شما را دنبال کند، آنوقت مي گوييد که ما صداي شما را مي شنويم.
آيت ا... آملي لاريجاني به رفتار دوگانه آمريکا در بحث حقوق بشر، به ظلم حکام بحرين با حمايت آمريکا اشاره نمود و گفت: از همه تأسف آورتر موضوع بحرين و خشونت هايي است که در بحرين اعمال مي شود، تخريب مساجد و آتش زدن قرآن و کشتار مردم، اينها همگي در پيش چشمان شما صورت مي گيرد. نماينده شما حکام ظالم بحرين را تشويق مي کند بر اينکه مقابله با مردم را ادامه بدهند و آنوقت حالا شما چهره دفاع از حقوق بشر و حقوق انساني مي‌گيريد که انگار در کنار مردم هستند.
رئيس قوه قضاييه رشد و ارتقاي افکار عمومي مردم جهان نسبت به فجايع دست نشاندگان آمريکا را در حوادث اخير بسيار مهم ارزيابي نمود و افزود: همه مردم مي دانند که شما در اين ساليان چه کرده ايد و چگونه خودتان را به دروغ مدافع حقوق بشر اعلام مي کنيد و تلاش داريد چنين چهره اي را در جهان از خودتان نشان بدهيد اما شما همين چند روز پيش به کشور پاکستان در يک کشور مستقل حمله کرديد و بن لادن را کشتيد، بن لادني که خودتان ساختيد همان‌طور که طالبان را ساختيد، حال چگونه حاکميت کشوري مستقل را مخدوش مي کنيد و تأسف آورتر اين که تأکيد هم مي کنند، الان هم اگر بدانيم کساني اين چنين در پاکستان هستند بدون اعلام به دولتها اين کار را خواهيم کرد. آيا اين معناي احترام به حقوق بشر و احترام به حقوق انساني است؟
آيت ا... آملي لاريجاني اين استدلال که ما هر کجا که منافعمان مورد خطر قرار گرفت وارد عمل مي شويم را "قانوني بدتر از قانون جنگل" دانسته و اظهار داشت: اينکه هر کسي قدرت داشته باشد و بتواند به هر نقطه اي حمله کند در تناقض جدي با ادعاهاي حقوق بشري آمريکاست و با اين چهره هايي که از خودتان نشان مي‌دهيد واقعاً هيچ تناسبي ندارد.
رئيس قوه قضاييه دولتمردان آمريکا را به عبرت آموزي از رفتار گذشته و بازنگري در آن نصيحت نمود و گفت: ما متأسفيم که آمريکا هنوز هم از رفتار ظالمانه خود عبرت نگرفته و اميدواريم از گذشته پند بگيرند و در رفتارشان تجديد نظر کنند.
گزارش اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه همچنين حاکي است، مسئولان عالي قضايي در جلسه امروز، مسايل مربوط به ديه و افزايش حق بيمه خودروها و ضرورت کاستن فشار مالي آن بر مردم را مورد تأکيد قرار دادند.
آيت ا... آملي لاريجاني درخصوص نحوه تعيين نرخ ديه امسال که بر اساس صد نفر شتر 900 ميليون ريال در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: آنچه دستگاه قضايي به عنوان نرخ ديه اعلام داشته بر اساس نظر فقها که لزوم اداء يکي از امور ششگانه است و احتساب کمترين آنها يعني صد نفر شتر بوده است. بر اساس بررسي‌هاي مستقل قوه قضاييه و گزارشهاي متعدد از منابع مختلف و همچنين براساس نظريه وزارت جهاد کشاورزي، قيمت 900 ميليون ريال براي صد نفر شتر در سال جاري اعلام شده است. در واقع دستگاه قضايي در اصل ميزان ديه نقشي ندارد و فقط بايد براساس کارشناسي ‌هاي انجام گرفته، قيمت سوقيه آن را تعيين کند. آن چنان که در سالهاي گذشته نيز به همين روال اقدام مي شده است.
رئيس قوه قضاييه راه حل جلوگيري از آسيب احتمالي افزايش ميزان ديه بر اقشار آسيب پذير را پرداخت يارانه دولتي به شرکتهاي بيمه دانست که پاره‌اي رايزني‌ها در اين باب انجام گرفت است. همچنين در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آستانه يکصدمين سال تأسيس ثبت گزارشي از روند اجراي طرح کاداستر و اقدامات و عملکرد سازمان متبوع خود ارائه نمود.
منبع:پرتال جامعه قوه قضائيه 4/خرداد/1390

تگ ها: دولت 
برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان