بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,312

آيين داوري و روشهاي حل و فصل اختلاف-قسمت دوم

  1391/1/17
خلاصه: آيين داوري و روشهاي حل و فصل اختلاف-قسمت دوم

• فصل اول

روشهاي حل و فصل اختلافات

• گفتار اول _ کليات

در مقدمه گفتيم که برخورد و اختلاف در بين افراد اجتماع، در عين نامطلوب بودن، اجتناب ناپذير است بنابراين يافتن راه و روش مسالمت آميز و آميخته به عدالت و انصاف نيز براي رفع اختلافات اهميت حياتي دارد. زيرا در غير اين صورت اجتماع مدني انساني قابل تصور نيست و اگر هم به حکم طبيعت يا غريزه، انسانها مجبور باشند با يکديگر زندگي کنند، اين اجتماع با اجتماعات حيواني فرق چنداني نخواهد داشت. بنابراين ابداع فنوني براي حل مسالمت آميز اختلافات از لوازم اساسي حفظ اجتماعات انساني است و نهادها و سازمانهايي که چنين وظيفه اي به عهده دارند از ارکان هر اجتماع محسوب مي شوند و تجربه نشان داده است؛ هر جامعه اي که جاده تمدن را بيشتر پيموده، در اين فن خاص نيز پيشرفت بيشتري داشته است.

امروزه عمدتا، سه روش مسالمت آميز براي حل اختلاف در روابط حقوقي اشخاص معمول است:

اول؛ روش قضاء دولتي؛1

دوم؛ روش سازش؛2

سوم؛ روش داوري.3

گفتيم «عمدتا» زيرا روش ديگري نيز وجود دارد که ترکيبي از سازش و داوري است که روشهاي جايگزين حل اختلافات4((ADR ناميده مي شوند و عمده آنها روش ميانجيگري- داوري (med-arb) يا سازش _ داوري5 است. با توجه به اينکه در مورد سازش و داوري جداگانه مطالعه مي کنيم در اين بحثها جايگاهي براي بررسي تفصيلي روشهاي ترکيبي نيست.6

روش قضاء دولتي و روش سازش از موضوع بحث ما خارج است ولي براي اينکه موضوع اصلي بحث ما که داوري است روشنتر شود، در اين گفتاردر مورد دو روش اول هم، طي دو مبحث جداگانه مطالعه مختصري مي کنيم.
نويسنده:دکتر مرتضي يوسف زاده


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان