بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,418

اسناد مالکيتي معارض و دعاوي ابطال آنها-قسمت دوم

  1391/1/11
خلاصه: اسناد مالکيتي معارض و دعاوي ابطال آنها-قسمت دوم
اشتباهات ثبتي

الف) اشتباهات قبل از ثبت دفتر املاک:

طبق بند 2 ماده 25 اصلاحي ق - ث (هرگاه هيأت نظارت تشخيص دهد که در جريان مقدماتي ثبت املاک اشتباه مؤثر واقع شده و آن اشتباه و همچنين عمليات بعدي که اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده ابطال و جريان ثبت طبق مقررات تجديد يا تکميل يا اصلاح مي‏گردد) صلاحيت هيأت نظارت در اين خصوص تا وقتي است که ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد و پس از آن اختيارات محدود مي‏شود فرضاً اگر آگهي نوبتي ملکي اشتباه
منتشر شده يا عمليات تحديدي برابر مقررات انجام نشده باشد مرجع صالح در اين مورد هيأت نظارت مي‏باشد و اداره ثبت بايد برابر رأي صادره از سوي هيأت نظارت نسبت به پيگيري جريان ثبتي اقدام نمايد چون اشتباهات مؤثر و غيرمؤثر در عمليات ثبتي اغلب يکنواخت است اختيارات هيأت نظارت در اين خصوص به رؤساي واحدهاي ثبتي تفويض شده که چنان‏چه مورد اشتباه برابر اختيارات تفويضي بود رئيس واحد ثبتي رأساً اتخاذ تصميم نمايد تا جريان ثبتي سريع‏تر انجام پذيرد لذا اشتباهات مؤثر و غيرمؤثر در مورد آگهي‏هاي نوبتي و تحديدي و عمليات تحديد در قسمتهاي مربوطه قبلاً بيان شده است.

ب) اشتباهات ثبتي بعد از ثبت ملک در دفتر املاک:

طبق بند 3 ماده 25 اصلاحي ق - ث (هرگاه در موقع ثبت ملک يا ثبت انتقالات بعدي صرفاً به علّت عدم توجه و دقت نويسنده سند مالکيت و يا دفتر املاک اشتباه قلمي رخ دهد و همچنين در صورتي که ثبت دفتر املاک مخالف يا مغاير سند رسمي يا حکم نهايي دادگاه باشد هيأت نظارت پس از رسيدگي و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکيت را صادر خواهد کرد) و برابر بند 4 ماده 25 اصلاحي ق - ث (اشتباهاتي که قبل از ثبت ملک در جريان عمليات مقدماتي ثبت پيش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هيأت نظارت مطرح مي‏شود و در صورتي که پس از رسيدگي وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخيص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسي خلل نرساند هيأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر مي‏نمايد و در صورتي که اصلاح مزبور خللي به حق کسي برساند به شخص ذي‏نفع اخطار مي‏شود که مي‏تواند به دادگاه مراجعه نمايد و اداره ثبت دستور رفع اشتباه يا اصلاح آن را پس از تعيين تکليف نهايي در دادگاه صادر
خواهد نمود.)
چنانچه اشتباهي در ملک ثبت شده در دفتر املاک رخ دهد مرجع رسيدگي به اشتباه هيأت نظارت است مشروط بر اين که رأي هيأت نظارت باعث تضييع حق کسي نشود در غير اين صورت به واحد ثبتي اعلام مي‏دارد که متقاضي رسيدگي مي‏تواند به دادگاه صالحه مراجعه نمايد چون هيأت نظارت يک مرجع رسيدگي اداري است و رسيدگي به مسائل حقوقي بايد در مراجع قضايي انجام پذيرد بنابراين چنان‏چه هيأت نظارت تشخيص دهد که اشتباهي رخ داده و ملک هم ثبت دفتر املاک گرديده اگر اقدام به رفع اشتباه باعث تضييع حق غير نشود دستور رفع اشتباه و دستور اصلاح سند مالکيت و دفتر املاک را صادر مي‏کند و چنان‏چه اشتباه براي هيأت نظارت مشخص باشد ولي اقدام به رفع اشتباه باعث خللي در حق غير مي‏شود بايد کسي که خود را ذي‏حق مي‏داند به دادگاه مراجعه نمايد رأي هيأت نظارت در مورد اشتباهات ثبتي املاک ثبت شده قطعي و غير قابل تجديدنظر در شوراي‏عالي ثبت است در خصوص اشتباهات ثبتي املاک ثبت شده هيأت نظارت جهت تسريع در کار متقاضي فهرستي از اشتباهات را قيد و اختيارات خود را در اين مورد به رؤساي واحدهاي ثبتي تفويض نمود که در قسمت‏هاي قبلي اعلام شده است.

4 ـ اشتباه در عمليات تفکيکي

برابر بند 6 ماده 25 اصلاحي ق - ث (رسيدگي و رفع اشتباهي که در عمليات تفکيکي رخ دهد و منتج به انتقال رسمي يا ثبت دفتر املاک شود با هيأت نظارت است مشروط بر اين که رفع اشتباه مزبور خللي به حق کسي نرساند) رأي صادره از سوي هيأت نظارت در اين خصوص قطعي است و قابليت تجديدنظر در شوراي عالي ثبت را ندارد ضمناً اگر عمليات تفکيکي منجر به انتقال رسمي يا ثبت دفتر املاک نشده باشد اقدام بر طبق مقررات با اداره ثبت است و با تنظيم صورتمجلس اصلاحي پيرو صورتمجلس قبلي بايد اشتباه را رفع نموده و صورتمجلس را به دفترخانه مربوطه ارسال نمايد و اگر حجم اشتباهات زياد باشد اداره ثبت مي‏تواند صورتمجلس تفکيکي را از دفترخانه مسترد و ابطال و صورتمجلس تفکيکي جديد با اعمال اصلاحات به دفترخانه ارسال دارد و اگر تفکيک منتهي به تنظيم رسمي شده باشد ولي ثبت دفتر املاک نشده باشد در صورت احراز وقوع اشتباه اداره ثبت محل مورد اصلاحي را به دفترخانه اعلام و پس از تنظيم سند اصلاحي پيرو سند قبلي با حضور اشخاص ذي‏نفع اشتباه حاصله را مرتفع سازد و بعداً اداره ثبت سند مالکيت صادر مي‏نمايد و در اين حالت چنان‏چه تنظيم سند اصلاحي ميسور نباشد يا اين که ملک ثبت دفتر املاک شده باشد اعم از اين که نسبت به آن سند رسمي تنظيم شده باشد يا نشده باشد اتخاذ تصميم با هيأت
نظارت است.

5 ـ اشتباه در تنظيم اسناد

برابر بند 7 ماده 25 اصلاحي ق - ث (هرگاه در طرز تنظيم اسناد و تطبيق مفاد آن‏ها با قوانين اشکال و اشتباهي پيش آيد رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هيأت نظارت خواهد بود) و برابر بند 18 ماده 3 آيين‏نامه رسيدگي اسناد مالکيت معارض (هرگاه در تنظيم اسناد و تطبيق مفاد آن‏ها با قوانين اشکال و اشتباهي پيش آمد بايد ضمن ارسال رونوشت سند و ذکر صريح موارد اشکال و اشتباه موضوع به اداره کل ثبت استان گزارش تا در صورت اقتضاء براي تعيين تکليف به هيأت نظارت گزارش شود و مرجع رفع مشکلات دفاتر اسناد رسمي قبل از تنظيم اسناد اداره کل امور اسناد و سردفتران مي‏باشد رأي صادره در اين مورد از سوي هيأت نظارت قابل تجديد نظر در شوراي عالي ثبت است. البته در صورتي که پس از تنظيم سند در دفترخانه خلاصه معامله واصله در دفتر املاک ثبت نشده باشد در اين حالت اصحاب معامله مي‏توانند با تنظيم سند اصلاحي پيرو سند قبلي و توضيح موضوع اشتباه را مرتفع نمايند و احتياج به طرح موضوع و هيأت نظارت نيست.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان