بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,505

جرم و مجرمين سياسي در حقوق بين الملل اسلام-قسمت ششم(قسمت پاياني)

  1390/12/20
خلاصه: جرم و مجرمين سياسي در حقوق بين الملل اسلام-قسمت ششم(قسمت پاياني)
فصل ششم : اقسام باغيان و روش بر خورد با آنها

حال بايد ديد که با افرادي که در جامعه ي اسلامي مرتکب جرم سياسي مي شوند چگونه بر خورد مي شود؟

الف)باغيان فاقد تشکيلات، که قيام مسلحانه نکرده اند : يعني افرادي که مرتکب جرم بغي شده اند ولي قيامي عليه حکومت اسلامي انجام نداده اند که در اينجا حاکم جامعه ي اسلامي موظف است در ابتداي کار هدايت و ارشادشان کند و رفع شبهه کند ولي حاکم نبايد برايشان تعرضي کند البته اگر خطري براي جامعه ي اسلامي و امت اسلامي نداشته باشند ولي اگر اين باغيان خطري براي جامعه و حکومت و امت اسلامي داشته باشند بايد تحت تعقيب قرار گرفته و مجازات هايي تعزيري نظير حبس و ... شامل حالشان شود.

ب ) باغياني که قيام مسلحانه کرده اند : که در فقه اماميه به دو دسته تقسيم مي شوند :

ب – 1 : باغياني که داراي تشکيلات هستند . گروهي هستند که داراي هسته ي مرکزي بوده و سرکردگانشان، باغيان هستند يعني باغيان اين گروهها را اداره و سازماندهي مي کنند و ايدئولوژي خاصي ضد حکومتي خود را دارا هستند .

(( گروهي هستند که در مواردي از امام عادل جدا شدند و اطاعت نکردند و امکان ارشاد و هدايتشان و جلوگيري از فتنه از جانب ايشان وجود نداشته باشد اين گروه را حاکم مي تواند سرکوبشان کند. افراد ( گروه باغيان ) را در جنگ مي توان ، فراريان و مجروحين و اسيرانشان را کشت و فقط به کودکان و زنان ايشان امان داد21[21])) ولي بايد ذکر کرد که عده اي در اين گونه جنگها در گروه باغيان قرار گرفته اند ولي قصد و انگيزه ي مخالفت با گروه مقابل را ندارند و دست به اسلحه نبردند تا بجنگند که با اين گروه نمي توان جنگيد چون دست به اسلحه نبردند هر چند که باغي هستند.

ب – 2 : باغياني که فاقد تشکيلات هستند .

((داراي تشکيلات مرکزي نيستند و هسته ي مرکزي و خاصي ندارند که اگر اين گروه از باغيان در جنگ ، از جنگ کردن بگريزند و از معرکه ي جنگ فرار کنند نبايد آنها را باز گرداند و کشت و نبايد اسيران و مجروحان و فراريانشان را به قتل رساند. سيره ي امام علي(ع) در جنگ جمل اين گونه بود که دستور داد با فراريان کاري نداشته باشيد و مجرمين را نکشيد و اگر کسي وارد خانه اي شد و در را بست در امان است)) . [22] نمونه ي ديگر اينکه در جنگ نهروان بعد از فرستادن ابن عباس به سوي آنان و سخن گفتن ايشان با خوارج و همين طور سخنان امام علي(ع) با آنان افراد زيادي پشيمان شده و برگشتند و نهايتا کسي به ايشان معترض نشد . پس از انجام اين عمل اگر عده اي از آنان قبول کرده و بر موضعشان پافشاري مي کردند مي توان با آنها جنگيد[23] .


فرجام سخن اينکه :
دين محمد(ص) دين مهرباني و محبت است ، در چنين ديني و چنين جامعه اي حاکمان آن به حقوق افراد کوچک تر تعدي و تجاوزي نخواهند کرد و همه باهمديگر در صلح و مدارا زندگي مي کنند و در مسايل سياسي با ديگر جوامع نيز از طرق مسالمت آميز به حل و فصل مشکلات مي پردازند . ولي در چنين جامعه اي اگر حاکم يا دستگاه حکومتي چنين احساسي کند و يقين داشته باشد که شخصي قصدي بر عليه تماميت ارضي نظام اسلامي و حقوق افراد جامعه و مال و جان و شرف و حيثيت و نواميس آن جامعه داشته باشد با آن به شدت مخالفت خواهد کرد. اين قضيه بر تمامي جوامع صدق مي کند و اميد است که تعريف خاص و روشني از سوي برخي نهادها و سازمان ها ي بين المللي در مورد جرم سياسي ارائه شود تا همه ي جوامع چه در مقابل همديگر و چه يک جامعه و يک حکومت در برابر ملت خودش در مواقع لزوم به آن قانون و ضابطه استناد کنند .


قابل ذکر است که:

اين عنوان داراي منابع بسيار کمي بوده و اين کمبود منابع باعث شد که متاسفانه نتيجه ي مورد نظر اينجانب حاصل نشود.اميد است که اين مقاله مورد تاييد شما استاد بزرگوار و ارجمند واقع شود.

با نهايت سپاس و قدرداني
-----------------
منابع :

نشريه ي ايران – گفتگوي ندا فرامرزيان با بهمن کشاورز
نشريه ي شرق – جرم سياسي و مجرم سياسي مسعود رضوي
نشريه ي حمايت – جرم سياسي از منظر حقوقي – مرتضي بختياري
نشريه ي اسرار – آيت ا... موسوي تبريزي ( حسين )
نشريه ي رسالت – جرم سياسي در ترکيه محمد جواد حسيني جلالي
نشريه ي اعتماد – جرم سياسي در قوانين ايران – مهدي اشراقي
نشريه ي مجله ي حقوقي و قضايي دادگستري – آثار محکوميت سياسي در ساختار حقوقي – سعيد بور تيمور
نشريه ي رسالت (2) – جرم سياسي در متون سلامي – محمود مرعشي
نشريه ي اعتدال – مجرم سياسي در اسلام (1) و (2) و (3)
پايان نامه کارشناسي ارشد – چگونگي جرم و استرداد مجرمين سياسي در فقه و حقوق اسلامي – جبار محمدي بلبان آباد . سال 1386
---------------
پينوشتها
[1] محمدي بلبا ن آباد- جبار –– پايان نامه- 1386
[2] طرح و نقد جرم سياسي در نظام حقوقي کشور- نشريه ي مجله ي حقوقي و قضايي دادگستري -بورتيمور- سعيد 19/3/77
[3] طرح و نقد جرم سياسي در نظام حقوقي کشور –نشريه ي مجله ي حقوقي قضايي دادگستري- بورتيمور - سعيد – 19/3/77
[4] محمدي بلبان آباد – جبار – پايان نامه -1386
[5] آثار محکوميت سياسي در ساختار حقوقي ايران- نشريه مجله حقوقي قضايي دادگستري(طرح و نقد جرم سياسي در نظام حقوقي کشور) بور تيمور – سعيد –19/3/1377
[6] جرم سياسي و مجرم سياسي- نشريه ي شرق- رضوي- مسعود - 26/6/1383
[7] نشريه ي اسرار 28/2/89
[8] نشريه ي اسرار 28/2/1389
[9] انگيزه مجرم سياسي خصوصي نيست - نشريه ي ايران -کشاورز –بهمن- 24/3/1383
[10] اسلام و جرم سياسي در ترکيه – حسيني جلالي – محمد جواد – نشريه ي رسالت 9/7/79
[11] جرم سياسي در قانون ايران – نشريه ي اعتماد- 28/3/1387
[12] انما بغيکم ان انفسکم ---- به درستي که ظلمتان به خودتان باز مي گردد
[13] ان قارون کان من قوم فيبغي عليهم ----- قارون از قوم موسي بود و برايشان ظلم و تعدي نمود
[14] هر گاه دو گروه از مومنان باهم جنگ نمودند بين ايشان صلح و آشتي برقرار کنيد پس اگر يک گروه بر ديگري ظلم و تجاوز کرد با او بجنگيد تا در برابر امر خدا تسليم گردد
[15] جرم سياسي در متون اسلامي – مرعشي- محمود – نشريه رسالت -21/8/1387
[16] من خرج علي امام عادل و من تسليم الحق اليه
[17] کل من خرج علي امام عادل و نکث بيعه و خائفه ف احکام فهو باغ
[18] و يد خل في البغي کل باغ علي الامام او نائبه الخالص او العام ممتنع عن طاعته فيما امر به و نهي عنه ضمن خالف في ترک زکوه او خمس اورد حقوق خاربوه
[19] ديدگاههاي نوين درحقوق اسلامي – مرعشي –محمود- سال 1387
[20] محمدي بلبان آباد – جبار – پايان نامه- سال 1386
[21] ديدگاههاي نو در حقوق کيفري اسلامي – مرعشي محمود
[22] محمدي بلبان آباد – جبار – پايان نامه – سال 1386
[23] ديدگاههاي نو در حقوق کيفري اسلام – مرعشي – محمود – نشر ميزان تهران . سال 1387

نويسنده:فرشته شادمان پور

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان