بسم الله
 
EN

بازدیدها: 853

دادگاه کمتر،صلح بيشتر-قسمت سيزدهم

  1390/12/18
خلاصه: دادگاه کمتر،صلح بيشتر-قسمت سيزدهم گزارش سفر به ژاپن
3-3- آموزش حرفه اي حقوق و قضاوت:

براي تأمين آموزشهاي علمي، کاربردي و حرفه اي حقوق و قضاوت در کشور ژاپن، ساز و کارهاي گسترده اي ديده شده است. اين برنامه ها، مجموعا نظام آموزش حرفه اي و سازماني يا نظام آموزش غيررسمي حقوق را تشکيل مي دهد. از اين جهت به اين برنامه ها، آموزش غيررسمي حقوق گفته مي شود که در خارج از نظام آموزش رسمي کشور طراحي و ارائه مي شود و همچنين ، مقاطع تحصيلي شناخته شده نظير مقطع دکتري با اين آموزشها محقق نمي شود .

3-3-1- ايجاد مرکز آموزشي وابسته به قوه قضائيه:

براي ارائه آموزش هاي علمي و کاربردي به جمعيت حقوقي و نيز کارمندان قوه قضائيه، تشکيلات مستقلي زير نظر ديوان عالي کشور ژاپن وجود دارد. وظيقه اين مرکز، عبارت است از، «برگزاري آزمون هاي علمي، جذب کارمندان اداري، قضات محاکم ، دادسرا و وکلاي دادگستري به علاوه برگزاري آموزش هاي ضمن خدمت مرتبط با اين مشاغل».

مؤسسه مزبور ، در سالهاي اخير ايجاد شده است و طيف آموزش هايي که ارائه مي دهند، از نظر فراگيران شامل قضات محاکم، قضات دادسرا، وکلا و کارمندان دفتري محاکم مي باشد . همچنين اين آموزش ها از نظر زمان ارائه به دو قسمت «بدو خدمت» و «ضمن خدمت» تقسيم مي شود. محتواي اين آموزش ها و ساز و کار نيازسنجي آموزشي، طراحي آموزشي، اجرا و ارزشيابي آموزشها مستلزم مطالعات تطبيقي است که فرصت انجام آن در اين مأموريت فراهم نشد، اما توصيف کلي اين آموزش ها به شرح ذيل است:

3-3-2- آموزش هاي بدو خدمت:

کليه پذيرفته شدگان آزمون ورودي اين مرکزکه براي اشتغال در يکي از مشاغل قضايي محاکم ، دادسرا، دفاتر و يا وکالت حد نصاب نمره قبولي را کسب کرده اند، لازم است به شرح ذيل در برنامه هاي آموزشي شرکت کنند:

الف - براي مشاغل قضايي محاکم يا دادسرا يا وکالت به مدت 2 سال کارآموزي

ب - براي مشاغل دفتري خصوصا منشي دادگاه يک سال و نيم کارآموزي اداري

ج- براي مشاغل قضايي (محاکم يا دادسرا) علاوه بر کارآموزي فوق ، لازم است 3 سال سابقه کار عملي وکالت يا نمايندگي حقوقي در يک مؤسسه ارائه شود.

شرط «ج» مبني بر ضرورت وجود 3 سال سابقه کار عملي وکالت براي تصدي مشاغل قضايي ، اخيرا مطرح شده است . اين شرط ، در برنامه اصلاحات قضايي سال 2004 مطرح شده و هدف از آن ، افزايش کيفيت سطح شاغلين مشاغل قضايي است. در اين طرح، پيش بيني شده است کساني که دوره دو ساله کارآموزي قضايي را با موفقيت به پايان مي برند و براي اشتغال در مشاغل قضايي اعلام آمادگي کرده ونصاب لازم را کسب مي کنند، لازم است به مدت سه سال براي کسب تجربه وکالت يا مشاوره حقوقي مؤسسات معتبر معرفي شوند تا پس از کسب تجربه لازم براي تصدي مشاغل قضايي معرفي شوند.

نکته قابل توجه در اين خصوص، حجم فعاليت هاي آموزشي و تجربي افراد براي تصدي مشاغل قضايي است، به اين ترتيب که مطابق اين برنامه افرادي براي تصدي مشاغل قضايي پذيرفته خواهند شد که در ابتداي خدمت ، مسير طولاني ذيل را گذرانده باشند:

الف - طي دوره چهارساله آموزش حقوق در دانشگاه هاي مربوط مطابق نظام رسمي آموزش عالي کشور

ب - پذيرفته شدن در آزمون ورودي مرکز آموزش قوه قضائيه

ج- طي دوره دو ساله کارآموزي قضايي در مرکز مزبور

د- طي دوره سه ساله تجربه عملي وکالت و مشاوره قضايي

با اين ترتيب ، حداقل 9 سال تمام تجربه آموزشي و عملي براي کسب اولين پست قضايي ضرورت دارد. نکته ديگر اين که مدت 5 سال از 9 سال فوق به صورت آموزش عملي و تجربي پيش بيني شده است.

3-3-3- آموزش هاي ضمن خدمت:

مرکز آموزش قضايي وابسته به قوه قضائيه کشور ژاپن علاوه بر تصدي آموزش هاي ابتداي خدمت قضات ، وکلا و کارمندان دفتري ، در طول خدمت نيز، براي به روز نگهداشتن اطلاعات علمي قضات برنامه ريزي کرده و نسبت به استقرار چرخه آموزش مستمر اقدام مي کند. زمان بندي اين آموزش ها به شرح ذيل است:

الف - آموزش هاي آماده سازي مشاغل : اين آموزش ها قبل از صدور هر ابلاغ جديد پيش بيني شده است و معمولا در طول يک هفته به کساني که قرار است در پست جديدي مشغول به کار شوند ارائه مي شود.

ب - آموزش هاي بازآموزي ونوآموزي : اين آموزش ها معمولا در فواصل ذيل به قضاتي که در ده سال اول خدمت هستند ارائه مي شود:

2 سال پس از شروع به کار اوليه

3 سال پس از دوره آموزش قبلي

5 سال پس از دوره آموزش قبلي

مدت اين آموزش ها متفاوت بوده اما در اکثر موارد ظرف 10 روز به اتمام مي رسد. همچنين، براي قضاتي که بيش از ده سال سابقه کار دارند، هر دو سال يک بار برنامه هايي به صورت گردهمايي هايي پژوهشي برگزارمي شود و به اين ترتيب، چرخه مدام و مستمر آموزش ضمن خدمت مستقر شده است. در اين خصوص لازم است توجه شود که اولا، در مواقعي قانون جديد يا تکنولوژي تازه اي وارد سيستم قضايي کشور ژاپن مي شود و معمولا برنامه هاي آموزشي خاص به عنوان زمينه هاي آماده سازي برنامه جديد پيش بيني و اجرا مي شود. اين آموزش ها به صورت الزامي بوده و علاوه بر چرخه آموزش برنامه هاي فوق الذکر به اجرا درمي آيد. ثانيا بخشي از نيازهاي آموزشي قضات به لحاظ ساز و کاري که در مراحل جذب و آموزش بدو خدمت وجود دارد تأمين شده است. به اين ترتيب که معمولا افراد نخبه و اهل مطالعه و تحقيق قادر به عبور از مراحل مقدماتي احراز مشاغل قضايي مي شوند و خصوصيات فردي و مطالعات و دانسته هاي قبلي آنها در سطح مناسبي قرار دارد و لذا نياز به آموزش هاي ضمن خدمت آنها ناظر به مسايل جديد و نوپيدا مي باشد .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان