بسم الله
 
EN

بازدیدها: 818

نقد نگارشي يک راي-قسمت بيستم(چند جمله از چند رأي)

  1390/12/15
خلاصه: نقد نگارشي يک راي چند جمله از چند رأي
اشاره: در روزهاي پاياني مردادماه امسال انجمني برپا شده بود از قضات جوان دادگستري خراسان تا در آن بار ديگر آيين نگارش حقوقي نقل مجلس شود و بار ديگر نکته‌‌هايي نو يافته يا از ياد رفته اين هنر دل و چشم‌نواز، بازگويي شود و صاحب اين قلم با شادماني به خواست مسئولان آموزشي آن سامان پاسخ داد و چنين شد که هفته‌اي را به گفته خراساني‌ها به جمع مجاوران پيوستم. باري در آن نشست‌ها پس از گفت‌وگوهاي بسياري که درست‌نويسي را هدف گرفته بود به دوستان و همکاران يادآوري کردم که بدين گونه اگر در بررسي آرا و در برخورد با احکام با گونه‌هاي خوب يا بد اما چشمگير آن روبه‌رو شدند‏، نسخه‌هايي را نيز براي من بفرستند چرا که اگر يک رأي بد مجال مطرح شدن مي‌تواند يافت، يک رأي خوب هم بايد بختِ جلوه کردن را بيابد و من در نظر دارم از طرايف آرا و از ظرايف احکام، دفتري بيارايم تا هم رنگ آموزشي خود را بنماياند و هم در قفسه تاريخ نگارش جايي داشته باشد.
اکنون نيز از روزن همين صفحه همان درخواست را با شما نيز درميان مي‌گذارم تا چنانچه با آرا و احکامي از اين گونه برخورد کرديد، از طريق مجله قضاوت مرا نيز بي‌نصيب نگذاريد. با سپاس.
اما بعد - براي نقد نگارش اين شماره بهتر ديدم که به جاي نقل و نقدِ يک رأي، جمله‌هايي از چند رأي جديدالصدور يا نونوشته را با شما درميان بگذارم که مي‌گذارم:
در رأيي با تاريخ 30/5/85 از دادگاه عمومي خرم‌دره آمده است: «متهمين عليرغم ابلاغ قانوني، در جلسه دادگاه حاضر نگرديده و دفاع موثري به عمل نياورده‌اند.»
در اين جمله کلمه‌ها و ترکيب‌هاي متهمين، عليرغم و نگرديده گونه نگارشي درستي ندارند و من در ديگر نوشته‌هايم به نادرستي آنها اشاره کرده‌ام اما نکته مهم در عبارت ياد شده آن است که نويسنده رأي، مضاف‌اليه موثر را براي دفاعي آورده است که هرگز به عمل نيامده است و شما مي‌دانيد که موثر بودن يا نبودن فرع بر دفاع است و پرسش اين است که اگر متهمان اصلا حاضر نشده‌اند و دفاعي نکرده‌اند چگونه رئيس دادگاه مي‌تواند آن را به موثر بودن يا نبودن توصيف کند.
به سخن ديگر صفت را براي موصوف موجود مي‌آورند براي چيزي که نيست صفتي هم نبايد آورد مگر صرفا بيان آرزو باشد. نمونه مي‌آورم: اگر شما بر لب جويي نشسته باشيد و آبي در آن روان باشد مي‌توانيد گفت چه آب زلالي، چه آب گوارايي يا چه آب تندي، ليکن اگر آن جوي که بر کرانه‌اش جا خوش کرده‌ايد يکسره خشک و خالي از آب باشد فقط مي‌توانيد بگوييد چه جوي خشکي يا مي‌توانيد به ديگران خبر بدهيد که «جوي آب ندارد» ديگر نمي‌توانيد گفت: جوي آب زلالي ندارد يا جوي آب گوارايي ندارد يا از جوي آب به تندي نمي‌گذرد.
بنابراين نتيجه مي‌گيريم که ساختمان بيشتر جمله‌ها در آراء دادگاههاي ما کليشه‌اي و قالبي است و من چنين مي‌پندارم که نويسنده رأي البته در جاهايي ديده است يا شنيده است که فلان، دفاع موثري