بسم الله
 
EN

بازدیدها: 703

آيين‌نامه اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا

  1390/12/8
خلاصه: آيين‌نامه اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا
نياز به وکيل از طريق رئيس کل دادگستري به کانون وکلاي دادگستري يا مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضاييه استان مربوط اعلام مي‌شود تا نسبت به تعيين و معرفي وکيل اقدام شود.
ماده1ـ وکالت تسخيري وکالتي است که از طرف دادگاه در امور کيفري براي دفاع از متهم به وکلا ارجاع مي‌شود.
ماده2ـ نياز به وکيل از طريق رئيس کل دادگستري به کانون وکلاي دادگستري يا مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضاييه استان مربوط اعلام مي‌شود تا نسبت به تعيين و معرفي وکيل اقدام شود.
ماده3ـ وکالت معاضدتي وکالتي است که از طرف کانون وکلاي دادگستري يا مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضاييه براي امور حقوقي با رعايت مقررات فصل دوم آييـن‌نامه قانون وکالت مصـوب 19/3/1316 به وکلا ارجاع مي‌شود.
ماده4ـ ميزان حق‌الوکاله قابل پرداخت براي هر مورد وکالت تسخيري و يا معاضدتي مبلغ دو ميليون ريال است.


ماده5 ـ دستورالعمل نحوه پرداخت، توسط کانون وکلاي مرکز و مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه‌قضاييه مشترکاً تهيه و اجراء خواهدشد.
ماده6 ـ در وکالت تسخيري اگر تعداد جلسات دادرسي بيشتر از دوجلسه بشود براي هرجلسه اضافي مبلغ پانصد هزار ريال و در صورتي که در يک پرونده وکالت بيش از دو نفر متهم به وکيل ارجاع شود براي هر متهم از نفر دوم به بعد مبلغ يک ميليون ريال علاوه بر مبلغ مذکور در ماده 4 به وکيل پرداخت خواهدشد.
ماده7ـ هزينه سفر وکلا براي شرکت در جلسات دادگاه در صورتي که محل دادگاه خارج از محل دفتر و اشتغال وکيل باشد براساس آيين‌نامه هزينه سفر قضات دادگستري پرداخت مي‌گردد.
ماده 8 ـ حق‌الوکاله و هزينه سفر وکالت تسخيري با گواهي دادگاه و در وکالت معاضدتي با گواهي اداره معاضدت و تأييد کانون وکلاي دادگستري يا مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضاييه پرداخت خواهدشد.
ماده9ـ اداره کل بودجه و تشکيلات قوه‌قضاييه همه ساله 25% اعتبار مورد نياز حق‌الوکاله وکالت‌هاي تسخيري و معاضدتي را که توسط کانون وکلاي دادگستري مرکز و مرکز امور مشاوران حقـوقي، وکلا و کارشناسان قوه‌قضاييه برآورد و پيشنهاد مي‌گردد در لايحه بودجه منظور تا پس از تصويب براساس موافقتنامه بودجه جاري مصوب و از طريق ذي‌حسابي دادگسـتري به طور مساوي به صورت تنخواه‌گردان در اختيار کانون وکلاي دادگستري و مرکز مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضاييه قرار داده و با توجه به اسناد پرداخت شده موجودي را تا حداقل 25% مذکور تکميل نمايد.
ماده10ـ ميـزان حق‌الوکاله تعييـن شده در اين آييـن‌نامه هر سال يک‌بار با توجـه به شاخص تورم تجديدنظر و تعديل خواهدشد.
ماده11ـ با تصويب اين آيين‌نامه آيين‌نامه‌هاي قبلي ملغي‌الاثر مي‌گردد.
ماده12ـ اين آيين‌نامه در اجراي ماده 10 قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري مصوب 1355 در 12 ماده بنا به پيشنهاد مورخ 15/10/1387 کانون وکلاي دادگستري مرکز و اصلاحات پيشنهادي مرکز مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان در تاريخ 12/2/1388 به تصويب رئيس قوه‌قضاييه رسيد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان