بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,399

نکاتي در باب تامين دليل

  1390/12/7
خلاصه: نکاتي در باب تامين دليل
تامين دليل براي حفظ آن است و به هيچ وجه موجد حق نيست . هم چنين قابل ايراد و جرح(شهود) پس از تامين و بررسي و خدشه مي باشد. نظريه مشورتي و راي شعبه اول دادگاه انتظامي قضات 116 مورخ 16/7/84
بنابر مقررات شوراي حل اختلاف موضوع ماده 189 برنامه توسعه ،تامين دليل در صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار گرفته است که مانند ساير اقدامات اين شورا مجاني و بدون هزينه دادرسي رسيدگي ميگردد البته اين معافيت شامل هزينه کارشناس نميگردد . همچنين چنانچه امر مورد کارشناسي تخصصي نباشد ممکن است بوسيله مدير دفتر، کارمندان يا اعضاي شوراي حل صورت پذيرد.
قبول استماع شهادت شهود نيز ميتواند جز مصاديق تامين دليل قرار گيرد.
در صورت فوري نبودن تامين دليل قانون دادرس را ملزم به تامين فوري دليل ننموده است. همچنين اجراي فوري قرار در صورت داشتن فوريت بدون حضور (احضار قبلي)خوانده امکان پذير است.
از جمله مثال هاي تامين دليل مي توان به شهادت شهود ، معاينه محلي ، اعزام کارشناس براي تقويم خسارت قبل از اصلاح ، اشاره نمود بايد توجه داشت که در جاهاي ديگر قانون آيين دادرسي تامين به معناي توقيف اموال اعم از منقول يا غيرمنقول بکاربرده شده است اما دراينجا به معناي ضبط يا صورت برداري وثبت وشرح دليل مي باشد ولي در هرصورت درصورتيکه با تحقيقات بعدي دادگاه مخالفت داشته باشد براي دادگاه لازم الاتباع نخواهد بود.


نويسنده:آنوشا انوشه

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان