بسم الله
 
EN

بازدیدها: 800

ديدگاههاي قضايي(53)حق بيمه حقوق وظيفه وارثين

  1390/12/3
خلاصه: ديدگاههاي قضايي حق بيمه حقوق وظيفه وارثين
سوال ـ درموارديکه زن و شوهر هردو از مزاياي حقوق وظيفه برخوردارند و يکي ازآنها فوت مي‎کند و يا در موارديکه بچه‎ها از حقوق وظيفه پدر و مادر خود از هر دو بهره‎مند مي‎شوند، آيا بايد حق بيمه هردو از آنهـا کم شود يا فقط حق بيمه يکي از آنها؟نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

در مواردي که به بانوان شاغل يا بازنشسته، وفق قانون، حقوق وظيفه هم بلحاظ فوت همسرانشان تعلق مي‎گيرد و يا هنگام برخورداري فرزندان از حقوق وظيفه والدين ـ که مورد راي شماره 274 17 ـ 27/9/1379 هيات عمومي ديوان عدالت اداري هم قرارگرفته است از جمع حقوق و مزاياي متعلقه به آنان فقط يک حق بيمه (سرانه خدمات درماني) ماهيانه بايد کسر و ارسال شود نه بيشتر. زيرا مجوزي براي وصول و ايصال سرانه مضاعف وجود ندارد.

توضيح اينکه در فرض اشتغال زن و شوهر کارمند، سرانه بيمه خدمات درماني هريک از آنان هرماه از حقوق و مزاياي پرداختي به‎خودشان کسر و به شرکت بيمه ارسال مي‎شود و پس از فوت شوهر و تعلق حقوق وظيفه به همسر شاغل او با عنايت به انتفاء بيمه خدمات درماني زوج بلحاظ فوت وي و لزوم قطع کسر سرانه خدمات درماني مربوط و ادامه کسر سرانه بيمه خدمات درماني زوجه کمافي‎السابق، موجبي براي کسر سرانه بيمه مضاعف از حقوق وظيفه‎اي که به زن موصوف تعلق مي‎گيرد وجود ندارد. در مورد کسر سرانه بيمه خدمات درماني از حقوق وظيفه فرزنداني که والدين آنها شاغل يا بازنشسته بوده و هردو فوت کرده‎اند نيز همانطور که در زمان حيات والدين فقط يک حق سرانه بيمه خدمات درماني ماهيانه ـ علي‎الاصول ـ از حقوق و مزاياي مستمرپدر آنان کسر مي‎شده نه بيشتر، فوت والدين و برخورداري فرزندان از هردو حقوق وظيفه، مجوز برخورداري آنان از دو بيمه خدمات درماني و نتيجتاًً موجبي براي کسر سرانه مضاعف بيمه به نظر نمي‎رسد. ضرورت ارسال دفترچه بيمه خدمات درماني متوفي به اداره کل خدمات درماني براي ابطال آن نيز مجوز تحميل چنين هزينه‎اي به دريافت کنندگان حقوق وظيفه نيست.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان