بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,147

آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور(18)مرجع تجديد نظر از آراي دادگاه اطفال

  1390/12/2
خلاصه: آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور رأي وحدت رويه شماره 686 مورخ 5/2/1385 هيأت عمومي ديوانعالي کشور مرجع تجديد نظر از آراي دادگاه اطفال
به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به جرائمي که مجازات آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام ... باشد در صلاحيت محاکم کيفري استان است و برطبق مواد 219 و 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري به کليه جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود، که رسيدگي در هر دو دادگاه رسيدگي بدوي است و مرجع تجديدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس يا اعدام .... باشد ديوان عالي کشور است نه دادگاه کيفري استان.

بنابراين مورد از شمول ماده 30 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني خارج است و در صورت حدوث اختلاف بين دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضايي يک استان و دادگاه کيفري همان استان، مرجع حل اختلاف ديوان عالي کشور مي‌باشد.

بنابمراتب رأي شعبه 16 ديوان عالي کشور که با اين نظر انطباق دارد بنظر اکثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي کشور قانوني تشخيص مي‌شود.

اين رأي مستنداً به ماده 270 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان