بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,057

تخلفات انتظامي قضات(28)

  1390/12/2
خلاصه: تخلفات انتظامي قضات تشکيل جلسه دادرسي دادگاه عمومي (جزائي) بدون کسب عقيده دادستان يا نماينده او تخلف انتظامي است.
تشکيل جلسه دادرسي دادگاه عمومي (جزائي) بدون کسب عقيده دادستان يا نماينده او تخلف انتظامي است.

دادنامه شماره 384 تا 382 - 30/8/84 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:

جريان امر:

آقاي ... داديار انتظامي پس از مطالبه و ملاحظه پرونده موضوع شکايت انتظامي «ا ـ ک» و «ش» و«ن ـ ف» با درج ماحصل آن چنين اظهار نظر نموده اند: ... داديار شعبه ... دادسراي ناحيه ... بدون تحقيق و اظهار نظر در مورد ساير متهمين پرونده با وصف اعلام شکايت عليه آنان و صدور دستور احضار و جلب آنان توسط آقاي ... داديار سابق شعبه ... دادسراي مزبور مبادرت به صدور قرار مجرميت تنها در مورد آقاي «ا-ک» نموده و ايضا بدون محمل قانوني دستور ادامه توقيف ضمانت سپرده شده توسط متهم را به کلانتري محل صادر کرده و آقاي ... داديار اظهار نظر بدون توجه به مراتب با قرار صادره موافقت پرونده را با صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال داشته اند و آقاي...رئيس شعبه ... دادگاه عمومي جزائي تهران بر خلاف تکليف مندرج در بند «ج» ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با وصف اينکه پرونده امر حکايتي از ابلاغ وقت به دادرسي نماينده دادستان نداشته، دادگاه را بدون حضور نماينده دادستان تشکيل و اقدام به رسيدگي و صدور رأي نموده است که اين اعمال قضات نامبرده مغايرت بين و آشکار با قوانين موضوعه داشته و تعقيب انتظامي آنان را ايجاب مي نمايد عليهذا عقيده به تعقيب انتظامي آقاي ... داديار فعلي شعبه ... دادسراي ناحيه ... و آقاي ... داديار اظهار نظر دادسراي مذکور و آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي جزائي تهران و صدور کيفرخواست در حد قسمت صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات دارد. با نظريه آقاي داديار انتظامي موافقت شده بشرح کيفرخواستهاي شماره ... باستناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات درخواست مجازات انتظامي قضات مشتکي عنهم انتظامي گرديده است . پس از ابلاغ کيفرخواستها از سوي آقايان ... و ... به ترتيب بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب تهران و رئيس شعبه ... دادگاه عمومي جزائي تهران لايحه دفاعيه واصل شده که هنگام شور قرائت مي شود. متعاقبا از ناحيه آقاي ... ديگر قاضي امر لايحه دفاعيه واصل شده است. اينک دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشکيل است پس از قرائت گزارش امر و لوايح دفاعيه با کسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر ( صدور حکم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قضات مشتکي عنهم مورد تقاضاست) و انجام مشاوره بشرح آتي رأي صادر مي نمايد:

رأي: با عنايت به مقررات بند «ج» ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب تشکيل جلسه دادرسي توسط رئيس دادگاه عمومي (جزائي) بدون کسب عقيده دادستان و يا نماينده او تخلف است و دفاع مشاراليه مبني بر اينکه « وقت دادرسي به رئيس دفتر دادستان ابلاغ شده که بعلت تشکيل همزمان تعداد هفده شعبه دادگاه جزائي در جلسه شرکت ننموده» مؤثر نيست. همچنين عدم اظهار نظر داديار تحقيق نسبت به اتهام برخي از متهمين پرونده امر در قرار نهائي و موافقت با اين قرار توسط داديار اظهارنظر تخلف است ضمن آنکه آقاي داديار تحقيق از جهت صدور دستور ادامه توقيف ضمانت سپرده شده درکلانتري مرتکب تخلف ديگري هم گرديده است و دفاع مشاراليهما موجه تشخيص داده نشده. بنا به مراتب باستناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات هر يک از آقايان ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي (جزائي) تهران و ... داديار اظهارنظر دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ... تهران رابه کسر عشر حقوق ماهيانه به مدت يکماه و آقاي ... داديار شعبه ... دادسراي مزبور را به کسر عشر حقوق ماهيانه به مدت دو ماه محکوم مي نمايد. رأي صادره قطعي است.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان