بسم الله
 
EN

بازدیدها: 923

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(84)

  1390/12/1
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه
سوال: اينجانب از سال77درمنازل سازماني ماهشهر سکونت داشته درسال83 بازنشسته شدم که مصوبه اي از طرف شرکت ملي صنايع پتروشيمي درمورد واگذاري منازل به بازنشستگان ساکن در منازل درتاريخ23/2/1387به شرکتهاي تابعه ابلاغ شد که شرکتهاي تابعه به استثناءشرکت ما مورد اجرا قرار گرفت اما متاسفانه شرکت ما بجاي اجرا مصوبه درتاريخ22/9/1388 يعني19 ماه بعداز مصوبه ازطريق دادگاه نسبت به تخليه منزل مسکوني اقدام نمودند.
آيا شرکت اين اختيار را داشته بعداز مصوبه اقدام به تخليه منزل نمايد. راه قانوني چيست؟
---------

پاسخ: ابتدا توجه شما را به اين نکته جلب مي کنم که منزل سازماني تعريف خاص خود را دارد که در قانون نحوه استفاده از منازل سازماني و آيين نامه آن ذکر شده و براي فروش منازل نيز قانون خاصي تحت همين عنوان وجود دارد که شرايط خاصي را براي منزل قابل فروش و شخص خريدار تعيين کرده که چنانچه اين شرايط در منزل و شخص شما وجود داشته باشد مي توانيد طرح ادعا نماييد.لکن از آنجا که ظاهرا" هم اکنون منزل تحت تصرف شما نيست بعيد مي دانم که ادعايي از جانب شما پذيرفته شود.
مگر اينکه استحقاق شما قبلآ از طريقي مانند انجام مکاتبات اداري مورد تاييد قرار گرفته باشد که در اين صورت هر چند حصول نتيجه مثبت بسيار دشوار بنظر مي رسد. اما اگر خيلي اصرار به پيگيري موضوع داريد اولين اقدام شما مي تواند اعتراض به تخليه منزل سازماني و تقاضاي الزام به فروش منزل در ديوان عدالت اداري باشد.
تاکيد مي کنم حتما" قبل از اقدام قوانين مرتبط را بررسي و با اشخاص حقوقدان مشورت و مدارک خود را به رويت ايشان برسانيد.
================

سوال: شخصي که طبق سند رسمي مالک ششدانگ يک قطعه زمين مي باشد هم اکنون متوجه مي گردد که زمين متعلق به ايشان توسط زمين شهري موات اعلام گرديده است حال نحوه اعتراض به آگهي مذکور وفق قانون و مستند چگونه بايد باشد ضمنا چه نوع دادخواستي بايد در محاکم حقوقي مطرح گردد؟
----------

پاسخ: حسب ماده 12 قانون زمين شهري: "تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازي است اين‌ تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي‌باشد.
‌تبصره 1- دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي رسيدگي کرده و حکم لازم خواهد داد ..."
علي هذا مستند به ماده 12 قانون آ.د.د ع و ا (در امور مدني) مي توانيد ظرف مهلت سه ماه* از تاريخ اعلام رأي کميسيون، به دادگاه عمومي (حقوقي) محل وقوع ملک، دادخواستي به خواسته اعتراض به رأي موردنظر تسليم نماييد.
*ر.ک "‌ماده واحده مربوط به تعيين مهلت اعتراض به نظريه وزارت مسکن و شهرسازي موضوع ماده 12 قانون زمين شهري" مصوب 1366.6.22 مجمع تشخيص .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان