بسم الله
 
EN

بازدیدها: 751

ديدگاههاي قضايي(51)رسيدگي توام به تمام اتهامات متهم در دادسرا

  1390/11/30
خلاصه: ديدگاههاي قضايي رسيدگي توام به تمام اتهامات متهم در دادسرا
سوال ـ آيا به همان ترتيب که در دادگاهها به تمام اتهامات متهم تواماً رسيدگي مي‏شود در دادسرا نيز بايد به تمام اتهامات متهم، تواماً رسيدگي گردد؟نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

با توجه به اطلاق صدر ماده37 183 قانون آئين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري که مقرر داشـته « به اتـهامات متعـدد متهم بايد تواماً رسيدگي شود...» اگرچه تصويب اين قانون در زماني انجام شده که دادسرا از سيستم قضائي حذف شده بوده و دادگاههاي عمومي با توجه به قانون مصوب 1373 هم به عنوان دادسرا و هم به عنوان دادگاه انجام وظيفه مي‏نموده‏اند، اکنون که دادسرا تشکيل شده است مقررات مربوط به دادسرا به دادسرا محول شده است. بنابراين رسيدگي توام به اتهامات متعدد متهم تنها ناظر به دادگاهها نبوده بلکه شامل دادسرا نيز مي‏باشد مگر اينکه دادسراي رسيدگي کننده به موضوع صلاحيت ذاتي نداشته باشد علي‏الخصوص که چون دادسرا در معيت دادگاه تشکيل شده و انجام وظيفه مي‏کند مشمول قاعده فوق مي‏باشد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان