بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,198

ديدگاههاي قضايي(45)تعقيب شاکي در موردي که شکايت وي به اثبات نرسد

  1390/11/20
خلاصه: ديدگاههاي قضايي تعقيب شاکي در موردي که شکايت وي به اثبات نرسد
نظريه شماره 8987/7ـ 30/9/1381

سوال ـ آيا ميتوان کسي را که بعنوان خيانت درامانت يا سرقت شکايت کرده و شکايت وي به اثبات نرسيده است بعنوان مفتري تحت تعقيب قرارداد؟

نظريه شماره 8987/7ـ 30/9/1381

نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

برحسب مفاد مواد697 18 و698 19 و69920 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 اگر شاکي در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود عليه کسي شکايت کند و عملي يا امري را صريحاً به او نسبت دهد که قانوناً جرم است ولي نتواند صحت اين اسناد را به اثبات برساند بعنوان مفتري قابل تعقيب و مجازات نيست. زيرا در جرم افترا نيزمثل ساير جرائم عمدي از جمله عناصر متشکله جرم سوءنيّت يا عنصر معنوي آن است، در اعلام شاکي ستمديده، عنصر معنوي جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دليل محکمه پسند به مقامات قضائي ارائه کند به علاوه مفتري لغتاً و اصطلاحاً به کسي اطلاق مي‎شود که با دروغ و صحنه‎سازي به منظور هتک حرمت و حيثيت ديگري نسبت خلاف واقع به او بدهد. مضافاً شاکي و متضرر از ستم شرعاً و قانوناً شخصاً مجاز به انتقام شخصي نيست و راهي جز اعلام شکايت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفي به دور از عدالت است به جاي رفع ظلم، شاکي را بعنوان مفتري کيفردهيم و از ظالم و مجرم حمايت کنيم البته اگر کسي به منظور اضرار بغير اکاذيبي به وي نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد به عنوان مفتري قابل تعقيب است و عنوان ورقه خطي يا شکوائيه مذکور در مواد697 و 698 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) به شکايت چنين شاکي صادق خواهد بود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان