بسم الله
 
EN

بازدیدها: 885

دادگاه کمتر،صلح بيشتر-قسمت يازدهم

  1390/11/18
خلاصه: دادگاه کمتر،صلح بيشتر-قسمت يازدهم گزارش سفر به ژاپن
• نکته 60- دادگاهها

سازمان دادگاه بر اساس قانون اساسي ژاپن يا قانون دادگاهها و مقررات مربوطه تثبيت شده ، و درتقسيم بندي بزرگ ، به دو بخش دادگاه و بخش اداري قضائي تشکيل شده است . در بخش دادگاه ، قاضي طبق سيستم هاي قضاوت گروهي يا انفرادي انواع دادرسي ( مدني ،کيفري ،خانوادگي و نوجوانان ) را مورد قضاوت قرار مي دهد.

در بخش اداري قضائي ، زير نظر مجتمع قضات که واحد تصميم گيري مي باشد، (سازمانهاي پشتيبان آن را مثل اداره کل دفتري يا دفاتر اداري و کارگزيني ، حسابداري ،بايگاني و غيره ) مرکز آموزش و غيره را تأسيس کرده و براي انجام هر چه موثرتر و مفيدتر امور دفتري دادگاه ، افراد يا تسهيلات لازم را فراهم کرده وبخش دادگاه را پشتيباني مي کند. علاوه بر اينها، انواع کميته هايي که در مورد اداره قضائي تحقيق و بررسي مي کنند دائر شده اند .

محاکمات سه مرحله اي

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

دادگاه بخش(خانواده )

دادگاه استيناف

ديوان عالي کشور

دادگاه بدوي

دادگاه بخش

دادگاه استيناف

• نکته 61- کارمندان دادگاه

در دادگاه بعد از قاضي کارمنداني از قبيل منشي دادگاه ، تند نويس دادگاه ، بازرس دادگاه خانواده، کارمند دفتري دادگاه ، مسئول اجرائيات و غيره مشغول به کار هستند . باز علاوه بر ميانجي که از ميان وکلاء تعيين شده و به ميانجي گري دردعاوي مي پردازد ، اشخاصي مثل اعضاء هيأت ميانجي گران، اعضاء کميته قضائي، مشاورين، کارشناسان فني، متخصصين و مردم عادي در آئين قضائي مشارکت دارند.

1- قاضي

براي انواع جرائم يا دعاوي که در حوزه عملياتي دادگاه رخ مي دهد، مراحل و مراتب لازم براي برپايي دادگاه و محاکمه را انجام مي دهد. انواع قاضي عبارت هستند از رئيس ديوان عالي کشور ، رئيس دادگاه استيناف ، قاضي ، دستيار قاضي و قاضي دادگاه بدوي .

2- منشي دادگاه

ناظر بر آئين دادرسي مي باشد و علاوه بر عهده دار بودن تهيه ، ثبت و بايگاني مدارک مربوط به پرونده ها و دعاوي، امور لازم براي پيشبرد کار و امور اداري ديگري که طبق قانون تعيين شده است، در تحقيق سوابق براي صدور دستورات و مقررات با قاضي همکاري مي کند.

3- تند نويس دادگاه

تندنويسي دادگاه و امور دفتري مربوط به آ ن را انجام مي دهد.

4- بازرس دادگاه خانواده

بازرسي و تحقيقات لازم در مسائل خانوادگي، دعاوي شخصي و يا پرونده هاي نوجوانان را به عهده دارد .

5- کارمند دفتر دادگاه

علاوه بر اجراي امور دفتري مربوط به دادرسي هاي مدني، انتقال و تحويل ارسالات دادگاه را انجام مي دهد.

6- مسئول اجرائيات

علاوه بر اجراي اموردفتري مربوط به دادرسي هاي مدني، انتقال و تحويل ارسالات دادگاه را انجام مي دهد.

7- ميانجي

در انواع دعاوي که مورد داوري قرار مي گيرد، ميانجي با داشتن اختيارات هم طراز قاضي، آئين داوري (ميانجي گري) را اداره مي کند. داوران ميانجي گري عبارتند از ميانجي گران مدني و خانوادگي.

8- اعضاء هيأت ميانجيگران

در انواع دعاوي همراه با قاضي (يا ميانجي گر ارشد) هيأت ميانجي گران را تشکيل داده و به وساطت دعاوي مي پردازند . اين اعضاء عبارتند از عضو هيأت ميانجي گري مدني و خانوادگي .

9- اعضاء کميته قضائي

در پرونده هاي مدني دادگاه بدوي، علاوه بر همکاري در امور مصالحه، در قضاوت هم شرکت کرده و اظهارنظر مي کنند.

10- مشاورين

در جلسات دعاوي دادگاه خانواده شرکت و نظارت کرده و اظهار نظر مي کنند.

11- کارشناسان فني

در پرونده هاي مربوط به املاک اجاره اي، هيأت کارشناسان فني را تشکيل داده و در پاسخ به مواردي که قاضي درخواست مي کند اظهار نظر مي کنند.

12- متخصصين

در مشخص و معلوم کردن موضوع و مورد دعاوي مدني، بررسي مدارک، مراتب مصالحه و غيره شرکت کرده و از نقطه نظر فني اظهارنظر مي کند.

• نکته 62- خلاصه آمار

تعداد پرسنل دستگاه قضايي در سال 2004

قاضي (3191 نفر)

رئيس ديوان عالي کشور (1نفر)

قضات ديوان عالي کشور(14 نفر)

رئيس دادگاه استيناف (8 نفر)

قاضي (1517نفر)

دادرس (845 نفر)

قاضي دادگاه بدوي (806 نفر)

منشي، کارمندان دفتري و غيره (073، 22 نفر)

تعداد محاکمات (تعداد پرونده هاي جديد در سال2003)

دادگاه بدوي 109،356 مورد

دادگاه بخش 792،165 مورد

دادگاه استيناف 871،17 مورد

ديوان عالي کشور 852،4 مورد

زمان متوسط محاکمه مرحله اول (موارد تمام شده در سال 2003)

محاکمات عادي دادگاه بخش 2/8 ماه (غير از محاکمات غيابي 6/12 ماه)

محاکمات عادي دادگاه بدوي 2 ماه

محاکمات مبالغ کم دادگاه بدوي 6/1 ماه

تلاش مسئولين در اين است که دادرسي از زمان شکايت حداکثر تا 2 سال به اتمام برسد.

آمار قضات زن:

420 نفر (در تاريخ 15/ 4/2004)

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان