بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,089

انفساخ در معامله

  1390/11/13
خلاصه: انفساخ در معامله
شايد واژه انفساخ مانند حق فسخ واژه‌اي آشنا نباشد و اگر هم در معامله‌اي به کار برده شود فرد غيرحقوقدان متوجه آثار متفاوت آ‌ن با حق فسخ نشود. امروزه دربسياري از قراردادهاي جديد که به دفاتر وکالت مراجعه مي‌نمايند اين شرط به وضوح ديده مي‌شود که “... در صورت عدم پرداخت وجه چک در تاريخ مقر قرارداد منفسخ است وفروشنده حق فروش ملک خود را به غير دارد...”

پيش‌بيني اين شرط در قرارداد به معناي ايجاد يک اثر منفي در ادامه قرارداد است بدين معني که قرارداد در صورت عدم پرداخت وجه چک در تاريخ مقرر از ادامه حيات و زندگي مي‌ايستد و درجهت ايجاد اين اثر نيازي به اراده مجدد طرفين نيست .در حالي که مردم مي‌انديشند که قرارداد ادامه يافته و فقط حق فسخ دارندو اگر حق فسخ رااجرا ننمودند قرارداد به بقاي خويش ادامه مي‌دهد.

لذا با توجه به تفاوت اين دو واژه نمي‌توان مبلغ چک رااز خريدار اخذ نمود وعنوان نمود بلکه بايد بعد از وقوع اين شرط در جهت توافقات سابق قرارداد جديدي منعقد نمود حتي صدور گزارش اصلاحي در بقاي قرارداد سابق که از سوي دادگاه محترم صادر مي‌شود اشتباه بوده وناشي ازعدم درک تفاوت بين اين دو واژه است . نمي‌توان در بقاي قرارداد مرده سازش نموده بلکه بايد اراده‌هاي باطني وظاهري وايجاب و قبول به‌طور مجدد با هم در يک موضوع هماهنگ شوند وعقد جديدي را به وجود بياورند .


نويسنده:امير کاهه

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان