بسم الله
 
EN

بازدیدها: 672

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت نوزدهم

  1390/11/12
خلاصه: تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت نوزدهم اصل هفتاد و چهارم : لوايح قانوني پس ازتصويب هيات وزيران به مجلس تقديم مي شود و طرح هاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان, در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است.
اصل هفتاد و چهارم :

لوايح قانوني پس ازتصويب هيات وزيران به مجلس تقديم مي شود و طرح هاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان, در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است.

شماره‌ 3044 ـ ق تاريخ 25/2/1378

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌

با عنايت‌ به‌ اطلاق اصل پنجاه و دوم‌ (52) قانون‌ اساسي‌ که‌ دولت‌ را مکلف‌ به‌ تهيه‌ بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور و تسليم‌ آن‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ نموده‌ است‌ آيا انجام‌ هر گونه‌ اصلاحات‌ در قانون‌ بودجه‌ از قبيل‌ تغيير در ارقام‌، الحاق، حذف‌، جابجائي‌ و متمم‌ يا چند دوازدهم‌ بودجه‌ از طريق‌ تقديم‌ طرحهاي‌ قانوني‌ موضوع‌ اصل هفتاد و چهارم‌ (74) قانون‌ اساسي‌ امکان‌پذيرمي‌باشد يا مستلزم‌ تقديم‌ لايحه‌ از سوي‌ دولت‌ محترم‌ است‌؟

علي‌اکبر ناطق‌ نوري _ رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

شماره 5146/21/78 تاريخ 24/5/1378

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ شمارة‌ 3044- ق مورخ‌ 25/2/1378 موضوع‌ در جلسات‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظر شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«نظر به‌ اينکه‌ عبارت‌ «هرگونه‌ اصلاحات‌ در قانون‌ بودجه‌» کلي‌ است‌ بايد مصاديق‌ آن‌ مشخص‌ گردد تا پاسخ‌ روشن‌ داده‌ شود.

1_ تغيير در ارقام‌ بودجه‌ به‌ نحوي‌ که‌ در کل‌ بودجه‌ تأثير بگذارد به‌ وسيله‌ طرح‌ قانوني‌ با توجه‌ به‌ اصل پنجاه و دوم‌ (52) قانون‌ اساسي‌ امکان‌پذير نيست.

2_ تصويب‌ متمم‌ و چند دوازدهم‌ بودجه‌ از طريق‌ طرح‌ قانوني‌ با توجه‌ به‌ اصل پنجاه و دوم‌ (52) قانون‌ اساسي‌ جايز نمي‌باشد.

3_ در خصوص‌ تغيير در ارقام‌ بودجه‌ به‌ وسيله‌ طرح‌ قانوني‌ در صورتي‌ که‌ در بودجة‌ کل‌ کشور تأثير نگذارد رأي‌ تفسيري‌ نياورده‌ است.

4_ الحاق و حذف‌ نيز همانند تغيير در ارقام‌ بودجه‌ است.»


دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان