بسم الله
 
EN

بازدیدها: 939

ديدگاههاي قضايي(44)محاسبه مهريه

  1390/11/11
خلاصه: ديدگاههاي قضايي محاسبه مهريه-نظريه شماره 10185/7 مورخ 9/12/1382
سوال ـ در محاسبه مهريه کدام سال ملاک محاسبه خواهد بود؟ سال پرداخت مهريه يا سال قبل از محاسبه؟ و در مورد مهريه مقررات مواد 522 و 529 قانون آئين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني چگونه اعمال مي‎شود؟
نظريه شماره 10185/7 مورخ 9/12/1382

نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

طبق ماده4 2 آيين‏نامه اجرائي الحاق يک تبصره به ماده5 1082 قانون مدني که مقرر داشته: « نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه» در محاسبه مهريه متوسط شاخص بها در سال قبل ملاک است نه زمان پرداخت مهريه يا زمان صدور حکم. با اين تذکر که درخصوص موضوع مقررات ماده6 522 قانون آيين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 که موخر بر تبصره الحاقي مصوب سال 1376 و آيين‏نامه اجرائي آن مصوب سال 1377 مي‏باشد، با عنايت به ماده7 529 همان قانون لازم‏الرعايه است. به عبارت ديگر، آن قسمت از مقررات قانون مدني يا هر قانون ديگر که مغاير با ماده522 قانون آيين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1379 مي‏باشد به تصريح ماده 529 منسوخ شده است.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان