بسم الله
 
EN

بازدیدها: 979

ديدگاههاي قضايي(43)ورود به زمين محصور

  1390/11/11
خلاصه: ديدگاههاي قضايي ورود به زمين محصور نظريه شماره 552/7ـ 25/1/1381
سوالات
1ـ آيا براي ورود به زمين محصور نياز به اجازه رئيس دادگستري هست يا خير؟
2ـ آيا مامورين شهرداري حق تخريب بناي غير مجاز را دارند يا خير؟
3ـ مامورين شهرداري چگونه ميتوانند از احداث بناي غير مجاز جلوگيري کنند؟


نظريه شماره 552/7ـ 25/1/1381

نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

1ـ براي ورود به زمين محصور جهت جلوگيري از احداث بناي غيرمجاز اجازه رئيس دادگستري14 لازم است.

2ـ شهرداري بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگيري از عمليات ساختماني دارد ولي حق تخريب بناي مستحدثه را ندارد.

3ـ شهرداري حق جلوگيري از عمليات ساختماني بر خلاف پروانه ساختماني را دارد و لذا مي‎تواند ادامه عمليات ساختـماني را مـتوقف سازد و ازطريـق مامورين شهرداري و در صورت نياز با کمک نيروهاي انتظامي از ادامه کار جلوگيري نمايد. جمع‎آوري آلات و ادوات مورد استفاده درتخلف، فقط در صورتي امکان‎پذير است که راه ديگري براي جلوگيري از احداث بناي غير مجاز نباشد و درصورت جمع‎آوري آلات و ادوات مذکور، اين اموال به صورت امانت در اختيار شهرداري خواهد بود تاپس از فراهم شدن شرائط قانوني احداث بنا به صاحب آن مسترد شود. ضمناً مامورين شهرداري حق بازداشت افراد را ندارند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان