بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,097

آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور(16)ديه فوت جزء ماترک است

  1390/11/8
خلاصه: آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور ديه فوت جزء ماترک است
آراء وحدت رويه شوراي عالي ثبت به شماره‌هاي 3332ـ 22/10/1381 و 3882 ـ 2/8/1384


نظر به اينکه از طرف هيأت‌هاي نظارت استان‌ها در مورد ديه ناشي از فوت،آراء متناقضي صادر شده لذا شوراي عالي ثبت (قسمت اسناد) در تاريخ 28/10/1381 با رسيدگي همه جانبه در اين خصوص رأي وحدت رويه بشرح زير صادر مي‌نمايد:
چون ديه در اثر حادثه ناشي از فوت و حين‌الفوت بوجود مي‌آيد لذا جزء ماترک محسوب مي‌گردد.
اين رأي به استناد قسمت اخير تبصره4 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت صادر و براي هيأت نظارت استان‌ها لازم‌الاتباع مي‌باشد.

موضوع در جلسه مورخ 2/8/1384 شوراي عالي ثبت (قسمت اسناد) مطرح و بشرح زير مبادرت به انشاء رأي مي‌نمايد:
با توجه به محتويات پرونده و گزارش کار،از آنجائيکه در رأي وحدت رويه شماره 3332 ـ 22/10/1381 شوراي عالي ثبت قسمت اسناد به علت سهو قلم ابهام بوجود آمده است بشرح زير رفع ابهام مي‌گردد.

چون ديه فوت ناشي از حادثه حين‌الفوت بوجود مي‌آيد لذا جزء ماترک محسوب مي‌گردد و در خصوص صدور آراء متناقض از هيأتهاي نظارت در موضوع واحد مقرر ميدارد،پرونده‌هاي مربوطه از هيأتهاي نظارت اخذ و پس از تهيه گزارش جامع مراتب مجدداً در شورا مطرح گردد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان