بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,270

نمونه قرارداد عمليات خاکبرداري ، بارگيري و تخليه خاک-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1390/11/6
خلاصه: نمونه قرارداد عمليات خاکبرداري ، بارگيري و تخليه خاک-قسمت چهارم(قسمت پاياني)
فصل چهارم : مقررات مختلف
ماده 24- جرائم تاخير
چنانچه به تشخيص کارفرما پيمانکار با توجه به ماده 2 قرارداد نسبت به اجراي عمليات موضوع قرارداد تاخير داشته باشد ، تامدت روز ، براي هر روز تاخير معادل (به حروف ) ريال (به عدد ريال ) به پيمانکار جريمه تعلق مي گيرد . که کارفرما مبلغ مذکور را به تشخيص خود از مطالبات و تضمينات يا ساير اموال پيمانکار به نفع خود راساً ضبط و وصول مي نمايد و پيمانکار حق هيچ گونه اعتراضي ندارد .
تبصره : در صورتي که مدت تاخير بيش از روز باشد موضوع مشمول ماده 22 و 23 قرارداد مي گردد .

ماده 25- فور ماژور (حوادث قهري )
در صورت بروز هر گونه حادثه اي که خارج از حيطه اقتدار پيمانکار براي انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد بوده و غير قابل پيش بيني و غير قابل پيشگيري باشد ، پيمانکار بايد مدارک مثبته خود را بلادرنگ به کارفرما ارائه نمايد و در صورتيکه مورد قبول کارفرما واقع شد با توافق يکديگر در خصوص مورد اتخاذ تصميم خواهند نمود . در غير اين صورت پيمانکار موظف به ادامه انجام تعهدات طبق مفاد قرارداد مي باشد .
در مورد خسارت ناشي از حوادث قهري طبق ماده 43 شرايط عمومي پيمان محسوب وزارت برنامه و بودجه عمل مي گردد .

ماده 26- حل اختلاف
در صورت بروز هر گونه اختلاف در تعبير و تفسير مفاد قرارداد يا ضمائم و ملحقات آن و يا در اجراي مفاد قرارداد که طرفين نتوانند از راه توافق به نتيجه برسند ، موضوع مورد اختلاف در اسرع وقت به ارجاع مي گردد و نظر مرجع مذکور براي طرفين لازم التباع مي باشد .

ماده 27- نشاني طرفين قرارداد :
نشاني طرفين قرارداد بدين شرح است :هرگاه نشاني پيمانکار در مدت قرارداد تغيير کند بايد نشاني محل جديد خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و تا وقتيکه نشاني جديد به کارفرما ابلاغ نشده کليه نامه و اوراق و اظهار نامه ها به نشاني قبلي به شرح بالا ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ تلقي مي گردد .

ماده 28- اسناد و مدارک پيمان :
اسناد و مدارک پيمان به شرح زير مي باشد :
1- پيمان حاضر
2- تضمين نامه ها
3- شرايط عمومي پيمان
4- مشخصات فني خصوصي و عمومي
5- نقشه هاي کلي و تفصيلي و اجرايي
6- برنامه تفصيلي اجرايي و صورت جلسه ها و موافقت نامه و هر نوع سند ديگري که در مورد کارهاي جديد و يا تغييراتي که در قسمتي از کارها طبق شرايط عمومي پيمان تنظيم و به امضاء طرفين مي رسد .

ماده 29-
هرگاه بين اسناد و مدارک اين پيمان تعارض ، تزاحم يا تناقض وجود داشته باشد و يا در تعبير و تفسير اين قرارداد اختلافي حاصل گردد مدارک پيمان به شرح ذيل حائز اولويت مي باشد .
1- اصلاحيه ها ، الحاقيه ها يا صورت جلسه به ترتيب آخرين تاريخ صدور
2- نقشه هاي کلي و تفصيلي اجرايي (پيوست شماره قرارداد )
3- مشخصات فني خصوصي
4- مشخصات فني عمومي
5- پيمان حاضر
6- شرايط عمومي پيمان مصوب وزارت برنامه و بودجه

ماده 30- فسخ اين پيمان در 30 ماده و تبصره در سه نسخه تنظيم و به امضاء طرفين رسيده و کليه فسخ آن اعتبار واحد دارد .کارفرما پيمانکار

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان