بسم الله
 
EN

بازدیدها: 968

تخلفات انتظامي قضات(27)صدور حکم در قضيه مختوم به

  1390/11/5
خلاصه: تخلفات انتظامي قضات صدور حکم در قضيه مختوم به
• محکوميت انتظامي بلحاظ صدور حکم در قضيه مختوم به و رأي شماره 624-623- 5/9/84 هيأت عالي تجديدنظر انتظامي قضات در رد تقاضاي اعاده دادرسي؛

خلاصه جريان پرونده:

شعبه ... دادگاه عمومي شهرري به موجب دادنامه شماره ... حکم به پرداخت نفقه زوجه از تاريخ 8/3/79 تا تاريخ صدور حکم ماهيانه به مبلغ چهل هزار تومان صادر کرده است . اين رأي به موجب دادنامه شماره ... شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران تأييد شده است . دادسراي محترم انتظامي قضات به موجب سه فقره کيفرخواست به شماره ... عليه آقايان 1-... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي شهرري 2- ... رئيس شعبه ... دادگاه تجديدنظر 3-... مستشار شعبه مذکور اعلام تخلف نموده است . در نظريه دادسراي انتظامي قضات اجمالا و مضمونا آمده است قطع نظر از آنکه مبناي تعيين چهل هزار تومان براي نفقه هر ماه مشخص نشده، اولا در پرونده ... دادگاه عمومي کهريزک به موجب حکم شماره ... حکم به رد دعوي خواهان ( موضوع مطالبه نفقه از تاريخ 8/4/79 تا 4/10/79 ) صادر شده ، ثانيا طبق مندرجات دادنامه .... شعبه ... دادگاه عمومي کهريزک که از مستندات وکيل خوانده بوده در مورد شکايت خانم » م -ح» از همسرش به عنوان ترک انفاق به لحاظ اظهار متهم و زندگي نکردن شاکيه در منزل زوج رأي بر برائت زوج صادر گرديده است . اما دادگاه عمومي شهرري در رأي ... علاوه بر اينکه به امر مختومه رسيدگي کرده در باب عدم تأثير رأي برائت صادره استدلال موجهي نکرده است فلذا قاضي بدوي از جهت صدور رأي صادره و قضات تجديدنظر از جهت تأييد آن متخلف شناخته شده و تقاضاي مجازات انتظامي آنان با استناد ماده 20 نظامنامه شده است . پس از ابلاغ کيفرخواست توسط شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات آقايان ... و ... طي لوايح جداگانه از خود دفاع نموده اند و آقاي ... لايحه اي نفرستاده است.دادگاه به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد:

رأي دادگاه : آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي شهرري در خصوص مطالبه نفقه ايامي حکم داده که ادعاي خواهان قبلا در خصوص آن رد شده است . مضافا اينکه صدور حکم بر محکوميت زوجه به تمکني از شوهر دليل نشوز وي بوده است . فلذا صدور حکم در قضيه مختوم بها خلاف مقررات قانوني بوده و متخلف است و آقايان ... و ... به ترتيب رئيس و مستشار شعبه ... دادگاه تجديدنظر که اين رأي را تأييد کرده اند مرتکب تخلف شده اند. عليهذا مستندا به ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات هر کدام از سه نفر قاضي نامبرده به کسر عشر حقوق براي مدت دو ماده محکوم مي گردد. اين رأي قطعي است».

آقايان ... و ... تقاضاي اعاده دادرسي نموده اند و در لوايح خود از موضوع دفاع نموده و اعلام کرده اند مرتکب تخلفي نشده اند و صدور حکم به محکوميت آنان وجاهت قانوني ندارد.

اينک هيأت تجديدنظر انتظامي قضات در تاريخ بالا تشکيل گرديد. پس از قرائت گزارش جريان امر و محتويات پرونده و لوايح متقاضيان مشاوره نموده به شرح زير رأي صادر مي کند .

رأي - مطالب معنونه توسط متقاضيان اعاده دادرسي تکرار مطالبي است که در مرحله رسيدگي به دادگاه عالي انتظامي قضات نوشته اند و دادگاه با توجه به لوايح آنان رأي صادر نموده است و اعاده دادرسي علي القاعده با ابراز دليل جديد مطرح مي شود و چون متقاضيان دليل ارائه نداده اند و صرفا از کيفرخواست دادسرا دفاع نموده اند، تقاضا با هيچ يک از شقوق ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري و ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني منطبق نيست. فلذا به رد تقاضا اظهار نظر مي گردد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان