بسم الله
 
EN

بازدیدها: 817

بررسي حکم سنگسار در اسلام-قسمت هفتم

  1390/11/4
خلاصه: بررسي حکم سنگسار در اسلام-قسمت هفتم
ب) سنت قولى
همه رواياتى که درباره ويژگى‏ها، شرايط و اجراى حکم سنگسار است، وجود حکم سنگسار را نيز ثابت مى‏کند. در ادامه به برخى از اين روايات که مستند فتواى فقيهان اسلام است، اشاره مى‏کنيم:

1. سنگسار يکى از اقسام مجازات زنا:
امام صادق(ع) فرمودند: سنگسار، حد بزرگ الهى و شلاق، حد کوچک خداوند است. زمانى که مرد محصن زنا کند، سنگسار مى‏گردد.60

احصان
در کتب اربعه بيش از هجده روايت معتبر و مختلف، درباره معنا و مفهوم احکام و شرايط احصان که شرط اصلى اجراى سنگسار مى‏باشد، ذکر شده است که به چند نمونه از اين شرايط اشاره مى‏کنيم. لازم به ذکر است همسردار بودن، شرط لازم، ولى غيرکافى است; يعنى زناى محصنه‏اى که مستوجب حکم سنگسار است، افزون بر لزوم همسردار بودن زناکار، بايد شرايط ديگرى نيز وجود داشته باشد تا وصف زناى محصنه تحقق يابد. مسافرت، زندانى بودن، غايب بودن، ازدواج موقت، کنيز بودن و... همسر، مانع از تحقق احصان اصطلاحى و سنگسار است.

2. ازدواج موقت و غيبت همسر مانع از احصان:
راوى مى‏گويد از امام صادق(ع) درباره شخصى که همسرش غايب است و مرتکب زنا شده پرسيدم که آيا سنگسار مى‏شود؟ حضرت فرمودند اگر همسرى داشته باشد که در غيبت باشد، سنگسار نمى‏شود و همچنين کسى که همسرى او به ازدواج موقت است، سنگسار نمى‏شود61.

3.در دسترس بودن همسر شرط احصان:
امام صادق(ع) فرمود: شخص همسردار سنگسار مى‏شود; ولى کسى که همسر دارد، لکن هنوز با همسر خويش مجامعت ننموده، مجازات او صد تازيانه است و يک سال تبعيد مى‏گردد.62
زن و مرد در صورتى که در سفر باشند، رجم نمى‏شوند، مگر آنکه به همراه همسرشان باشند63.

4. لزوم همبسترى با همسر، شرط احصان:
در چندين روايت صحيح، افزون بر همسردار بودن، وقوع نزديکى با همسر شرعى قبل از ارتکاب زنا، شرط احصان معرفى شده است. براى مثال، کسى که در دوران عقد مى‏باشد، با اينکه همسردار است، به لحاظ عدم نزديکى با همسر، حد سنگسار بر او جارى نمى‏شود.
شخصى از امام صادق(ع) درباره زناى مردى که هنوز با همسرش نزديکى نکرده است پرسيد که آيا زناى‏محصنه محسوب مى‏شود؟ حضرت پاسخ دادند: خير 64.

5. شرط اسلام:
محمد بن ابى بکر در نامه‏اى از امام على(ع) درباره حکم مردى که با زن يهودى‏يا مسيحى زنا کرده بود پرسيد; حضرت در پاسخش فرمودند اگر همسردار است، بايد سنگسارش کنى و اگر بدون همسر است صد ضربه شلاق و سپس تبعيد. درباره زن يهودى هم او را به قومش واگذار تا هر آنچه مى‏خواهند درباره‏ش اجرا کنند65.

6. شرط بلوغ:
امام صادق(ع) درباره غيربالغى که با زن بالغى زنا کرده است فرمودند، غيربالغ تعزير و زن بالغ حد شلاق زده مى‏شود. پرسيدند اگر زن بالغ محصنه باشد، حکم چيست؟ حضرت فرمودند، به دليل اينکه کسى که با او زنا کرده است به درجه تمييز نرسيده است، سنگسار نمى‏شود; اما در صورتى که طرفش به سطح تمييز و درک رسيده بود، زن بالغ محصن بايد سنگسار شود66.

7. اثبات زنا با اقرار و سقوط سنگسار به خاطر انکار بعد از اقرار:
امام صادق(ع) فرمودند زناکار تا چهارمرتبه بر زنا اقرار نکند، سنگسار نمى‏شود و اگر از اقرار خود برگشت، سنگسار نمى‏شود67.

8. تعداد شهود:
در کتب اربعه بيش از ده روايت معتبر مختلف درباره تعداد و شرايط شهود براى سنگسار آمده است.
امام صادق(ع) فرمود: ... زناکار محصن سنگسار نمى‏شود مگر اينکه چهار نفر شاهد شهادت دهند. در صورتى که شهادت دادند، صد ضربه شلاق زده مى‏شود و سپس سنگسار مى‏گردد68.

9. کيفيت شهادت:
امام صادق(ع) فرمود: زن و مرد زناکار سنگسار نمى‏شوند; مگر آنکه چهار شاهد بر زناى آنها به نحوى شهادت دهند که، دخول و خروج را مانند داخل و خارج شدن ميله سرمه در سرمه‏دان ديده باشند69.

10. لزوم مطابقت کامل شهادت شهود:
راوى مى‏گويد از امام صادق(ع) درباره مجازات مردى پرسيدم که سه نفر شهادت به زناى او با فلان زن داده‏اند و شاهد چهارم ضمن شهادت به زناى اين مرد، نتوانسته است زن زناکار را شناسايى کند. حضرت در جواب فرمودند که نه حد شلاق، و نه حد سنگسار بر او جارى‏نمى شود70.

11. تشديد مجازات سنگسار پيرمرد و پيرزن:
امام صادق(ع) فرمود: پيرزن و پيرمرد زناکار صد ضربه تازيانه زده و سپس سنگسار مى‏شوند و دختر و پسر باکره صد ضربه شلاق و يک سال تبعيد مى‏شوند71.

روش اجراى حکم سنگسار
12. اجراى حکم با سنگ کوچک:
امام صادق(ع) درباره نحوه اجراى سنگسار فرمودند: درباره زن تا کمر در خاک دفن مى‏شود و ابتدا به وسيله امام و سپس توسط بقيه مردم با سنگ‏هاى کوچک سنگسار مى‏شود72.

13. شروع‏کننده اجرا:
امام صادق(ع) فرمودند در صورتى که زناى محصنه با اقرار ثابت شده باشد، اول کسى که شروع به سنگسار مى‏کند امام، و سپس مردم هستند و در صورتى‏که زناى محصنه با شهادت شهود ثابت شده باشد، اول شاهدان، سپس امام و بعد از آن مردم اجراى حکم مى‏کنند73.

14. کيفيت قرار دادن زناکار در حفره:
امام صادق(ع) درباره کيفيت اجراى سنگسار فرموند: زن را تا وسط و مرد را تا کمر دفن کرده و اول امام، و سپس مردم با سنگ‏هاى کوچک سنگسار مى‏کنند74.

ج) توقف اجراى حکم تا وضع حمل و پايان دوران شيردهى
راوى مى‏گويد از امام صادق(ع) درباره حکم زناى زن محصنه حامله پرسيدم; فرمودند بعد از وضع حمل و پايان زمان شيردهى فرزندش، سنگسار مى‏شود75.
و ده‏ها روايت ديگر که برخى در لابه‏لاى مطالب پيشين وارد شده و بقيه جهت اختصار ذکر نشده است. علاقه‏مندان مى‏توانند به مجامع روايى مراجعه نمايند.

نويسنده:محمدرضا کدخدايي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان