بسم الله
 
EN

بازدیدها: 882

وظيفه قانوني پزشکان در ارائه گزارش بيماريهاي خاص

  1390/10/27
خلاصه: وظيفه قانوني پزشکان در ارائه گزارش بيماريهاي خاص
شناخت و تشخيص به موقع و پيشگيري و درمان بعضي از بيماريها واگير دار و قابل سرايت در جامعه اهميت بسزايي دارد .
همچنين امراض مهلک ديگري از قبيل انواع سرطانها وجود دارد که ممکن است موجب مرگ ومير بسياري شود ودر اکثر موارد نيز درمان قطعي آنها نيز مشخص نمي باشد و لازمه دستيابي به شيوه علاج صحيح و کار آمد اين گونه امراض انجام تحقيقات گسترده در مجامع علمي و پزشکي و جمع آوري و تجزيه و تحليل يافته هاي آماري در اين زمينه مي باشد که گزارش آن توسط پزشکان اجباري است.
بيماريهايي که از لحاظ قانوني گزارش آنها توسط پزشکان اجباري است به سه دسته تقسيم مي شود:
1- بيماريهاي آميزشي
شايع ترين بيماريهاي آميزشي عبارتنداز : سوزاک ، سفليس ، ايدز و آتشک ( در هر نقطه از بدن که واقع شده باشد. ) درمان اين نوع بيماريها نزد هرپزشکي که داراي پروانه پزشکي در ايران باشد آزاد است اما در صورتي که بيماراز درمان خودداري نمايد يا به پزشک ديگر مراجعه نمايد پزشک اوليه مکلف است است باقيد محرمانه بودن گزارش مراتب را به اطلاع رساند تا بيمار موظف به درمان گردد .
هرپزشک يا متصدي ساير فنون پزشکي که به وسيله تبليغات بي اساس يا وعده هاي کذب بيمار را از درمان صحيح بازدارد مانند اين که معين کند در مدت چند روز بيمار را درمان کند و موجب فريب اوشود متخلف محسوب و علاوه برمجازات حبس به جريمه هاي نقدي و جبران خسارات بيمار خود محکوم خواهد شد.
در خصوص بستري شدن بيماران و نگهداري آنها در بيمارستان لازم است تا برطرف شدن خطر واگيري دريکي از بيمارستانها بستري و بايد اشخاصي را که به مناسبت پيشه خود ممکن است باعث انتشار بيماريهاي آميزشي شوند مکلف کند که در مواقع معين نزد پزشکان مخصوص مراجعه نمايد .
هرگاه بيمارستان يا درمانگاهي به وجود کسي که مبتلا به بيماري آميزشي واگيردار است اطلاع يافت مي تواند به وسائل مقتضي از وي تحقيق کند که آيا بيمار مشغول درمان است يا نه و در صورت لزوم اخطار نمايد که اگر بيمار در طرف مهلت مقرر به درمان نپرداخت اورا الزام به درمان نمايد .
پزشکان آزاد و کليه مراکز درماني که معاينه و درمان بيماريهاي آميزشي را برعهده دارند موظفند در آخر هر ماه عده بيماريهاي آميزشي را که ديده اند وقبلاً به پزشک ديگري مراجعه ننموده اند بدون ذکر نام و مشخصات بيمار به مرکز درماني بفرستند.

2- بيماريهاي واگير دار
هرپزشک معالج موظف است در موقع مشاهده يکي از بيماريهاي واگير دار زير فوراً مراتب را به اداره کل بهداشت ، درمان يا مرکز درماني محل اطلاع دهد: - وبا يا اسهالهاي وبائي شکل - طاعون - تب زرد مطبقه (تيفوئيد ) - محرقه (تيفوس ) اگرانتيماتيک - آبله - مخملک - سرخجه - خناق (ديفتري ) - اسهال خوني سرسام واگير ( مننژيت سر برواسپيتال ) - تب عرق گز سوئت مي لي بر - مالاريا - فلج اطفال - تب مالت علاوه بر بيماريهاي فوق بعضي ديگر از بيماريها که در اماکن پرجمعيت مانند مدارس ،کارخانجات ، و پرورشگاه هاي کودکان و يا محيط زندان و غيره ديده مي شود همانند سياه سرفه جذام باد سرخ ورم غده بناگوش (اوريون ) سل سينه گريپ ذات الريه تراخم سياه زخم تب راجعه ( تيفوس و کورانت ) آبله مرغان هپاتيت هاي ويروسي مسموميت هاي غذايي بايد متصديان مرکز و پزشک مسئول انجا مراتب را گزارش نمايد .
البته براي داندانپزشکان گزارش بيماري هاي زير و امکان رويارويي با عوارض دهاني و صورتي افراد از اهميت بيشتري برخوردار است: - جذام و عوارض دهاني آن - ورم غده بناگوش (اوريون ) - سل و عوارض دهاني آن

3- بيماريهاي سرطاني
از نظر قانوني ، ثبت و گزارش بيماريهاي سرطاني اجباري است . به منظور بررسي و تحقيقات اپيدميولوژيک و پيشگيري منطقه اي و تنظيم آمار بيماريهاي سرطاني کليه موسسات دولتي و غي دولتي مکلفند در مناطق معيني از کشور که امکانات لازم موجود است هر بافت و نمونه اي را که به هر عنوان « تشخيص ، درمان و تجسس » از بدن انسان زنده نمونه برداري مي شود ، مورد آزمايش قراردهند و چنانچه به موارد سرطاني و يا مشکوک به سرطان برخورد نمودند ، به صورت محرمانه به مراکزي که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي تعيين کرده است ، ارسال نمايند.
متخلفين از اين قانون از طريق نظام پزشکي تحت تعقيب قرارخواهند گرفت . در مورد تخلفات پزشکان بايد گفت علاوه بر مجازات صنفي و انتظامي در نظام پزشکي مجازات کيفري عمومي هم براي ان در نظر گرفته شده است که هر پزشکي در صورت وجود اتهام با آنها مواجه خواهد شد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان