بسم الله
 
EN

بازدیدها: 974

استرداد مجرمين و نحوه اجراي آن-قسمت هشتم

  1390/10/25
خلاصه: آئين استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير کشورهاي جهان
14 - سفر افسران اينترپول و مأموران تحقيق به خارج از کشور جهت استرداد مجرمين
موضوع قابل توجه ديگري که دراين رابطه نياز به يادآوري دارد سفر افسران اينترپول و مأموران تحقيق به خارج از کشور دررابطه با تحقيق درمورد پرونده و شخص موردنظر ميباشد. اين امر از مسايل جاري سازمان اينترپول به حساب ميآيد که تابع تشريفات خاصي است که دراينجا به خاطر جلوگيري از تطويل مطلب خودداري ميشود ولي اشاره ميشود اين امر در کشورهاي جهان بسيار رايج و متداول است به طوري که در سمينارهاي آموزشي ساليهاي قبل که اينجانب نيز شرکت داشتم بخشي از سمينار را به خود اختصاص داد. درخواست ميشود مقامات و ارگانهاي ذيربط در مواردي که نياز به اين اقدام وجوددارد و يا اينکه شاکي و خواهان پرونده حاضر به تقبل هزينه مربوطه ميگردد دراين مورد هماهنگي ومساعدت و موافقت نمايند. دررابطه با اينترپول مسايل و موضوعات مفصل تري وجوددارد که از بيان آنها صرفنظر ميگردد.
چند پرونده تحت پيگرد از سوي اينترپول ايران :
درحال حاضر متجاوز از صدمورد درخواست استرداد واصله از مراجع قضائي تحت پيگرد اينترپول تهران است که بيشترين تعداد مورد درخواست از کشورهاي ترکيه، ابوظبي و پاکستان است. ساير کشورها عبارتند از اسپانيا، ايتاليا، سوئد، سوريه، آلمان، آمريکا، فرانسه، هند، بلغارستان، عربستان، اطريش، يوگسلاوي، بلژيک، هلند و نپال.
در جرايم افراد موردنظر همهگونه جرم ديدهميشود. جرايم مهم آنان عبارتست از :
چک بلامحل ……………………………………… 24 نفر
زنا ……………………………………………… 1 نفر
کلاهبرداري ………………………………. 24 نفر
سرقت …………………………………………... 28 نفر
قتل عمد و غيرعمد ……………………………….. 13 نفر
جعل ……………………………………………. 12 نفر
فرار از خانه ……………………………………… 6 نفر
به عنوان نمونه به جرم ارتکابي فردي در اصفهان اشاره ميشود، شخصي به نام سعيد الف مرتکب قتل دو کودک در اصفهان شده و جنازه آنها را دفن نموده و به کشور نپال گريخته است که در کشور مذکور از سوي اينترپول رديابي گرديده است . به نمونه هائي از پروندههاي استرداد اشاره به عمل ميآيد.
پرونده محمد - ب - ق - به کلاسه 820 - 4 - 111
اين شخص متهم است به چند فقره کلاهبرداري که به ترکيه گريخته است پرونده امر تحت کلاسه 64/575 در شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي تهران مطرح و تحت تعقيب قرارميگيرد و به اينترپول تهران جهت بررسي و رديابي متهم (که مشخص نبوده در کجا اقامت دارد) اعلام ميشود. اينترپول تهران جريان را به کشورهاي عضو اعلام ميدارد و سرانجام اينترپول آنکارا طي تلکس شماره 4601/1275/51136 بازگشت به تلکس شماره 140/4/111 مورخ 7 ژوئيه 1986 اعلام ميدارد طبق آخرين اطلاعات واصله از اداره پليس استانبول به ما معلوم گرديده است که نامبرده در استانبول ميباشد از جانب وزارت دادگستري خود درخواست ميشود اطلاع دهيد آيا مقامات قضائي شما ضمانت مينمايند که مجازات شلاق درمورد نامبرده اجرا نگردد زيرا قانون کيفري ما فاقد مجازات شلاق ميباشد. به همين دليل اطلاعات مورد درخواست به منظور اقدام جهت اقدامات استرداد در کشور ما بسيار بااهميت ميباشد تقاضا ميشود به وسيله تلگرام پاسخ گوييد زيرا اين موضوع خيلي فوريت دارد.
مراتب به بازپرسي شعبه مذکور منعکس شده و از طريق بازپرسي مذکور جهت تعيين تکليف به شوراي عالي قضائي گزارش گرديده که تاکنون پاسخي واصل نگرديده است .
دراينجا ذکر نکته اي ضروري است و آن ايناست که در مورد متهمين و مجرمين مورددرخواست از کشورها گرچه اشکالتراشي و يا عدم استرداد وجوددارد لکن برخورد فعال اينترپول دو کشور موجب ميشود اولاً شخص شناخته شده و رديابي شود، دوم اينکه از کشور مورد نظر ممنوع الخروج و دراغلب موارد به ساير کشورها ممنوع الورود گردد (اين امر درمورد کلاهبرداران شرکت خانه دانش آموز مصداق دارد و دونفر از متهمين که در ترکيه هستند ممنوعالخروج گرديده اند) سوم اينکه به مجرد اعلام مورد بخصوص متهم به جرايم مالي، فرد مورد درخواست تحت نظارت قرارميگيرد و وضعيت وي متزلزل ميشود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان